Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

CYMANF A'R PLANT.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYMANF A'R PLANT. UNDEB YSGOLION SABOTHOL METHODISTIAID CALFINAIDD LLUNDAIN. RHESTR O'R BUDDUGWYR YN YR ARHOLIADAU. Unwaith eto yr wyf yn cael y fraint o osod ger eich bron adroddiad o'r gwahanol Arholiadau gynhelir ynglyn a Chymanfa'r Plant M.C. Llundain. Y mae y sefydliad hwn yn gwneud llawer o ddaioni ymhlith Plant Cymry Llundain, ac y mae yn edrych fel pe bai yr Ysgolion yn dyfod i sylweddoli y ffaith hon yn fwy-fwy blwyddyn ar ol blwyddyn. Nifer y Tystysgrifau enillwyd gan y gwahanol Ysgolion yn yr Arholiadau yn yr Ysgrythyr a'r Iaith Gymraeg ydyw 339. Yn 1904 nid oeddynt ond 195. Er hynny, y mae lie eto i wella gan rai o'r ysgolion mwyaf, a gallant, yn hyn o beth, gymeryd esiampl oddiwrth y gangen ysgol yn Portobello Road, yr hon sydd eleni wedi ennill 50 o dystysgrifau, ac y mae mwy nag un arholwr wedi siarad yn uchel am y gwaith mawr sydd yn cael ei wneud yn yr ysgol hon, a'r dyddordeb mawr sydd yn cael ei gymeryd gan y rhieni a'r athrawon. Heb i mi enwi unrhyw ysgol 'rwyf yn mawr obeithio y gwelaf ragor o blant perthynol i rai o'r ysgolion yn sefyll yr Arholiadau yn y dyfodol. Hefyd, fe ddylai mwy Da phedwar sefyll yr Arholiad Ysgrythyrol i rai dros 21 oed. Ychydig iawn yw y nifer hyn, allan o holl Fethodistiaid Calfinaidd Llundain. Caraf weled wellhad yn hyn hefyd. 'Rwyf yn diolch yn fawr i'r gwahanol Arholwyr am eu llafur mawr yn myned i'r gwahanol ysgolion i arholi, yr hyn sydd yn golygu aberth mawr o amser ac arian. Y maent oil wedi dangos parodrwydd mawr i wneud y gwaith, a tlirwy hyn yn dangos eu cariad tuag at yr achos. Dyma restr o'r ymgeiswyr sydd wedi ennill tystysgrifau, ynghyd a'r marciau enillwyd ganddynt :— YSGRYTHYROL. Dosbarth I.—I rai dan lOeg oed. Marciau cyflawn 30. Tystysgrifau Rhagorol.-Megan Foster, Portobello Road, 29; Rupert Foster a Gwilym Williams, Portobello Road, 28; Olwen Edwards, Holloway, 28; Martha Jane Oliver, Mile End Road, 28; Morgan Lloyd Howells a Charlotte Ann Evans, Jewin Newydd, 23; Mary E. Morris, Mile End Road, 27; John Morris Bebb, Shirland Road, 27; Ivor Price, Thomas Davies a Nancy Jones, Portobello Road, 27 Bethan Phillips, Charing Cross, 27; David Lewis Jenkins a Jennie Phillips, Jewin, 27; Oswal Glyn Lloyd Owen, Willesden Green, 27; Mary Jenkins, Wilton Square, 27; Thomas John Pritchard, Mile End Road, 26; Maggie Mary Evans, Mile End Road, 2t; Maggie Ellen Jones, Mile End, 25; Tudor Williams, Portobello Road, 25; Elsie Jones, Jewin Newydd, 25; Nellie Evans, Falmouth Road, 25; John W. Jones, Mile End, 24; Nannie Davies, Portobello Road, 24; Jennie Jones, Charing Cross, 24; Tudor Price, Portobello Road, 23; Jane Ann Evans, Mile End, 22. Tystysgrifau Boddhaol. Lizzie Morgan, Jewin Newydd, 17 Agnes Jones, Clapham, 16. Dosbarth II.—I rai dan 13eg oed. Marciau cyflawn 30. Tystysgrifau Rhagorol.—Gwilym Lloyd, Portobello Road, 29; Annie Jones a Richard Davies, Jewin Newydd, 23 Cassie Morgan, Idris Lloyd, a Kate Morgan, Portobello Road, 28; John Ll. Jones. Falmouth Road, 27 William J. Morris, Mile End, 27; Eunice Bebb, Shirland Road, 27; Lizzie Jones, Mary James, Olwen James, Richard Jones, Evan Davies, a William Parry Davies, Portobello Road, 27 Annie Davies. Jewin Newydd, 26; William J. Prytherch, Falmouth Road, 25; Maggie Mary Williams, Mile End, 26; William Abram Davies, Portobello Road, 26; Gaynor Edwards, Holloway, 25; Gwilym Edwards. Holloway, 25; Sophia Jones ac leuan Phillips, Charing Cross, 25; Thomas Rees Jones, Jewin Newydd, 25 Elizabeth Ann Williams, Walham Green, 25; David William Evans, Mile End, 25; Gwladys Price a Blodwen Jenkins, Porto- bello Road, 25: Margretta Morgan, Jewin Newydd. 24; Jennie Evans a John H. P. Evans, Falmouth Road, 24; Trevor Ashton, Clapham, 24; William John Williams, Mile End, 24 Margaret A. Davies, Portobello Road, 24; Nellie Follows a John Thomas, Falmouth Road, 23; Maggie Jones, Charing Cross, 23; Olwen A. Edwards, Clapham, 23; John O. Morris, Mile End Road, 21. Tystysgrifau, BoddhaoL- John Jones, Charing Cross, 18; Arthur Glyn Edwards, Clapham, 18; Enid ac Eiddwen Thickens, Willesden, 18; Elizabeth Jones a Maggie Davies, Portobello Road, 17; Olwen Jones, Charing Cross, 17; John Jones ac Annie Morgan, Jewin Newydd, 17; Robert Morgan Parry, Clapham, 17; Lily Pugh, Jewin Newydd, 16. Dosbarth III.—I rai dan 16eg oed. Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol. Lizzie Jones, Jewin Newydd, 95; David Davies, Wilton Square, 93; Myfanwy Hughes, Shirland Road, 92; Nannie Wil- liams, Jewin Newydd, 91; Arthur Evans, Holloway, 90; Gwladys Ashton, Clapham, 89; Alun Ashton, Clapham, 88; Griffith Edwards, Holloway, 86; J. P. Daniel, Stratford, 85; Cassie Jones, Jewin Newydd, 84; Eiola Burrell a David Thickens, Willesden Green, 83 Gwladys Joel, Jewin Newydd, 83; Margaret Daniel, Stratford, 83; Jane Jones, Wilton Square, 83; Jennie Morgan, Stratford, 81; Mary Morgan, Jewin Newydd, 81; Gwladys Lloyd, Wal- ham Green, 79; Rachel Lloyd a Roger Pugh, Jewin Newydd, 79; Loretta Jones, Stratford, 78; Gwendoline Ashton, Clapham, 78; Elizabeth Davies, Jewin Newydd, 77; Kitty Lloyd ac Ida Oliver, Walham Green, 76; Dilys Jones, Jewin Newydd, 76; V. Jones, Holloway, 76; Elizabeth Bebb, Shirland Road, 75 Annie Morgan, Clapham, 70; Bessie Thomas, Walham Green, 69; Ivor Jones, Holloway, 67; Dafydd Ll. Williams a J. O. Williams, Shirland Road, 67; Trevor Burrell, Willesden, 67. Tystysgrifau Boddhaot.-C. Edwards, Clapham, 62; Aeres Evans, Holloway, 61; Gwilym Lloyd George, Clapham, 53; Susie Williams, Jewin Newydd, 52. Dosbarth IV.—I rai rhwng 16eg ac 21ain oed. Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau, Rhagorol. -Maggie Jenkins, Wilton Square, 86; Blodwen Francis, Wilton Square, 84; J. Abel Jones, Wilton Square, 79; Gwladys Edwards, Holloway, 77; Blodwen Evans, Holloway, 76; Caradoc Thomas, Stratford, 74; Ann Jones, Wilton Square, 73; Jennie Morgan, Jewin Newydd, 71; May Davies, Jewin Newydd, 67. Tystysgrifau BoddhaoL- John Davies, Portobello Road, 65; Lily Joel, Jewin Newydd, 58; Annie Benjamin, Jewin Newydd, 57; Jane Morgan, Jewin Newydd, 51. Dosbarth V.—I rai dros 21ain oed. Marciau cyflawn 200. Tystysgrifau Rhagorol.- William Williams, Fal- mouth Road, 165; Thos. J. Davies, Shirland Road, 154; Mary Grace Perrott, Shirland Road, 138 John Hughes, Falmouth Road, 134. IAITH GYMRAEG. Safon Rhagbaratoawl.—Marciau cyflawn 50. Tystysgrifau Rhagorol.-Maggie Evans, Dulwich, 50; ins Evans ac Emrys Phillips, Jewin Newydd, 49; Jack Pugh, Jewin Newydd, 48; Letitia Thomas, Charing Cross, 45; John Jones, Charing Cross, 44 Maggie Thomas, Walham Green, 42; Lizzie Plow- right, Walham Green, 41; Griffith Roberts ac Olwen Edwards, Holloway, 41 Gwladys Williams, Porto- bello Road, 40; May Thomas, Walham Green, 39; Gwladys Eales, Holloway, 39; Mattie Jones, Hollo- way, 38; Teddy Francis, Wilton Square, 37; Gwladys Griffiths, Charing Cross, 37; John Walters, Jewin Newydd, 37; Thomas Davies, Walhsm Green, 36; Gwennie Jones, Charing Cross, 36; Rhystyd Davies, Wilton Square, 35; Roderick Lloyd, Mile End, 33. 1 Tystysgrifau Bodclha,)I. Cissie Morath, Hammer- smith, 32; Gwennie Morgan, Jewin Newydd, 30; Jack Evans, Charing Cross, 26. Safon L-Matciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol.- Myfanwy Davies, Porto- bello Road, 98; Nellie Lloyd Owen, Willesden Green, 97; Mary Thomas, Falmouth Road, 97; Harold ap Gwilym Perrott, Shirland Road, 96; Wynford Phillips, Stratford, 95; Goronwy Oliver, Walham Green, 92 Tudor Price, Portobelto Road, 9L; Getta Davies ac Evan Phillips, Jewin Newydd, 90; Gwennie Hughes, Walham Green, 89; Glyn Edwards, Jewin Newydd, 89; Nannie Davies, Porto- bello Road, 83; Jennie Davies, Wilton Square, 88; Enid Williams, Wilton Square, 87; Daniel D. Jones, Jewin Newydd, 87; Stanley James, Portobello Road, John Harris Jones, Jewin Newydd, 85; Marie Davies, Falmouth Road, 85; Mary Phillips, Shirland Road, a Hannah Edwards, Shirland Road, 84; Thomas Davies, Jewin Newydd, 84; Blodwen Hughes, Falmouth Road, 83; Frederick Daniel a William Edmund Plowright, Walham Green, 82; John Jones, Jewin Newydd, 82; Annie Evans, Falmouth Road, 81; Catherine Emily Williams, Walham Green, 80; Bessie Jones, Portobello Road, 79 Doris Morris, Mile End, 78; Evan George Williams, Walham Green, 78; Arthur Evans, Wilton Square, 77; Willie Morath, Hammersmith, 76; Betty Davies, Portobello Road, 72; Lizzie Jenkins, Portobello Road, 71; Jane Davies, Wilton Square, 70; Dilys Davies, Portobello Road, 68 John Maurice Bebb, Shirland Road, 67; Myfanwy Morgan, Portobello Road, 66; Trefor Evans, Stratford, 66. Tystysgrifau Boddhaol. Marian Card, Wilton Square, a Gwladys M. Jones, Charing Cross, 63; John Williams, Portobello Road, 62; Daniel Jones, Portobello Road, 58; Sidney Hughes. Hammer- smith, 57; Katie Jones, Hammersmith, 51; Nancy Evans, Stratford, 50 Safon II.-Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau R/tctgorol. -Mary Evans, Holloway, 87; Jennie Phillips, Jewin Newydd, 86; Dilys Lloyd Owen, Willesden Green, 85: Morgan Howells, Jewin Newydd, ac Edith Griffiths, Charing Cross, 84; Annie Jones, Jewin Newydd, 83; John O. D. Thomas, Falmouth Road, a Buddug Daniel, Hollo- way, 80; Elsie Jones, Jewin Newydd, Olwen Evans, Falmouth Road, a Mary Jenkins, Wilton Square, 79; David Lewis Jenkins a William J. Williams, Jewin Newydd, a Nellie Evans, Falmouth Road, 76; Annie Davies, Portobello Road, Marie Williams a John P. H. Evans, Falmouth Road, 75; Sarah M. Wil- liams, Mile End, 75; Lizzie Morgan, Jewin Newydd, a Kathleen Grace Pritchard, Mile End, 72; Lily Olwen Evans, Mile End 71. lystysgrifau Boddhaol. Jennie Morgan, Jewin Newydd, a John Ewart Coel, Wilton Square, 62; Rosina T. Davies, Falmouth Road, 60; Frederick Lloyd Morath, Hammersmith, 59; Nellie Edwards. Holloway, 55; Richard Jones, Charing Cross, a Leonard G. Plowright, Walham Green, 54; May Jones, Holloway, 53; Jennie Francis, Wilton Square, 52; Alfred D. Price, Falmouth Road, 51. Safon III.—Marciau cyflawn 90. lystysgnjau Rhagorol.—Bethan Phillips, Charing Cross, 85; Charlotte Ann Evans, Jewin Newydd, 83; Thomas John Pritchard, Mile End, 81 Katie Davies, Dulwich, 75; Elizabeth Ann Williams, Walham Green, 73; Ethel Mary Jones, Stratford, 73; John William Jones, Mile End, a John Evans, Lewisham, 69: Evan John Jenkins, Jewin Newydd, 66; Maggie Ellen Jones, Mile End, 64; Thomas Rees Jones, Jewin Newydd, 63; Jennie Jones, Charing Cross, 60. Tystysgrifau Bo(idlia,)I.- Bessie Edwards, Shirland Road, 56; Mary Winifred Thomas, Stratford, a. Thomas Evans, Charing Cross, 52; Maggie Francis, Wilton Square, 51; Blodwen Jones, Spencer Hall, 50; Annie Eales, Barnsbury, 48. Safon IV.—Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol.-Megan Foster, Portobello Road, !J4: William Sayers, Willesden Green, 85; Evan L. Evans, Lewisham, 82; Oswal Lloyd Owen. Willesden Green, a Margretta Morgan, Jewin Newydd, 80; Mattie Oliver, Mile End, Willie Davies, Portobello Road, Annie Davies, Lewisham, ac Einion Williams, Jewin, 78; Gwladys Joel, Jewin Newydd, 77; J. L. Jones, Falmouth Road, ac Eunice Bebb, Shirland Road, 76; Elsie Bebb, Shirland Road, a Mary Morris, Mile End, 74; Idris Lloyd, Portobello Road, 73; Gwilym Edwards, Holloway, 72; Gaynor Edwards, Holloway, 70. Tystysgrifau Boddhaol, Lily Pugh a Myfanwy Joel, Jewin Newydd, 65; Kate Evans, Mile End, Maggie Jones, Jewin Newydd, Jennie Evans, a Maggie Hughes, Falmouth Road, 64; Maggie Evans, Mile End, 62; Ceridwen Coel, Wilton Square, Elsie Davies, Mile End, a Nellie Follows, Falmouth Road, 60 W. J. Price a Blodwen Roberts. Falmouth Rnarl' 56; Willie Prytherch, Falmouth Road, 54; Olwen Jones, Charing Cross, 52; Annie; Davies, Jewin Newydd, 51; Maggie Jones, Charing Cross, 50. Safon V.—Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol. Lizzie Jones, Jewin Newydd, 92; Eliza Jones, Portobello Road, 90; Eiola Burrell, Willesden Green, 89; Rachel Lloyd, Jewin Newydd, 85; Richard Jones, Gwilym Lloyd ac Olwen James, Portobello Road, 84; Gwladys Lloyd, Walham Green, 82; May James a W. A. Davies, Portobello Road, 81; Jane Davies, Lewis- ham, 69; Willie Morris, Mile End, Dilys Jones, Jewin Newydd, Dafydd Williams, Shirland Road, a Maggie Williams, Mile End, 78; Kitty Lloyd, Wal- ham Green, 77; Maggie Evans a Katie Hughes, Falmouth Road, 76; J. O. Morris, Mile End, a Katie Davies, Willesden Green, 76; John Griffiths, Charing Cross, 73; Katie Edwards, Charing Cross, 72 Willie Williams, Mile End, a Gwladys Price, Portobello Road, 71; Roger Pugh, Jewin Newydd, a. D. W. Evans, Mile End, 70; Lily Evans, Walham Green, a Kitty Morgan, Portobello Road, 69 leuan Phillips, Charing Cross, 68; A. E. Jones, Shirland Road, 67. Tystysgrifau Boddhaol.—Ivor Jones, Holloway, 62; Richard Davies, Jewin Newydd, 61; Gracie Jones. Charing Cross, ac Annie Morgan, Jewin Newydd,60 Sophia Jones, Charing Cross, 57; John Jones' Charing Cross, 56; John Evans, Falmouth Road, 56; Katie Jones, Charing Cross, 55; Gracie Roberts, Falmouth Road, 52. Safon VI.—Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol. Arthur Trevor Evans, Holloway, 88; Rachel Jones, Falmouth Road, 87; Annie Hope Evans, Falmouth Road, 86; Thomas Charles Oliver, Mile End, 78. Tystysgrifau Boddhaol.—Gwen Williams, Holloway. 54; Annie Evans, Mile End Road, 52. Safon VII.—Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol. Cassie Jones, Jewin Newydd, 91; Elizabeth Davies, Jewin Newydd, 90; Thomas Jenkins, Mile End Road, 87; Elizabeth Sayers, Willesden Green, 86; Mary Morgan, Jewin Newydd, 84; Eleanor Mary Davies, Mile End, 68. FREEHAND DRAWING." Dosbarth I.;—I rai dan 12eg oed. Marciau cyflawn 50. Tystysgrifau Boddhtol.—Elizabeth Davies, Wiltoa Square, 44; W. James, Falmouth Road, 42; Mar- gretta Morgan, Jewin Newydd, a J. Evans, Falmouth