Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

EISTEDDFOD SHIRLAND ROAD.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

EISTEDDFOD SHIRLAND ROAD. Profodd yr Eisteddfod hon eleni yn un o'r gwyliau mwyaf llwyddianus ynglyn a'r I y eglwys a daetli llond y capel o wrandawyr i fwynhau y rhaglen nodedig oedd wedi ei pharatoi. Beirniadwyd y gan gan Pedr Alaw, a chan ei fod yn rhoddi'r manylion yn ei nodiadau wythnosol mewn colofn arall, ni wnawn yma ond rhoddi enwau y buddugwyr yn y gwahanol adrannau. Arweiniwyd y gWeithrediadau gan y Parch. T. F. J onesy bugail newydd-a gwnaeth ei waith gyda medr, a bu'r pwyllgor yn hael iawn yngiyn a'r gwobrwyon i'r plant, gan gydnabod pob ymgeisydd fel wedi gwneud rhywbeth er Iles ysbrydol a diwylliant per- sonol. Er fod amryw o atyniadau ereill yr un noson, rhaid addef i'r Eisteddfod yn Shirland Road brofi y tuhwnt i bob dis- gwyliad mewn poblogrwydd a safon gerdd- orol y gwahanol gystadleuwyr RHESTR Y BUDDUGWYR. Traethawd agored i bob oed: Miss Richards, Shirland Road. Traethawd cyfyngedig i Ferched: Mrs. Perrott, Shirland Road. Crynodeb o'r bregeth: 1, Mr. Joshua James, Shirland Road 2, Mr. T. J. Anthony, St. Mary's Institute. Parti (12-16), Morley Hall (Mr. David Thomas). Unawd Soprano Miss K. Morgan, Jewin. Unawd Tenor: Mr. Joseph Davies, Falmouth Road. Unawd Bass: Mr. J. Hughes (City Boy). Unawd i blant dan 8 oed 1, Hannah Edwards a Maggie Edwards, Shirland Road 2, May Davies, St. Mary's Institute. Unawd i blant dan 12 oed 1, Jennie Jones a Bessie Edwards, Shirland Road; 2, Willie Morgan. Unawd i blant dan 16 oed: 1, Myfanwy Hughes, Shirland Road; 2, F. Harris, Portobello Road; 3, K. Morgan. Unawd ar y berdoneg i rai dan 16 oed 1, Myfanwy Hughes, Shirland Road; 2, Bessie Morris, Porto- bello Road; 3, Llew Williams, Shirland Road. Adroddiad i rai dan 8 oed: 1, Maggie Edwards, Shirland Road 2, Olwen Williams, Kensal Rise. Adroddiad i rai dan 12 oed 1, Willie Morgan, Eunice Bebb, Shirland Road; 2, Bessie Edwards, Shirland Road. Adroddiad i rai dan 16 oed 1, Myfanwy Hughes, Shirland Road; 2, W. Davies, Portobello Road 3, K. Morgan, Portobellb Road. Adroddiad agored Mr. J. Esmond Evans, Shir- land Road. Cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg Mr. J. Jones, Kensal Rise. Cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg: 1, Mr. James Davies, St. Mary's Institute 2, Mr. David Williams, St. Mary's Institute. Arholiad ar Lafar i rai dan 10 oed: 1, Megan Foster, Portobello Road 2, Johnnie Bebb, Shirland Road, M. H. Davies and G. F. Williams, Portobello Road. Arholiad ar Lafar i rai dan 13 oed: 1, Lizzie Jones; 2, Gwladys Price: 3, Gwilym Lloyd, Porto- bello Road. Arholiad ysgrifenedig i rai dan 16 oed 1, Myfanwy Hughes, Edith Bebb, Shirland Road; 2, Llew Williams ac Elsie Bebb, Shirland Road. Arholiad ysgrifenedig i rai dan 21 oed 1, Mr. J. Davies, Portobello Road 2, Dilys Hughes, Shirland Road. Arholiad ysgrifenedig i rai dros 21 oed 1, T. J. Davies, Shirland Road; 2, Mrs. Perrott, Shirland Road. Model Drawing (under 161) 1, Llew Williams, Shirland Road 2, D. Thomas, St. Mary's Institute. Freehand Drawing (under 16): 1, D. Thomas, St. Mary's Institute; 2, Llew Williams, Shirland Road. Ebysgrifiad i rai dan 12 oed: 1 Megan Foster, 2 Gwilym Lloyd, 3 Lizzie Jones, yr oil o Portobello Road.. Ebysgrifiad i rai dan 16 oed 1, Myfanwy Hughes, Shirland Road; 2, Edith Bebb, Shirland Road; 3, A. Jones, Kensal Rise. Llawysgrif i rai dan 14 oed: 1, Llew Williams, Shirland Road 2, Elsie Bebb, Shirland Road 3, H. Jones, Kensal Rise.

[No title]

Cleber y Clwb.

Y GWANWYN.

IEUENCTYD.

Gohebiaethau.

Advertising