Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

SOSIALAETH GRISTIONOGOL.

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

Am Gymry Llundain. Y PASC.-Do, caed gwyliau y Pasc, ond caed tywydd y Nadolig ar yr un adeg. YR OERFEL.—Bu hyn yn achos i lu mawr aros gartref yn ystod y gwyliau, ac o gan- lyniad caed gwell odfeuon yn y gwahanol gyfarfodydd Cymreig. CYFARFODYDD.—Mae amryw o gyfarfodydd pwysig i'w cynnal yn ein mysg cyn adeg y Sulgwyn, a gwelir many lion am rai o honynt yn y rhifyn hwn. YR EISTEDDFOD.-Deallwn fod trefniadau gogyfer a chynnal cwrdd i gyhoeddi" Eisteddfod 1909 ar fin cael eu cwblhau. Bydd y cynulliad barddol hwn i'w gael yn gynnar yn Mehefin, felly cadwed ein hawen- yddion eu harfau yn loyw. MAN Ei FEDDROD.—Mae ei hen gyfeillion yn Llundain wedi trefnu i osod beddfaen i ddangos y lie y gorwedd gweddillion T. Evan Jacob ym mynwent Llanbadarn. Gofalodd Mr. J. T. Lewis, cyfreithiwr, am y gost, a threfnwyd y feddysgrif gan Dr. Morgan Davies. MIRI'R ETHOLIAD.—Aeth llawer o'r Cymry i Manceinion yn ystod yr wythnos er rhoddi cynorthwy i Mr. Churchill. Bu Mr. Lloyd- George yn siarad yno, ac aeth Mr. William Jones i ddweyd ei farn hefyd. Ddechreu'r wythnos gweithiai Mr. Timothy Davies gydag egni yn y He, ac un o gefnogwyr mwyaf aiddgar i Churchill yno, yw Mr. David Thomas o'r National Liberal Club. GALAR MAWR.—Nid anisgwyliadwy oedd y newydd ddydd Mercher am farwolaeth Syr Henry Campbell Bannerman, er hyn oil, teimlai pob plaid eu bod wedi cael colled dirfawr. Yr oedd yn un'"O'r dynion mwyaf gonest a gwyneb-agored yn y byd gwleid- yddol, a phrin y gellir colli pobl o'r fath o'r rhengoedd heddyw. YR HOELION WYTH.—Er i nifer liosog o bregethwyr ddod yma i Gymanfa'r Pasc, rhaid addef mai prin oedd y cewri yn cu plith. Hwyrach mai Cynddylan oedd yr unig "eighty tonner," ac mae ef yn ddiogel ar bob achlysur. 'Roedd i Dyfed hefyd ei edmygwyr, a chaed canmoliaeth uchel i ddau neu dri o'r gwyr ieuainc addawol oedd yn eu mysg. Gellir mentro ar Iwy o'r elfen ieuanc ynglyn a'r Gymanfa hon yn y dyfodol. EFENGYLEIDDIO'R SAIS.—Mae Mr. T. Huws- Davies yn dod yn siaradwr pwysig ym mysg; y cynulleidfaoedd Seisnig, a gwelwn ei fod i annerch cyfarfod arbennig yng nghapei Dawes Road, Fulham, ar y 7fed o'r mis nesaf. Nid yn ami y gwahoddir Cymro yno i siarad, ond mae dawn Mr. Davies wedi em denu. Ei bwnc fydd Religion in Politics." Y mae hefyd i siarad ar brydnawn Sul yn- Southall ar y 3ydd o Fai. AREITHEG.—Yr ydym yn llongyfarch Mr.. Eddie Evans ar ei lwyddiant yn ennill y brif wobr am adrodd yn Mountain Ash ddydd Llun diweddaf. WILTON SQUARE.—Mae rhagolygon am, gyngerdd campus yma nos Iau nesaf. Yn. ychwanegol at nifer o dalentau enwog ym myd y gan, y mae'r cyfeillion wedi sicrhaut gwasanaeth Mr. David Hughes—y basswr goreu sydd gennym fel cenedl yn awr. Boed i edmygwyr y gan fynd yno yn llu nos Iau nesaf. SHIRLAND ROAD.—Yn anffodus mae'r cJf- eillion yn Shirland Road wedi trefnu i gynnal Eisteddfod yr un noson, a chan fod, hon yn wyl arbennig, bydd pobl y West yn sicr o'i chefnogi. Trueni fod dau gyfarlod mor ddyddorol wedi eu trefnu ar yr un adeg. UNIAD HAPUS.—Uno'r amgylchoedd mwyaf" dyddorol yn y cylchoedd Cymreig yn ystod y mis hwn oedd yr uniad priodasol cydrwng Miss Marguerieta E. Pearce, merch Mr. a Mrs. T. Pearce, Woburn Square, a Dr. Mac- gregor, Mayfair. Yn Eglwys Hart Street y rhoed y cwlwm, ac oddiyno aeth y gwahodd- edigion i'r Waldorf Hotel, lie y cafwyd croesaw, ac y daeth ugeiniau lawer ynghyd i ddymuno pob llwydd i'r ddeuddyn hapus ar yr undeb. EISTEDDFODA.- Yn y Deheubarthfugwaitb Syr S. T. Evans ar adeg y gwyliau, a chafodd groesaw mawr ym Mhenybont pan aeth yno i lywyddu. Gwr cartrefol yw Sam" ar lwyfan yr Eisteddfod, a chred llawer yng ngwerth a gwasanaeth yr hen Wyl i'r genedl.

Advertising