Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

A BYD Y GAN.

News
Cite
Share

A BYD Y GAN. GAN PEDR ALAW, Mus.Bac. Miss GWLADYS ROBERTS.—Sylwaf y bydd y foneddiges hon yn cymeryd rhan yn nat- ganiad y Messiah," Gwener y Groglith, ym Mhalas Alexandra." MR. HERBERT EMLYN. Bydd y tenor adnabyddus hwn hefyd yn canu yn yr un lie, yng nghyngerdd yr hwyr. 0 holl denoriaid Cymru, dyma'r mwyaf yn ddiau. "CITY Boy.Credaf y byddaf yn gwneud gwasanaeth i ddatganwyr Ileol Cymreig y ddinas hon, drwy geisio, yn y ffordd hon, gan y cantor hwn i roddi i fyny gystadlu Yn sicr y mae wedi llwyddo mor ami fel cystadleuwr fel y gall ymfoddloni ar y da ddaeth hyd yn hyn i'w ran. Bellach rhodder cyfle i ereill i ennill gwobrau Y mae City Boy yn ddigon da i ymddangos ar y llwyfan cyngerddol, a gobeithio mai yn y ffordd hon y clywaf am dano yn y dyfodol. EISTEDDFOD Y GENHADAETH, BURDETT ROAD.-Cynhaliwyd hon nos Iau diweddaf, a chafwyd cynulliad da, a chybtadleuthau dyddorol. Pur anaml y clywais lai o ddat- ganwyr gwael. Yn y gystadleuaeth i blant, canodd chwech. Yr oreu ydoedd Miss Gwladys Williams, Burdett Road ail oreu, Johnny Davies, East Ham. Ar yr unawd, Hyd fedd hi gar yn gywir —allan o dri, y goreu ydoedd Mr. John Humphreys, Walham Green. Am ganu'r bedwarawd, The Soldier's Farewell," y goreu, allan o dri pharti, ydoedd yr eiddo Mr. Bowen. Parti'r Genhadaeth y gelwir ef. Bu pump yn ymgeisio ar ganu yr unawd, "Y Milwr Clwyfedig." Cystadleuaeth dda ydoedd hon o ddarn campus. Oddigerth y buddugwr, nid ydoedd y datganwyr yn llwyddo i roddi ini bortread digon ffydd- lawn o'r milwr clwyfedig, a'r teimladau oeddynt yn dylanwadu yn fwyaf arbennig arno o dan yr amgylchiadau pwysig a enwir yn y gan. I City Boy," Mr. John Hughes, yr aeth y wobr. Ni ddaeth ond dau ymlaen i ganu am y Gwpan Arian ond dau rhagorol oeddynt, sef Mr. John Humphreys a City Boy." Yr oedd y blaenaf o dan anfantais, gan nad oedd ganddo gystal can a'i gyd-ymgeisydd, ac nid oedd y cyfeilydd (yr hon ydoedd Saesnes), yn gallu cynorthwyo i'r graddau y buasid yn disgwyl pe deallasai Gymraeg, yr iaith y canai Mr. Humphreys ynddi. Nid oedd yr anfanteision hyn gyda'r City Boy." Rhoddodd ddatganiad ydoedd ragorol ymhob ystyr. (Yr oedd y gwpan yn rhodd Mr. E. Davies, St. Anne's Road). Ar y rhangan, "Y Nant a'r Blodeuyn," ymgeisiodd tri pharti am y wobr o ddwy gini. Cystadleuaeth wir dda ydoedd hon. Yn wir yr oedd pob un o'r tri yn canu yn ddigon da i deilyngu gwobr; a sicr yw ddarfod i fuddugwyr cyn hyn ganu yn waelach nag unrhyw un o'r rhai hyn. Parti 1, sef eiddo "Y Genhadaeth" (Mr. W. J. Williams yn arwain). Oanodd hwn heb gyfeiliant, ac yr ydoedd i'w ganmawl am hynny, canys os bydd gwallau, sicr yw eu bod felly yn amlycach i'r gwrandawr. 0 ran lleisiau, yr oedd yma burdeb amlwg- peth sydd mor brin mewn partion lleol, fel rheol. Diffyg y parti ydoedd aneglurder yr altos mewn mannau. Gydag adgyfnerth- iad yn y rhan hon, ceir gwell cydbwysiad. Prin ddigon gafaelgar ydoedd y gerddor- iaeth ym marrau (bars) cyntaf yr allegro. Yr oedd yma arddul a mynegiant pryd- ferth-y cyfryw y dylid ei gael mewn dat- ganiad o Rangan." Parti 2, sef "Mile End" (Mr. Evan Morris yn arwain). Canu yn gryfach na pharti 1 ar y dechreu, a braidd ar y cryfaf. Nid ydoedd yma y fath burdeb yn y lleisiau -yn y Soprano yn fwyaf arbennig-fel nad oedd y gynghanedd mor glir a glan. Da fyddai i'r merched ofalu am eu nodau uwchaf gan rai yn y parti hwn, yr oeddynt yn "arw (rough). Yr oedd yma well cyf- artaledd yn y lleisiau ac yn yr allegro yr oedd yma well gafaell yn y barrau (bars) cyntaf. Mynegiant, broddegiad ac amseriad da a chafodd elfen y Rhan-gan chwareu teg. Parti 3, sef yr eiddo Morley Hall (Mr. David Thomas yn arwain). Dyma gyfuniad o leisiau da. Yr oeddynt yn cyfuno ac yn cydsymud yn ddymunol iawn. Man gwan y datganiad ydoedd ar dudalen y burned (hen nodiant), lie nad ydoedd y soprano yn gwbl foddhaol o ran tonyddiaeth yn eu nodau uchel. Yr ydoedd yr allegro yn wir dda gan y parti hwn. Yn wir, cafwyd darlleniad gofalus, chwaethus, a meddylgar ganddo o'r holl ddarn. I'r parti hwn yr aeth y wobr. Hyderaf yr el yr Eisteddfod hon yn ei blaen. Y mae yma ddefnyddiau cerddorol, &c., mor dda, fel y byddai yn resyn iddynt wywo o ddiffyg ymarferiad. Gofaled yr Eglwysi mwy am gefnogi y brodyr hyn ymhob modd! Da gennyf weled mor barod ydoedd y Parch. D. Oliver (M.C.) i arwain y cyfarfod. Buasai yno, onibae am afiechyd peryglus ei blentyn y noson hon. Hyderaf y caiff y bychan adferiad buan. Ceir adroddiad o'r cystadleuthau a'r adrodd, &c., mewn colofn arall. "HOME MUSIC STUDY UNION."—Y mae trefniant wedi ei wneud i gael Ysgol Haf ynglyn a'r symudiad hwn, ym Mangor, o Awst yr 16ed hyd y 29ain. Treilir y dydd- iau mewn gwib-deithiau (excursions), ac ar y nosweithiau ceir darlithiau darluniadol ar destynau cerddorol. CERDDORIAETH Fyw." Mewn darlith ddiweddar yn Nottingham ar Wrth- bwynt" (counterpoint), dywedodd Dr. Sawyer a ganlyn There are two ways of looking at wild beasts you may see them alive at the Zoo, and you may see them stuffed at the Natural History Museum. In the same way you will End two kinds of counter- point live" counterpoint, full of vitality, and with good, definite, living, melodic movement; and stuffed" counterpoint counterpoint with no inside to it, but only a stuffing of meaningless notes. COLEG YR R.C.M.-Enillodd Mr. Spencer Thomas wobr yn arholiad term y Pasg. YR R.A.M.—Yn yr arholiad yno, enillwyd y Goldberg prize, i Denoriaid, gan Mr. Thomas Gibbs, o Ystradgynlais. Da iawn fod Cymry yn dod i'r amlwg mor fynych yn y gwahanol arholiadau cerddorol.

Y GYMANFA GANU YN DIRYWIO…

[No title]