Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

CINIO'R CLWB CYMREIG.

Gohebiaethau.

Am Gymry Llundain.

UNDEB Y CYMDEITHASAU LLENYDDOL.

News
Cite
Share

anghenion pennaf pobl ieuainc y ddinas hon. Ar ol hyn ni fydd eisieu i Mr. Hinds dynnu ei het i neb am anerch cyfarfod. Yr ail araith oedd eiddo prifweinidog Deheu Awstralia—Mr. Tom Price-gwr sydd mor ddiymhongar heddyw ag ydoedd rhyw 26 mlynedd yn ol pan yn athraw ar Ysgol Sul Gymraeg yn Lerpwl Ac yn olaf caed prawf mai nid bardd yn unig yw Elfed, eithr pre- gethwr ymarferol, a gwr a all roddi cyngor a chyfarwyddyd i bob dyn ieuanc pan ar ddechreu gyrfa yn yr hen fyd yma. Ie, tair araith nodedig oeddent, ac yn gyflawn dal am gadw yr Undeb mewn bri ar hyd y maith flynyddoedd hyn." Yn ychwanegol at yr anerchiadau caed caneuon swynol gan Miss Claudia Thorney, Mr. John Roberts, ynghyda Mr. D. T. Williams yn gofalu am y cyfeiliant. Am tua awr cyn agor y cyfarfod cyhoeddus caed cynulliad lliosog yn ystafell y capel i fwyn- hau o de a bara brith, paratoedig gan chwiorydd gweithgar a hynaws Castle Street, a diau i'r cwpanaid te roddi pawb mewn cywair hapus i fwynhau noson lawen ac adeiladol.