Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

CYFARFOD MISOL LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

PRYDNAWN Sadwrn, yn Eglwys St. Crossr Llanllechid, dadorchuddiwyd ffenestr liw- iedig er cof am y diweddar Arglwydd Penrhyn. Cychwynodd y mudiad ym mhlith amaethwyr yr ardal, a chasglwyd oddeutm can' sofren. Yr oedd yr Arglwydd Penrhyn presennol, ac amryw aelodau o'r teulu yn bresennol yn yr eglwys. Tynwyd y gorch- udd gan Mr. Humphrey Ellis, Tai'rmeibion, un o'r prif denantiaid. Ni wnaeth Prifysgol Edinburgh ddim erioed mwy anrhydeddus iddi hi ei hun na rhoddi gradd anrhydedd i Brifathro hynaws- Coleg y Bala. Mae'r Dr. yn cael y gair o- fod braidd yn anghofus am bethau dibwys bywyd. Nid ydym yn sicr a ydywpob- ystori a ddywed ei edmygwyr am dano yn perthyn iddo ef mewn gwirionedd. Dy- wedir ei fod unwaith, flynyddau yn ol, yn myned i'w gyhoeddiad ar ddydd Sadwrn pur oer. Ar ol iddo fyned allan o'r ty, sylwodd y lletywraig ei fod wedi mynd heb ei got uchaf. Galwodd ar y forwyn, a dywedodd wrthi am redeg a'r got uchaf ar ei ol. Mi ddowch o hyd iddo fo cyn y bydd o yn y stasion," ebe hi. Cipiodd y forwyn ystryd a chlamp o liain ymsychu wedi ei blygu yn dachlus dros ei fraich yn lle'r got uchaf! YMWELWYR O'R AMERICA.—Y mae Mr. a Mrs. Thomas L. Davies, Youngstown, yn Llundain ar hyn o bryd. Brodor o Berwig, Mwnglawdd, Sir Ddinbych, ydyw Mr. Davies,. ac er ei fod wedi treulio 31 mlynedd yn y Gorllewin, fel Adeiladydd, y mae ei Gymraeg yn loew o hyd. Y mae yn un o ymddiriedolwyr capel y M.C. Youngstown ers 18 mlynedd. Efe ydyw ysgrifennydd arianol Cymdeithas C) Dewi Sant, New Brighton, 0., a deil swyddi ereill yn y wlad newydd ydynt yn brawf o'r parch sydd iddo. Nid ydyw Mrs. Davies yn deall Cymraeg, ond y mae wedi priodi, Cymro, felly, o ran y galon, Cymraes ydyw. DYWEDIR y bydd ysgol haf y Diwinydd- iaeth Newydd yn cyfarfod y flwyddyn hOTh yn Abermaw.

Bwrdd y Gol.