Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

CYFARFOD MISOL LLUNDAIN.

News
Cite
Share

CYFARFOD MISOL LLUNDAIN. Nos Fercher, Chwefror 26ain. Llywydd, Parch. R. 0. Williams. Darllenwyd a chadarnhawyd y cofnodion. Ail-etholwyd Mr. T. J. Anthony yn gynrychiolydd y Cyfarfod Misol ac Undeb yr Ysgolion Sabothol. Hysbyswyd, gyda gofid, am farwolaeth Mr. David Jones, blaenor ffydd- lawn yn Eglwys Wood Green, a phender- fynwyd anfon cydymdeimlad y C.M. at y weddw a'r teulu. Penderfynwyd hefyd i anfon cofion a chydymdeimlad y C.M. at y Mri. William Owen (Willesden), a James Richards (Shirland Road) mewn gwaeledd. Hysbyswyd gan y cenhadon fu yn Clapham Junction, fod yr Eglwys yno wedi dewis chwech o frodyr yn swyddogion, a phenod- wyd y Parch. J. E. Davies, M.A., a'r Mri. John Jenkins (Wilton Square), a T. J. Anthony i fyned i'r Eglwys, i'w holi ac i'w sefydlu nos Iau, Mawrth 12fed. Cyflwynwyd i bwyllgorau ddau fater (1) Y priodoldeb o argraffu amlinelliad o gofnod- ion y C.M. a'u gwasgaru i'r aelodau yn flsol; (2) Darpariad ymborth yn ystod Cymanfa'r Pasg. Derbyniwyd adroddiad y Pwyllgor Enwi, ond nid oedd Pwyllgor yr Achosion Newydd- ion wedi cwblhau ei waith. Cyflwynwyd adroddiad gan Bwyllgor yr Achosion Newyddion, a phenderfynwyd fod y Parch. Francis Knoyle, B.A., a Mr. T. J. Anthony i fyned i Ealing i gymeryd llais yr Eglwys ynglyn ag ethol swyddogion. Gelwid sylw gan y Pwyllgor Arianol at y gwahanol gasg- liadau, ac at yr ystadegau blynyddol gada chais ar i'r Eglwysi wneud eu rhan fel arfer. Oafwyd gair gan Mr. Knoyle ar Holwydd- oreg y Parch. Edward Thomas ar Hanes y Cyfundeb," ac argymhellwyd y gyfrol i sylw deiliaid yr Ysgol Sabothol ac ereill. Hysbyswyd y cynhelir Cymanfa Ddirwestol yn Jewin ynglyn a'r Oyfarfod Misol nos Fawrth nesaf, Mawrth 3ydd, am 7.30, pryd y ceir anerchiadau gan y Parch. J. E. Davies, M.A. (yn y gedair), Miss Eleanor Williams, a'r Mri. Leif Jones, A.S., ac II. J. Williams (Plenydd), a gwnaed apel ar i holl aelodau y C.M., a phawb ereill, i roddi eu presenoldeb yn y Cyfarfod Dirwestol trwy weddi.

[No title]

Bwrdd y Gol.