Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

SYR SAMUEL EVANS.

[No title]

News
Cite
Share

MAE Mr. Arthur Hughes, B.A., o Fangor, ar fin cyhoeddi cyfrol yn cynnwys detholiad- au o Gywyddau Cymreig. Yr ydym eisoes wedi cael casgliad o Ganeuon Cymru, a bydd yn ddyddorol gweled a gaiff y cywydd gystal derbyniad. BYDDWN yn adwaen enwogion Cymru i gyd cyn bo hir. Mae'r Parch. Joseph Evans, Dinbych, newydd gyhoeddi Geiriad- ur Bywgraffyddol o bregethwyr y Methodist- iaid yng Nghymru. Dyna waith da iawn. DYWED yr Athro Lewis Jones, o Fangor, mai ffiloreg yw galw Twm o'r Nant yn Shakespeare Cymreig. Er cystal y gwaith a wnaeth Twm, nid oedd ond labwr anwy- bodus. Byddai'n ddyddorol i'r Athro roddi rhestr o weithiau y labrwr gwybodus yr un cyfnod Y CLERIGWR yn Eglwys Loegr sydd wedi bod mewn urddau am y tymor meithaf yng Nghymru ydyw y Parch. Watkin Williams, Nannerch, yr hwn a gafodd ei ordeinio yn 1843. Cafodd yr Archddiacon W. L. Bevan, Aberhonddu, a'r Prebendari Morgan Evans, Llanddewi, Aberarth, eu hordeinio yn 1844. DYWEDIR fod Syr Henry Campbell-Banner- man wedi heneiddio tipyn yn ei olwg tra bu ar y Cyfandir, ond ei fod o ran ysbryd cyn llawened ag erioed, a'i fod ef yn disgwyl gallu ymaflyd yn ei ddyledswyddau eto a'u cyflawni gyda'i egni arferol. Y mae efe yn weithiwr caled ac yn wr rhadlon a bodlon, ond yn ol pob tebyg, yr oedd ei waeledd yn fwy difrifol nag y deallodd y wlad, ac mae sibrwd eisoes fod Mr. Asquith i gyflawni y rhan drymaf o'i waith yn ystod y flwyddyn hon. HYSBYSIR fod y Parch. Thomas Levi, Aberystwyth, wrthi yn paratoi ei atgofion i'r wasg. Byddant yn ddyddorol yn ddiameu. Mae Mr. Levi yn bedair blwydd a phedwar ugain oed mae yn golygu Trysorfa'r Plant" ers pum mlynedd a deugain; bu'n teithio yn y Dwyrain, ac y mae yn fardd, llenor, darlithiwr, a phregethwr.

Advertising