Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

[No title]

ADGOFION AM GYSTADLEUAETH…

[No title]

News
Cite
Share

DA gennym fod Mri. Jarvis a Foster, Bangor, wedi cyhoeddi ail-argraffiad a Ganiadau Cymru." Y mae'r argraffiad cyntaf wedi ei lwyr werthu er's rhai blyn- yddau bellach, a chan fod galw parhaus am y llyfr, penderfynwyd ei ail-argraffu. Cyn- nwysa'r argraffiad newydd rai caniadau ychwanegol, ynghyd ag ychydig gyfnewid- iadau a gwelliantau yn y caniadau a gy- hoeddwyd yn y cyntaf. Y mae'r Golygydd (yr Athro W. Lewis Jones, M.A.), wedi ysgrifennu rhagdraeth dyddorol anghyff- redin, ac ar y diwedd ceir nodiadau ar yr awdwyr, ac helyd nodiadau ar eiriau wedi eu hysgrifennu gan Mr. Ifor Williams, athraw cynorthwyol yn y Gymraeg yn Ngholeg- Bangor. Hysbysir ni y cyhoeddir yn luait argraffiad arall at wasanaeth yr ysgolion. Y AIAE y Parch. L. Ton Evans, gweinidog gyda'r Bedyddwyr, gynt o'r Barry, wedi glanio yn Efrog Newydd, a dichon ei fod, erbyn hyn, wedi cyrraedd Hayti, un o ynys- oedd India'r Gorllewin, lie y gwasanaetha fel, cenhadwr dros y "Negro Baptist Mission Board of America." Bu Mr. Evans yng Nghymru am flwyddyn a deu-fis ar ran y genhadaeth, ac yn ystod yr amser ymwelodd a 340 o eglwysi, a siaradodd mewn 25 a gyfarfodydd ereill. GWNEIR ymdrech i glirio pymtheg cant o bunnau sy'n aros ar gapel yr Anibynwyr yn Llandrindod. Cofir i Kilsby adael tua Y,100 o ddyled ar yr hen gapel, ac y mae yr eglwys bresennol wedi talu honno, ac £ 800 o ddyled yr adeilad newydd, yr hwn gostiodd £2,300. s

Advertising