Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

[No title]

ADGOFION AM GYSTADLEUAETH…

News
Cite
Share

ADGOFION AM GYSTADLEUAETH 50 MLYNEDD YN OL. Yn Eisteddfod fawr Llangollen yn 1858 cynygiodd Arglwyddes Llanofer (Gwen- ynen Gwent) wobr o 3p i'r gweithiwr Cym- reig heb fod yn ennill mwy na phunt yn yr wythnos o gyflog allasai ragori drwy ddwyn i'r Eisteddfod ei blant, a'r rhai hynny i fyned dan brawf mewn darllen ac ysgrifennu Cymraeg. Yr ymgeisydd buddugol ydoedd Thomas Jones, Brynmelyn, Trefor, Llan- gollen. Yr oedd pump o'r plant yn bresennol a'r chweched adref yn wael, a dangoswyd tyst- iolaeth feddygol am ei afiechyd, ac hefyd am ei fedrusrwydd i ymgeisio pe buasai ei iechyd yn caniatau. O'r plant hynny nid oes ond dau yn aros, set Mr. Thomas Jones, cyn- Faer Gwrecsam, a Mr. John Jones, llyfr- werthydd, Bethesda, y ddau erbyn hyn yn ynadon heddwch. Pan ddaeth yr adeg i baratoi testynau Eisteddfod Llangollen am 1908, ym rnheii hanner can' mlynedd, meddai Mr. Thomas Jones wrth ei frawd, Mr. John Jones Beth fyddai i ni roddi'r wobr yn ol iddynt yn 1908" ? A hynny cytunwyd yn eb- rwydd, gyda'r unig wahaniaeth fod y wobr wedi ei dyblu. Canlyniad hyn oil ydyw y cynnygir 6p 6s fel gwobr i blant dan 17 a than 14 oed yn yr Eisteddfod eleui am ateb. gofyniadau mewn gramadeg Cymraeg ac am gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, ac o'r Gymraeg i'r Saesneg.

[No title]

Advertising