Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD RWREDDOG Battersea Town Hall (Mewn cysyllliad a'r Capel Cymreig Battersea Rise), NOS IAU, IONAWR 23, 1908. Dechreu am 6 o'r gloch. Cadeirydd EDWIN EVANS, Ysw. Arweinydd: Parch. D. C. JONES. -r-r-.f" BEIRIAID EL FED, MACHRETH, PARCH. JOHN HUMPHREYS, PROFFESWR W. J. JONES, PARCH. E. T. OWEN, MR. H. WATKIN, MRS. WILLIAM DA VIES, MRS. RICHARD WILLIAMS. CERDDORIAETH Mrl. PEDR ALAW a TOM PRICE. CYFEILWYR MERLIN MORGAN, Ysw., Miss SALLIE JENKINS. Y dydd olaj i anfon y ffugenwau i mewn yw lonawr r8ed. RHAI O'R CYSTADLEUAETHAU. 1.—Adroddiad i rai mewn oed" Araeth Llewelyn {ElJed) Gwobr £ 1 1/- Ail wobr 10/6 2.—A<iroddiad i blant, Bedd fy Mam (Michael Thomas) «. Gwobr 10/6 3.—Her Unawd Gwobr £4 Ail wobr £1 4.- UNAWD SOPRANO, "Blodau'r Haf" (Summer Flowers) (Garadog Jones) Gwobr £ 11/- 5.-UNAWD BASS, "Y Pererin (" The Pilgrim ") (Wm. Davies) Gwobr £ 1 1 6.—UNAWD TENOR, cc How Vain is Man" ("Messiah") Gwobr 2111- 7.—UNAWD CONTRALTO, He was despised" ("Judas Maccabæus") Gwobr £ 11/- Efugenwau ar yr Adrodd a'r Canu i fod yn Haw I yr Ysgrifenyddion lonawr 18fed. D.S.-Mae cwmni y G.W,-R. a'r Cambrian yn caniatau tocynau rhesymol i'r wyl o bob parth o Gymru. Ysgrifenyddion— Mr TOM JENKINS, 507, Battersea Park Road. Mr. EVAN JENKINS, 113, Queen's Rd., Battersea. u Moorfields" Mutual Improvement Society, Welsh Baptist Chapel, Little Alie St., Aldgate, E. -f"F' "r-r, r.r' ,r-r-r-r- r,f'r-.J-r'> » COMPETITIVE eONSERT will be held at the above place on TUESDAY EVENING, JANUARY 21,1908. Chairman GWILYM HINDS, Esq. Adjudicat,or,i- Masic J. B. SACKVLLLE EVANS, Esq. Recitation Rev. J. MACHRETH REGS. Accompanist—Miss DEBORAH REES, R.C.M. Subjects- Music Soprano, Blodau'r Haf (Caradog Jones). Contralto, Bryniau Aur fy Ngwlad (T. V. Davies). Prize 21 ls. Tenor, Llwybr y Wyddfa" (W. Davies). 13ass, Pererin (W. Davies). PrizeElls. Recita. tion, Araith Llewelyn (Elfed). Prize 10s. 6d. Conditions—(1) The Adjudicators can divide or with- hold prizes according to merit. (2) Competitions open to all comers. (3) Names (Noms de plume) of intending Competitors to reach the Secretary not later than January 14th. Doors open 7 p.m. To commence 7.30. ADMISSION, ONE SHILLING. Secretary, I. JONES, 1, Clift Street, New North Rd., N. Cyfeirier pob Gohebiaeth a fwriedir i'n colofnau, The Editor"; pob Hysbysiad, a phob Archeb, The Manager" a'r oll i'r Swyddfa, Celt Office," zn, Gray's Inn Road, London, W.C.

------GWAITH Y FLWYDDYN.

Yr hen stori.

[No title]