Hide Articles List

3 articles on this Page

LITERARY AND OTHER NOTES.

----__--------The Welsh Club.

Advertising

Advertising
Cite
Share

PROFESSIONAL COLUMN. PEDR RLRW, Mus. Bac. Beirniad ac Arweinydd Cymanfaol. Cyfeiriad Newydd- "FAIR VIEW," VICTORIA ROAD, ROMFORD, ESSEX. MISS GWLHDYS ROBERTS, COli TRA L TO, 8, Clifton Gardens, Maida Vale, W. Note New Address. MADOe DRVIES, A.R.e.M., Teacher, L.C.M. Voice Production and Solo Singing. Telephone 8914 Central. NOTE NEW ADDRESS:— 495, OXFORD STREET, W. (Near Marble Arch). EISTEDDFOD FLYNYDDOL Y Tahernad, KING'S CROSS. Sadwrn, Chwefror 15, 1908. T Rhai or Testynau- Parti o Leisiau Cymysg (12-16), Nant a'r Blodeuyn" Gwobr 2 Gin Deuawd, T. a B., Y ddau Arwr Gwobr Gini Unawd Soprano, Y Lili Wen Gwobr 5/- Tenor, Can y Bardd wrth farw Gwobr 5/- Unawd Bass, Y Bachgen Dewr Gwobr 5/- Adroddiad, "Troedigaeth Saul" Gwobr 5/- Araith pedair mynud, Women's Suffrage '7" Amryw destynau mewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth. Yr oil yn ago red i Gymry Llundain. Rhestr gyflawn o'r testynau oddiwrth yr Y sgrifenyddion- T. M. PHILLIPS, 7, Holborn Circus, E.C. BEN EDWARDS, 4, Gallia Road, Highbury, N. EISTEDDFOD FAWREDDOG BATTERSEA, YN BATTERSEA TOWN HALL, IONAWR 23, 1908. v 'I" 'I" RHAI O'R TESTYNAU- CERDDORIAETH. 1.-1'11 CoR, heb fod dan 50 na thros 80 mewn nifer, "Ein Hidr Ben-llywydd dae'r a iien ("Arise All-potent Ruler ") (Emlyn Evans). Gwobr JE20, os bydd 6 cor; 4, 215; 1, neu 2 gõr, y wobr fydd, £10- 2.-CO]t PLANT, heb fod dan 25 mewn nifer, 8 mewn oed i gynorrhwyo, (1) Hyfryd Ganaan (D. Evans); (2) Morio'r Ydym" (J. Jones) (drwy gani.at,id, o Delyn y Llan," gan y Parch. T. Richards, Vicar, Bargoed). (English words by J. Machreth Rees.) Gwobr 25 5/ 3.-CHAMPION SOLO. Competitors to chose their own solo 1st prize, £ 4 2nd prize 21 4.—UNAWD SOPRANO, "Blodau'r Haf (Caradog Jones Gwobr 21 1/- 5.-UNAWD BASS, "Y Pererin" ("The Pilgrim ") (Wm. Dcbvies) Gwobr £ 1 1/- 6.-UNAWD TENOR, "HOW Vain is Man" ("Messiah") Prize jEH;- 1.-UNAWD CONTRALTO, He was despised ("Judas Maccabasus") Prizeti it- BARDDONIAETH. 8.—MARWNAD i'r diweddar "Mr. David Evans, Hen- derson Road, Wandsworth," heb fod dan 100 lliaell. Y farwnad fnddugol i fod yn eiddo rhoddwr y wobr Gwobr 22 2 9.—CYWYDD, heb fod dros 80 llineli, A phoen ni bydd imvyaeh" Gwobr £1 Ii. ao.-Tui PHENNILL, 8 llineli, "Y Cryd (cyfyngedig i ferched) Gwobr 10/S El.-ENGLYN, Ystlym (" Bat ") Gwobr 7,6 Cyfeilwyr—MERLIN MORGAN, Ysw., a Miss SALLIE JENKINS Rhestr Gyflawn o'r Testynau a phob manylion rw ca;el oddiwrth yr Ysgrifenyddion- Mr. TOM JENKINS, 507, Bittersea Park Road. Mr. EVAN JENKINS, 113, Queen's Rd., Bafctersea.