Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Sudden Death of Mr. FredI…

LLANRWS!

BETTWS-Y-COED.

LLANGERNYW.

TREFRIW.

ROEWEN.

Christmas Festivities at the…

..-.---Colw 'n"Fay I\¿p Year's…

-----........--.-LLECHWEDD.

._.--Quarrymen's Tribute to…

--( Conway Bridge Commissioners…

......--.-Eisteddfod Machno,…

News
Cite
Share

Eisteddfod Machno, 1910. Cynhuliwyd deugeinfed gylchwyl llenydd- iaeth Ysgrythyrol Pen machno a'r Cyfvng I ddydd LL.m, Rha: 'yr 2(Sain. a throdd"allan i)er,iail.h. Y beirmaid eleni oeddynt :—l.lenyddol. Parch. T. M. (CwenallB, Culw\n t'r T. J. lames, Pen machno Miss L. K. Evans. Mri. I). Llovd Morris, Cadr. Jones, a J. Richard- Barddoniaeih ac adroddiadau., Parch. R. Silyn Roberts, M.A., Blaenau Ffestiniog. CYFARFOD Y PKYDNAWN. Llywydd. Mr. John Richards, Graianfryn arweinydd. Silyn. Dechreuwvd trwv ganu ton gynulleidfaol, "Am yr Ysgol Rad Sabot hoi." Y na catwyd anerclii-id gan y Llywydd. Gwobi wyon —Dy^gu allan cmyn 345 Ii rai dan 5 oe(l) I, Kate Davies, Salem 2, H. M. Owen, Salem 3, Gwilym Thomas, Salem 4, Gwyneth Evans, Rhydymeirch. Adrodd, Oes, mae Cyfaill i blant bvchain fR. A. Williams) fi rai dan 8 oed' I, Trygan Owen, Salem 2, Lizzie Jones, Rhydymeirch 3, Jennie Owen, Salem. Dysgu allan y Dcg Gorchymyn (i rai dan 10 1 oedf Eluned F vans' a Maggie Roberts, Salem, yn gydradd gyntaf M. A. Owens ac M. P. Edwards, Salem, yn gydradd ail Nellie Roberts a S. A. Owen, Salem, yn gydradd dry dydd. Dysgu allan Hvftordclwr, pen. i. fi rai dan 13 oed) 1, M. L. Evans, Salem 2, Nellie Ro- berts, Salem 3, Edwin Goodwin (Ebenezer). a Gwladys Owen, Salem, yn gydradd. Un- awd i fechgyn dan 13 ced, Mab y Pysgot- wr" (J. J. Williams): 1 Richard Jones iRhydymeirch'1 2, F. T. Roberts. Salem 3, Hob Lloyd, Siloh, W., Cwm. Fbysgrif- iacth o'r Rhodd Muvr, (i rai dan 13 oed) 1, N. Roberts, Dilys Owen, ac S. Hughes 2, T. 0. Williams a J. Roberts 3, Mair Hughes a Myfanwv Jones. Unawd i enethod (dan 13 oedf. "Carol Fair" (J. I. Williams): 1, Kate Roberts, Siloh, W. 2, M. A. Owen Salem 3, Gwladvs Owen, Salem. Dysgu allan, Oriau 01,-zt Tesu Crist, pen. i. (i rai dan I IS oect) 1, Nellie Roberts ac M. L Evans, Salem 2, Dilys Owen, Salem, ac Annie Williams, Rhydymeirch 3, Kate lones, Salem. Detiawd (i rai dan lfi oedl, 0, mor hardd vw lesit Grist 1, A. 11. Roberts a K. Roberts, Siloh ?, Gwladys Owen a Nellie Roberts, Salem. Traethawd, Hanes pyd- ewau yr Hen Destament (i rai dan 1 S) 1, R. T. Davies, Salem. Cor plant (dan 16 oed), Clvchau'n Canu" (Cvnogfab) Cor Plant No. 3 Salem (Gwladvs Owen) 2, Cor Plant Siloh (WA, Cwm (Willie Jones). Pedwar nennill, Blodau 1, Hoflvvr Plodau 2, Un hofl o liodau." Unawd fi rai dan 10 oed., fesu'n agos 1, M. A. Owen, Salem 2, Nellie Roberts, Salem 3, Maggie Robert,, Salem 1, Cwennie Roberts, I Siloh, Cylicithu o'r Saesneg i'r Gvmraeg Mr. John Lloyd, Salem. Chwareuad ar v berdoneg, "La Chatelaine Mr. D. R. Davies. Salem. Unawd (i rai dros IS oed) heb end! 5s. o'r blaen). "Hiracth" (D. Jenkins), neu Cartret (W. Trevor Evans) t, Mr. D. R. Jones, Glasgwm. Tracthawd. Gweddi vng ngoleuni dvsgeidiaeth Crist" 1, M. O. M. Roberts, Rhiwbach 2. Mr. T. O. Thomas, Rhydymeirch. Adrodd. Ora Pro Nobis (fcition Wvn) (i rai dan 16 oedi • 1, S. J. Owen, Salem 2, Blodwen Jones, Salem 3, Annie lones, Salem. Cor (dan IS oed\ Cysegriad a Y Lili (Tom PriceN Cor Plant Penmachno (Mr. C. \V. Williams1. CYFARKOD Y NOS. Llywydd. Dr. W. Michael Williams, M.B., C.?. arweinydd, Silyn. Cwobrwyon — Unawd alto, Myfyrdod yr Unig .'D. D. Parrv- Miss K. Morgan Jones, Peiiiiiacliiio. Ysgrif ar baragraff o'r F.pistol at y Philippiaid roddid ar y pryd Mr. W. Griffith Evans, Salem. Deuawd, tenor a bass. Y ddau Wladgarwr (Dr. Mri. D. Davies ac 0. M. Jones, Penmachno. Hir a Thoddaid i'r diweddar Mr. R. Jones, Dolawen Mr. John Thomas (Perthog^, Penmachno. Prif draethawd, Y Nefoedd yn o! dysgeidiaeth Llyfr Emyuau y M.C. Mr. O. M. Roberts, Rhiwbach. Unawd tenor. Uwyhr v Wvdd- ta" ,\V. Davies^ Mr. David liavies Pen- machno. Traethawd i ferched, Cartrei It Un hoff o CartrcL" Pedwarawd, T. T.. B. B.. Ar doriad dychl (W. J. Wil- liamsl Thomas Hughes a'i gyleillion. Prif adroddiad, Yr Ystorm ar y Mor (Islvvyn1! Mr. Wifiiam Tholnas,.I)enn-Lachiio. Triavyd i ferched, Per awtl yr twyrddvdd tHarry Evans* Miss L. L. Jones, F. J. Roberts, a. K. M. Jones. Parti o ddeuddc". calon v11 V Mynvdd" I]. Thoma;) Parti Salem, dan arweiniad Mr. Thomas Roberts. Ar holiad ar vr emynau Am Grist (L.ly»r Emvnau v' M.CA: Mr. W. Griffith Evan", 'Salem. Unawd baritone, Can y Marchog (J. T. Pritchard) Mr. Thomas Roberts, Pen machno. Cant o linellau barddonol, caeth neu rydd, ar Gwacd y Grocs" Mr. Gen fronvdd Jones, Tywyn, Meirionydd. Cv« tadleuaeth corau mcibion, Nyni yw'r Meibion Cerddgar lgwil%,iii Cwentl Tri o gorau yn cystadlu, ac ar ol cystadleuaeth gaJed, dyiarnwyd Cor y Cwm /D. F. jones) yn aren. Pr:f gysladleuaeth gorawl Ar lan lorddonen ddofn IC-.al,r:cl) nw g^r— 1, Rhvdvmeirch (Mr. R. R. Jone;) 2, Cor Salem' (Mr. Thomas Roberts*. Englyn, Poen Mr. T. Herbert Hughes, Llanrwst.

Advertising

Carnarvonshire Golf Club.

Colwyn Bay and District Cottage…

- LLANELIAN.

Family Notices

Advertising