Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Sudden Death of Mr. FredI…

LLANRWS!

BETTWS-Y-COED.

LLANGERNYW.

TREFRIW.

ROEWEN.

Christmas Festivities at the…

..-.---Colw 'n"Fay I\¿p Year's…

-----........--.-LLECHWEDD.

News
Cite
Share

LLECHWEDD. TABERNACL M.C.—CynhaTiwyd gwledd flynyddbl y Gobeithlu dydd Mercher, yr 2iain. Am bedwar o'r gloch eisteddodd dros driugain o'r plant sydd yn aelodau i fwynhau eu hunain wrth fwrdd y wledd oedd wedi ei darparu a'i rhoddi fel arfer gan un o garedigion yr achos yn y Taber- nacl, sef Miss Evans, Clynnog House. Cyn- orthwyid hi wrth y bwrdd gan Mrs. J. O. Jones, Moss Bank, a Misses G. ac S. Jones, Bodidda. Yn dilyn y wledd, daeth Miss Jones, Bodidda, ymlaen eleni fel arfer ag anrhegion gwerthfawr i'r oil o'r plant. Yna, wedi mwynhau y wledd a derbvn y rhodd- ion, cyflwynodd y plant ddiolchgarwch gwresog i'r ddwy foneddiges, Miss Evans a Miss Jones, am eu caredigrwydd a'u hael- ioni iddynt. Am saith o'r gloah cafwyd cyngherdd o dan lywyddiaeth Mr. W. F. Jones, Bodidda. Cymerwyd rhan yn y cyf- arfod gan y plant yn unig. Canwyd gan y plant donau o Lyfr Cymanfa'r Plant, dan arweiniad medrus Mr. E. Pugh, i'r hwn y mae clod yn ddyledus am ei lafur a'i ym- drech gyda hwy er eu paratoi ar gyfer y cyngherdd. Yn ychwanegol at hynyna, caf- wyd yr adroddiadau a ganlvn" —" Miaw, Miaw," gan Owen Hugh Owen"; Y Morwr Rach," Blodwen Roberts; Yr Eneth Ddall," Eleanor Lewis; Gochelwch y Trap, Fechgyn," a Chwe cheiniog, wrth gwrs," Tommy Roberts; "Dowch adref, fy nhad," Annie Sloane Dirwest a'r To- bacco,' Maggie Mary Jones; Y Cardotyn amddifad," Amelia Roberts; Uchelgais John a Morfudd," Richard Williams "LIef y Plant," C. E. Jones; "Ar Noson oer," Ethel Griffiths, Conwy. Cymerwvd rhan mewn canu gan M. ac M. Pritchaidj "Betty Lon. Buddugoliaeth Dirwest," Lizzie a Maggie M. Jones; Calon Lan," Mary Ellen a Grace Hughes Fe ddaw wythnos yn yr haf," Lowri Pugh; y don Llan- bedr," Mary Williams ac S. C. Roberts; "Carol Nadolig," E lured Lewis; H Mair Magdalen," Gwilym a LoWri Pugh; "Y Deryn Pur," Amelia Roberts "Hen Ffon fy Nain," Gwilym Pugh, ac action song, Y Morwyr Bach," gan harti o blant. Cyflwyn- wyd y diolchgarwch arferol gan y Parch. J. O. Jones a Mr. T. R. Lewis. Dymunwn lcngj-farch y pwyllgor ar derfyn y fiwyddyn am y llwyddiant amlwg sydd wedi dilyn eu hymdrechion clodwiw. Mae Mr. Isaac Ro- berts, Fronheulog, fel llywydd, a Mr. E. Pugh fel ysgrifennydd, wedi gwneud eu gwaith yn rhagorol, a chynorthwywyd hwy gan Mri. W. Williams, Cystenyn Owen, O. Owens. Gofalwyd am glwb y plant gan Mr. John Humphreys a Miss Evans, a rhan- "wydj yr arian ar derfyn y cyfarfod. Eiddun- wii i'r Gobeithlu yn y Tabernacl flwyddyn newydd dda ymhob ystyr. Y GYMDEITHAS LENYDDOL.—Yng nghyfarfod diweddaf y gymdeithas cafwyd Etholiad Cyfifredinol." Yr ymgeiswyr oeddynt Mr. John Jones, Cyllgwynion (Rayddrrydwr), Mr Thomas Williams, Brvn- IW gwenddar (Ceidwadwr), Mr. E. Pugh (LLafur). Cynorthwywyd yr ymgeisydd Rnyddfrydol gan Mri. Griffith Hughes a Richard Roberts y Ceidwadwr gan Mri. T. R. Lewis a T. J. Owen; a Llafur-gan Mri. Isaac Roberts a Robert Jones. Cododd y brwdfrydedd yn uchel iawn, ac amlwg yd- oedd fod teimlad y mwvafrif yn gryf yn s/byn gormes vr Arglwyddi. Da oedd gee- y dyiliofli" ieuajnicE v yni cyntaint o ddyddordeb yng nghwestiynau llosgawl y dydd. Wedi i'r oil o'r yrngeis- wyr a'u pleidwvr gael cvfle i ddadleu eu hochr, aed ymlaen i bleidleisio, a chv- noeddodd y Jlywydd, v Parch. J. O. Jones, fod yr ymgeisydd Rhyddfrydol wedi ei 3ewis gyda mwyafrif gorlethol yn aelod Iros fwrdeisdref y Llechwedd. Yr ydym yn longyfarch yr ymgeisydd Cejdwadol ar ei inerchiad, a chredwn. y buasai yn gymwvnas awr ag ami i ymgeisydd pe cawsai afael lrni. Credwn fod i blaid Llafur ddyfodol Tn yr etholaeth gydag ychydig mwy o ym- Irech i egwvddori ar gwestiynau llafur. Y CAPEL.—Mae yr adgyweiriadau a vneir ar y capel yn prvsur gael eu gorffen, 1 i disgwylir iddo fod yn barod erbyn diwedd < barnTIf yn s,cr o fod yn un o'r capeli < mae'n ami1 y cvlch j>an ei gorffennir, ac < Jglwys svdd^ ?wedd lewyrchus ar yr 1 wys sydd yn ymgynull ynddo. 1

._.--Quarrymen's Tribute to…

--( Conway Bridge Commissioners…

......--.-Eisteddfod Machno,…

Advertising

Carnarvonshire Golf Club.

Colwyn Bay and District Cottage…

- LLANELIAN.

Family Notices

Advertising