Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

PERSONAL AND SOGIAL.

....-... SAYINGS OF THE WEEK.

.WEEK BY WEEK.I

JOTTINGS FROJf NA TURE.

.-....-Our Library Table.

Advertising

_.-_._---';';-'"--_-:.--::;-.:;;::..:.;;…

..-.-.. Llanfairfechan Competitive…

;:;-;"-=T7--------'--Earl…

-4_.---Llandudno Motor Omnibuses.

-....--Hunting.

The Welsh Parliamentary Party.

A Bettwsycoed Fatality.

..-.---Affairs of a Llanrwst…

Hotel Assessments.

Advertising

Nodion Ned Llwyd.

News
Cite
Share

Nodion Ned Llwyd. Xadolig aï lawenydd i lawer wedi mvned heibio unwaith eto. Daeth Ilu i yin- weled a'r hen aelwydydd" a mawr oedd y croesaw roddwyd iddynt. Syniad llawer ydyw mai teg edrych tuag adre yw'r ffordd orej i dreulio'r Nadolig. Ami i ael- wyd a lonwyd trwy weled y plant yn dy- chwelyd, wedi bod yn aros er y Nadolig o'r blaen mewn gwahanol leoedd. a siriohvyd calon a theimlad y rhieni wrth eu derbyn a'u cro-esawii. Dygwyd ami i anrheg werth. tawr gan amryw o'r plant, ac aniolchgar vdyw y plant .hyr.ny na wnant gofio yn gar- edig am y rhai fu yn trafferthu gyda hwy pan oeddynt yn blant. Erbyn hyn mae y gwahanu wedi cymeryd lie am flwyddyn a rail. Anhawdd oedd ymadael mewn llawer lie. NADOLTG DU. Dyna oedd y Nadolig eleni mewn rhai lleoedd. oherwydd y damweiniau difrifol sydd wedi digwydd. Dinystriwyd rhagolvg- on llawer aelwyd gan y ddamwain fawr yn y gwaith glo ger Bolton, trwy ba un y coll- odd y fath nifer eu bywydau. Mae meddwl am y nifer fawr o blant bach sydd wedi eu gwneud yn amddifaid yn Ilenwi calon gwlad o a galar mawr, ac y mae y wlad yn arllwys ei chydymdeinilad a'r gweddwon a'r am- ddifaid trwy gyfrannu yn hael i'r drysorfa gynorthwyol. Wedi hyn, dyma ddamwain aral1 yn digwydd ar y rheilffordd, ac am- ryw yn colli eu bywydau. Mae y ddamwain hon yn dwyn ar gof y ddamwain fawr a ddigwvddodd yn agos i Abergele flynyddau vn ol. Oherwvdd y damweiniau hyn, a phrofedigaethau eraill, yn sicr Nadolig du oedd Nadolig 1010 i lawer teulu. HEN" ADGOFION. Gartref y treuluais y gwyliau eleni, ac yr oeduvvn yn galw i gof y dyddiau gynt. Crwvdrai fy meddwl yn ol at yr amser pan oeddwn gartref ar aelwyd fy rhad. Er fod gryn nifer o flynyddau er hynny, mae yn dda gennyf ddweud fod fy nhad eto yn fyw, ac yn tynnu ymlaen at 84 mlwydd oed; a'rn dymuniad ydyw ar iddo gael "Gwynt teg i fynd yn gant oed." Maddeuer air fel yna am dro.-PaR oeddwn fachgen, byddai cyfarfodydd Ilenyddol pwysig yn cael eu cynal yn yr ardal honno, a gwyr o fri yn gwasanaethu ynddynt. Cofiaf i mi weled 1. D. Ffraid, Mynyddog, Tany- martan, Llew Llwyfo, &c. Un tro cynygid gwobr o is. am englyn i'r Nadolig, i fod vn llaw y beirniad erbyn yr ail gyfarfod; y gystadleuaeth yn gyfyngedig i rai dan 21ain oed. Pan y daeth cyfarfod yr hwyr, hvsbysodd Tanymarian ei fod wedi derbyn tri ar ddeg o englynion (?), and nad oedd yr un o honynt yn deilwng o'r wobr. Mi ddeiula i beth wnaf," meddai mi rof geiniog arall at y wobr, a chaiff yr ymgeis- wyr geiniog bob un." Nid oedd yr un o'r beirdd yn barod i dderbyn y cynygiad hael hwn. Wei," meddai Tanymaria.n wedyn, "mi ranwn y is. ic. rhwng hynny ddaw ymlaen." Yn gweled neb yn mynd i'r llwy- fan, dvma un yn cychwyn gan feddwl cael v cwbl ond wele un arall yn cychwyn o'r lloft ac yn cyrraedd y llwyfan. Tra yr oedd y ddau yn disgwyl eu rhan o'r vsoail, gof- ynodd un i'r Hall Faint ydyw eich hoed chwi? Atebodd yntau ei fod yn agos i 50. Mae y gystadleuaeth hon yn gyfyngedig i rai dan 2iain oed; felly yr ydych chwi all an o honi." I lawr ag ef mewn cywilydd, a chafodd y Itall is. ic. a chymeradwyaeth v dyrfa. TRO ARALL. Yr oedd yno gystadleuaeth am gyfansoddi ton gynulleidfaol. Nifer fawr wedi ym- geisio, a dyddordeb mawr yn cael ei gy- meryd yn y gystadleuaeth, am fod tipyn o elyniaeth bersonol rhwng rhai o'r cerddor. ion (peth cyffredin iawn yn eu mysg). Pan v rhoed aHan y feirniadaeth, dyfarnwyd eiddo Cerddor yn oreu. Gofynai y beirni-ad os oedd Cerddor yn bresennol am iddo sefyll i fyny yn ei sedd. Ar hyn wde y "( ,ei-ddk)r yn codi ar ymyl y gal- lery. Gofynodd y beirniad, "Ai chwi ydyw awdwr y don hon?" le." "Mr Cadeir- vdd a chynuileidfa," meddai y beirniad, liite yn ddrwg gennyf ddweud nad ydyw hynnv yn gywir. "wir awdwr y don ydyw ac enwodd gerddor adnabyddus o'r Deheudir. Parodd y dadleniad hwn gyffro mawr, ac eisteddodd Cerddor mewn cy- wilydd. Y DATGANWR. Yn un 0 gyfarfodvdd ardal fy maboed yr oedd, cyst-adleuaeth ar ddatganu yr unawd r hwn a ferchyg ar net y ne.foedd," allan o r anthem "A bydd arwyddion." Ymgeisiai nifer o ddatganvvyr ileol, ac yn eu mysg yr oedd un brawd tipyn gwanac ei feddwl na'r lleill. ac vn meddwl yn sicr y buasai yn curo yr oil. Mynyddog oedd y beirniad. Dvfarnodd y wobr i ymgeisydd arall. Tybiai y brawd y cyfeiriais ato ei fod wedi cael cam. Caed nifer o rai direudus i ddweyd hynny wrtho, ac y dylasai gael siarad gyda'r heirniad af bob cyfrif. Argyhoeddwyd ef yn llwyr uad oedd y dyfarniad yn gywir. Peth hawddaf yn bod ydyw perswadio ym- geisydd aii/1 lwyddianus ei fod wedi cael cam, ac y mae rhai wrth ei bodd yn gwneud hynny. Disgwyliai y datganwr am y beirn- iad wrth y drws, a bu agos iddi fynd yn ym. laddfa rhyngddynt. Pan ddeuwyd i ddeall fod y brawd yn, credu yn gydwybodol ei fod wedi cael cam, penderfynwyd cael cystad- leuaeth arall ar awr giniaw yn y chwarel. Gwahoddwyd nifir o'r ymgeiswyr yno, ac yn eu mysg yr un oedd wedi ennill y wobr v Nadolig. Nodwyd tri i feirniadu o fysg y cerddorion ocdd yn y gwaith. Daeth cyn- hulliad lliosog i'r caban ar yr awr ginio honno. Wedi i'r ymgeiswyr oil ganu, dy- wedodd un o'r beirniaid eu bod wedi cael cann ardderchog—teilwrtg o unrlhyw eistedd- fod fod dau o'r ymgeiswyr wedi eu gosod hwy fel beirniaid mewn safle anymunol iawn. Yr oedd eu datganiad o'r unawd mor ragorol. &c. Eu dymuniad hwy oedd i'r ddau hynny ganu dracbe-fn-y ddau hynny oeddynt yr enillvdd y Nadolig a'r un a ciybiai ei fod w-edi cael cam. Wedi iddynt ganu eilwaith, cododd un. arall o'r beirniaid, caiiiiiolai y gystadleuaeth, ond yn awr dy- wed.ai nad oedd y pryder lleiaf yn eu meddwl hwy pwy oedd y goreu o'r ddau. Dyfarn- wyd y wobr i'r sawl a dybiai oedd wedi cael cam y Nadolig. Yr oedd hyn yn ddeall- edig o'r cychwyn, er fod pawb wedi celu y peth oddi wrtho ef. Aed ymlaen i'w wob. rwyo. Rhoddwyd ef i eistedd ar ystol a'i thraed i fyny, a rhoddwyd orange ar ben pob troed i'r ystol a chadeiriwyd ef. Caed aneivhiadau barddonnl gan y beirdd, a mawr fu yr hwyl. F-e buasai yr liiaftes yft cUtrftxI vn y fan yna bvddaï yo, ddoniol. Ond wedi hyn aeth y brawd triTan i feddwl yn uchel iawn o hono ei hun fel datganwr, ac aeth i ddechreu yfed, a chanu yn y dafarn, a phawb yn ei ganmawl. Y canlyniad fu, esgeulusodd ei waith, collodd ei le, a gWelais ef ymhen blvnyddau ar ol hvn yn erwvdrvn diz.,trtref. Mt wn fod lhwer'Wfyw heddyw svdd vn cofio yr amgylchiadau cystal a minnan. Da gennyf ddweyd nad dvna yv 11 y hanes yr oil o'r cerddorion, Ilenorion, a beirdd a gvchwynwyd yn y cyfarfodydd hvnny. Daeth amryw i lenwi lleoedd an- rhydeddus mewn byd ac eglwys. Gallaswn enwi amryw sydd heddyw yn e111dog1on eii,v.,c,2 Lryda'r ewaharol emvadau. Byddaf vn cyfarfod rhai o honynt tyeithiau, a JTielus fvdd yr adgofion am yr pan oeddym ni yn blant. BANGOR Nos Lun cynhaliwyd cyngherdd rhag0^ yn y Penrhyn Hall, yr elw at yr achOs h, Penuel, addoldy y Bedyddwyr. Yn air yr oedd y Cynghorydd R. J. Will^ji. Cynfal, a diolchwyd yn gynnes iddo y anerchiad a'i rodd" at yr achos. Bechgr^f Clio oedd yn cymeryd y rhan fwyaLjy, rhaglen, a da iawn oeddynt—hynod y dan arweiniad h. J. Bate3. Vr pwyllgor hefyd wedi sicrhau gwasaO^S) dwy gantores enwog, %ef Miss Edith ^j^li- Gwrecsam, a Miss Maggie Jones, Rhoed derbyniad croesawgar iawn i'r Bu raid iddynt ail gano bob tro. Ac ddefnyddio ymadrodd gohebwyr yn JLy redin, hwn oedd ymweliad cyntaf y A dinas Bangor, ond yn sicr nid yr Zefj- Cyfeiliwyd i'r oil yn feistrolgar gan fOl cerddes Arfon, a gwnaed gwaith YSll)tl nydd gan Mr. J. H. Roberts, B.A., Co1 I!ay' Blwyddyn Newydd Dda 1 chwi oil. 'J- ddymuniad cywir Catrin a minau. NED LLWfP' Weekly News Office. Conway.

...--.--..-Congl yr Awen.

.. Hebron C.M. Chapel ColwYØ…

-----...--Bethlehem Competitive…

Advertising

THE DYING YEAR.