Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

PENMAENMAWR.

LLANDUDNO JUNCTION.

LLANFAIRFECHAN.

GLAN CONWAY.

TREFRIW.

EGLWYSBACH.

LLANGERNYW.

PENMACHNO.

ICWM PENMACHNO

BETTWSYCOED.

PANDY TUDUR.

News
Cite
Share

PANDY TUDUR. CYNNALIWYD Cyfarfod Adloniadol (dan nawdd y Gymdeithas Lenyddol) yn y lie uchod nos Wener, Rhagfyr i6eg, dan lyw- yddiaeth Mr. W. Williams, Llwyn Llydan. Cyfeiliwyd yn fedrus gan Mr. R. M. Owen, Hendre, Gwytherin. Yr ydym yn teimlo yn ddiolchgar iawn i Mr. Owen am ei barod- rwydd i roddi ei wasanaeth bob amser. Mr. John Morris, Bryn Aber, oedd y beirniad cerddorol, a gwnaeth yntau ei waith yn dde- heuig. Cafwyd cyfarfod rhagorol yn mhob ystyr. Aed trwy y raglen ganlynol:—Ton Gynulleidfaol, I'r Arglwydd cenwch lafar glod adroddiad, Y dyn meddw," gan Mr. Francis Jones, Foel; can, Eisteddfod Cymru," gan Mr. R. Williams, Llwyn Du Uchaf; anerchiad gan y Llywydd-cafwyd sylwiadau buddiol iawn ganddo, a byddwn fel ieuenctid ar ein mantais yn fawr trwy roddi sylw iddynt; deuawd, Y ddeilen ar y Hi," gan Mri. Johnny Moris ac R. Morris adroddiad, Pawb a phopeth yn myn'd yn hen,' gan My, S. Wynne can, Bedd yng Nghymru," gan Mr. Evan Roberts, Graig Bach; ton, Fendigedig Iesu," gan y plant; ail-adrodd 'stori, iaf, Mr. Isaac Wil- liams, Llwyn Du; cystadlenaeth canu y don, Dim ond Iesu," iaf, Mr. Willie Williams, Llwyn Du Uchaf; 2, Miss Ellen Jones, Cefn Castell; t6n, "kGwahoddiad y Gwanwyn," gan y Cor Merched, dan ar- weiniad Miss Bessie Williams, Shop; ad- roddiad, Yr Hen Bwerau," gan Mr. Richard Williams; pedwarawd, "Y Bwthyn ar y Bryn," gan Mr. Evan Roberts a'i Barti dadl, Dweyd y Gwir,' gan Francis Jones, a David Morris ;deuawd, Blodau' r Iesu," gan Misses Maggie Williams a Gwladys Williams; adroddiad, Chwerthin," gan Mr. Ellis Thomas, Pen v Waen; triawd, Duw bydd drugarog," gan Mr. Evan Ro- berts a'i barti; can, Bugail Hafod y Cwm," gan Mr. Robert Morris ton, Mor brydferth yn y Nefoedd,' gan y plant; ped- warawd, Canu mae'r Eos,' gan Mr. John- ny Morris a'i barti adroddiad, Die Ifan y Ddol," gan Mr. Robert Morris can, Y wlad a garaf fi,' gan Mr. Evan Roberts; can, Hen Wlad fy Nhadau," gan D. Wynne.

NEBO, LLANRWST.

HENRYD.

DEGANWY.

COLWYN.

Stock Exchange and theI Political…

--40-'".--. Tuberculous Cows.

Family Notices

Advertising