Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Merionethshire and its CountyI…

Advertising

Nodion Ned Llwyd.

Advertising

NODION Llywarch Hen.

News
Cite
Share

NODION Llywarch Hen. Bravo Drefi Arfou, yn codi mwyafrif eu harwr. Ni synasom ddim at waith y Ceid- wadwyr yn ei orfodi i yrnladd brwydr arall. Casant ef vn anuwiol, ni fedrant un ymddyg. iad boneddigaidd ato, ni fedrant lefaru un gair da am dano. Nid pawb o honynt chwaith, ond dyna'r gwir am lu o'r arwein- wyr. Rhoddir y bai am ddwyn allan Mr. Austen Jones ar ddau Arglwydd. Rhaid rhoddir bai ar rywrai yn nhywle. 0 bosibl fod un o'r rhai hyn a Did yn ei falchter, weled o hono wr syml vn Ganghellyd y Trysorlys, yn rhoddi yn dda, ac yn cael gan roddi at -,efvdliadau nes bvddo C-A("eir- wyr eu synod yn diflanu i Ir cvsgod. Pobl fawr uwchlaw cenfigen! Oferedd yw meddwl felly. Ynddynt hwy caiff licn ddaear fras, a thrwyddynt hwy v medr hi bethau nerthol. Nid ydym yn gwarafun iddynt eu gorchest oblegyd y mae Mr. Llovd George uwchlaw cardota iddo ei sedd, gwell iddo ei chael yn ysbail brwydr. Rhyfedd pethau mor amwys yw pynciau etholiad, y maent fel cwyr, todda'r pleidiau hwy wrth eu tan gwleidyddol, a phlygant hwy i'r ystum y chwenycho eu calon. Dinistrio Ty"r Arglwyddi, hyn a glywir ar bob llaw. Nid oes dim yn rhaglen y Blaid Ryddfrydol yn son am newid iota yn ei gyfansoddiad, chwaethach ei ddinistrio. Ni fwriadant ddim mwy na chael ffordd i basio mesurau y byddo'r wlad yn gofyn am dain- ynt. Pan ddaw'r Veto i rym, ni ddaw i arfer, ond ar ychydig nodedig o weithiau: a hynny bron yn ddieithriad pan y byddo Ty'r, Bobl yn rhoddi ei law ar yr Ar- glwyddi eu hunain. Nid a mesur "Un dyn, un bleidlais," trwy'r Ty Uchaf ond trwy rym y Veto. Ni rydd yr Arglwyddi eu hawl i bleidleisio dros ddeg neu ugain o weithiau i fyny, ond ar eu gwaethaf. Ni cheir ymyr- aeth a'r Dafarn, ond trwy'r Veto. 0 her- wydd y mae masnach John Heiden yn dwyn cyfoeth i'r boneddwr, a deiliaid i'w blaid. Yn wir ymgyrch ddoniol oedd ymgyrch etholiad Trefi Dinbych. Danghosodd y Ceidwadwyr ymlyniad wrthi, a awydd ang- herddol am ei chadw. Dygasant eu gynau mawrion i'r gaer i'w chadw, a gwnaeth y Rhyddfrydwyr i raddau yr un peth. Enill v gaer oedd am-c.an y Rhyddfrydwyr, a chadw'r aelod, y mae'n ddiau, oedd amcan y Ceidwadwyr. Argrafhad llogell o Mr. F. E. Smith yw Mr. Ormsby Gore. Gwr pert a galluog ydyw. A ddaw ef a Mr. F. E. Smith yn hoelion bras eu plaid ar fyrder? Oni ddywaid rhywun ei fod yn anfoesgar, ac iddo lefaru rhai pethau anheilwng am ei wrthwynebydd yn y frwydr hon. Nid yw dynion galluog yn ddoeth bob amser ac y mae rhyw amser yn nhyfiant talent y tybir fod pob lach yn ffraethineb. Fe gaiff Mr. Balfour drafferth i gadw'r ddau yn y rhych, a chadw eu traed o fewn y tresi. Y maent yn bobl lied anibynol eu hysbryd a'u barn. 'it This one sided and rotten system yw darnodiad Mr. F. E. Smith o Fasnach Rydd. A chred ef y derfydd am yr aflwydd pe un- waith ei rhoddid o flaen y wlad trwy'r gogon- eddus Referendum." Ni wn am ba nerth- oedd cudd y meddyliai ef, y cadrodau fedrai alw i gamarwain y bobl: ond os rhoddir Tariff Reform i'r wlad fe'i gwrthodir a mwy- afrif mawr. Cyfreithiwr yw Mr. Smith, ac yn ol ei arfer a'i anian pleidia ei ochr ei hun boed gaan boed gymwys. Da i ni ddeall nad yw areithiau gwleidyddol rotten a one sided yn meddu dim nac yn cloffi hoywdra llwyddiant Masnach Rydd. Llithro ym mhellach, bellach, oddi wrth eu gilydd y mae'r ddwyblaid. Hen a Newydd yn nheulu Beirdd C'ymru; a phrin y mae breichiau cryfion heddwch yn ddigon i'w cadw rhag taro. Y mae'r Hen Ddosbarth. fel eu gelwir yn wyr o dalent, gwnaethant eu rhan i godi Cymru, a char y werin roddi iddynt glod a safle. Y Dos- barth Newydd yw'r ysgolorion gore, a hwy heb os yw meistri'r iaith. Nid da yng ngolwg pawb eu dull o ddringo'r ysgol. Beirniadant weithiau eu gilydd, a chyhoedd- ant heb floesgni na phetrusder eu rhagor- iaethau, gan roddi eu gilydd y naill ax ol y Hall yn brif feirdd y Genedl. Fel rheol y maent yn agos iawn i'w lie yn eu gwaith, ond mai harddach fuasai i eraill roddi'r clod. Yn ol y clorianiad ddiweddaf, Elfed yw'r gore o'r Hen Dosbarth. Heb os y mae Elfed yn y rhes flaenaf; ond pan lewyrch- odd gyntaf, yr oedd mor newydd, nes ofnai rhai mai goleuni gwlad Germany oedd ei oleuni. Omd yw'n barddoniaeth yn myned trwy rhyw adeni ofnadwy. Hi heneiddia mewn undydd unos. Ni sonir fawr am Geiriog ond y mae'r wlad yn ei ddarllen a'i ddysgu yn fwy na neb arall. Dyna sail mawredd Wele eto un yn rhagor o ymladd gampau Esgob Llanelwy ym mhlaid ei Eglwys. Gogoniant ei areithiau yw ei ddiffyg medr ofnadwy i drin ffigyrau, neu ei fedrusrwvdd dieithr i greu ffigyrau a ffeithiau i'w bwrpas ei hun. Yn ol yr Esgob Z121,000 yw swim y degwm yng Nghymru, ond yn ol Adrodd- iad y Ddirprwyaeth y mae yn £ 135,000. O'r bobl sy'n taiu degwm yn ein gwlad, nid oes o honynt ddeg y cant yn Ymneillduwyr, ebrai'r Esgob. Yn union fel arall y mae, oddeutu go y cant yn Ymneilltuwyr ac oddeutu 10 y cant yn Eglwyswyr. Dan rai amgylchiadau y mae cant y cant o'r rhai sy'n talu degwm yn Ymneilltuwyr, o herwydd y mae rhai eglwysi plwyfol yn ein gwlad heb gymaint ag un Cymunwr ynddynt. (Gwel Adroddiad y Ddirprwyaeth.) Ym- resvma'r Esgob, a siarada am y Methodist- iaid fel yr enwad cryfaf yng Nghymru.— But what percentage of the population did -they think the Calvinistic Methodist were in the counties of Glamorgan and Monmouth, which contained half the population of Wales. Why, they were not one in twenty, and the same could be said about the Baptist." Gallasai'r Esgob ychwanegu: •• The same could be said about the Church of England." Tawodd gan adel i'w wran- dawyr dynu camgasgiiad. Yn ei frawddeg dawyr dynu camgasgiiad. Yn ei frawddeg nesai arweiniodd hwy ar gyfeiliorn-" The fact was that the Church was everywhere, whilst the Nonconformists were only strong in oertain patches." Dysg yr Esgob yr ehud i gredu fod Morganwg a Mynwy yn certain patches y mae'r Ymneilltuwyr yn wan, ar Eglwys wrth reswm ym mhob man. Ilona'r pethau cyfeiliornus hyn ar bwys Adroddiad y Ddirprwyaeth," ond er ein syndod dyma ddywed hwnw am ddarpax- iaeth grefyddol yr Eglwys a'r Ymneilltuwvr gogyfer a myrddiynau Morganwg: — Mynwy.—I'oblogaeth, 298,076. lusteddleoedd eglwysi Eglwys Loegr, 50,465. Eisteddleoecld yng Nghapeli'r Ymneilltu- wwyr, 172,602. Cymunwyr Eglwys Loegr, 22,859. C\"munwyr yr Ymneilltuwyr, 50,890. Morganwg.—I'oblogaeth, 859,931. histeddleoedd eglwysi Eglwys Loegr. 126,184. Eisteddleoedd yng Nghapeli'r Ymneilltu- -576,112. Cymunwyr Eglwys Loegr, 61,495. ( ymumvyr yr Ymneilltuwvr, 203,070. it Onid yw'n rhyfedd fod gwr o safle'r Esgob yn cainanvain pobl rnor nfnadwy. 0 Ad- roddiad y Ddirprwyaeth Eglwysig y mae'r uchod wedi eu cymeryd, ac nid oes gan yr Esgob un esgus dros ei waith rhyfedd. Ni chaniata gofod i ni fyned ar ol amryw beth- au anhygoel eraill a lefarodd. Hwyrach yr esbonia'r Esgob y tro nesaf y ddau adrodd- lad anghyson roddwyd am ei Esgobaeth- dau adroddiad am gymunwvr ei Esgobaeth, a'r gwahaniaeth yn dros chwe mil. Wrth reswm yr adroddiad neilltuol i'r Ddirprwy- aeth yw'r uchaf ei rif. Os na fedr am- ddiffyn ei Eglwys yn deg, gwell gadel iddi o herwydd y mae amddiffyn un o golofnau'r gwirionedd a throsolion anwir yn rhyfedd i feddwl am dano. Onid yw'n rhyfedd fod Eglwys, yr unig Eglwys o Olvniaeth Apos- tolaidd, yn amddiffyn ariangarwch a gau resymau. Cwyddom oil nad yw cariad at gyfoeth yn fendith ar olyniaeth.

..-.---Congl yr Awen.

"His Pets Defeated."

Colwyn Bay New Year's Day…

Funeral of Mr. John Marsan,I…

Christmas Cakes and Puddings.

Advertising

Rhyl Police Court.I

Advertising

COLWYN BAY.

Nodion Ned Llwyd.