Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Merionethshire and its CountyI…

Advertising

Nodion Ned Llwyd.

News
Cite
Share

Nodion Ned Llwyd. • LLOYD GEORGE FOR EVER!! Dyma'r gwron wedi cael buddugoliaeth ardderchog unwiith yn rhagor. Tybed na foddlona y Ceidwadwyr iddo bellach gael llonydd. LJawer ymgais sydd wedi ei wneud ganddynf i'w ddiorseddt1 ond y mae gatael y Rhyddfrydwyr ynddo yn mynd yn fwy o hyd. Er na chefais fyned i'r un cyfarfod politicaidd y waith hon, nis gallwn feddwl am fyned i orffwys nos Sadwrn heb fvned i ganlyn y dyrfa fawr oedd yn dis- guyl am ganlyriad yr etholiad. Pan y daeth y newydd rhoddwyn bonllef iawn o groesaw i'r newydd da. Naturiol oedd i bleidwyr y Canghe.llydd yn y gwahanol leoedd dorri allan mewn lief fuddugoliaethus, Lloyd Ceorge for ever." Nid wyf yn meddwl y rg, bu yr un etholiad ac yr oedd riban melyn yn cael ei wisgo mor gyffredinol ym Man- gor a Chaernarfon ag yr oeddynt dydd Sadwrn, beth bynnag am y lleoedd eraill. Ni anturiodd VI. Austin Jones i'r ystafell ile y cyfrifid y pleidleisiau. Rhyfedd iawn oedd hyn. Mae yn ddigon posibl ei fod yn ofm mai derbyniad anghroesawgar a gaw- sai. Ni welais i y gwr ieuanc o gwbl. Credaf nad hawdd fydd ganddo gymeryd ei berswadio i anturio i'r etholaeth hon eto. Ob leg id oes yr oedd o fewn cyrraedd i glywed y dyrfa yn gwaeddi Lloyd George foi ever," y tydi hynny yn adspiLio yn ei glvstiau tra bydd byw. Byddv/n oil bellach yn disgwyl gwawr a lhvyddiant. Un o siomedigaethau mwyaf yr etholiad presennal i mi ydoedd aflvvyddiant Mr. Caradog Rees. Hyderaf y daw yr adeg v gwelir ef yn lhvyddo i ennill buddugoliaeth. Byrr iawn oedd yr amser a gafodd 1 gydnabyddu a'r ,.th, Iwn Tei.nla et yn -,aloir,og ar gyfer y dyfodol. YN Y DE. Cyfeiriais o'r blaen at ymgeisiaeth y Parch. William F. Phillips, B.A., yn Rhanbarth Gwyr. Cefais Darian y ('.weithiwr y dydd o'r blaen, ac mi a wn y bydd yn dda gan ewyllvswyr da h. Phillips ddeall beth a ddywedir am ei ob- eithion. Dyfynaf ychydig frawddegau — Nid oes dim wedi bod yn gymaint help i F Phillips a'r gwrthwynebiadau plen- tvnaidd a godir yn ei erbyn gan Sosiahaid yn ffafr John Williams. Gwelsom gyfar- fodydd allasent for yn ddiddrwg ddidda pe cawsai Mr. Phillips lonydd i siarad yn di- weddu yn frwdfiydig o'i blaid, a'r lliaws yn gwaeddi Dyua'r dyn i ni." Y mae yn un o'r rhai parotaf ei atebion a wrandaw- som erioed, a'i wybodaeth a'i allu yn ddi- amhauol." Y inae ei ddeheurwydd yn taflu atebion fel tanbelenau i'r cwestijnau a deflir ar ei draws, a'r terfysgwyr yn rhy Iwfr i ofyn cwestiwn ar y diwedd, yn ei wneud yn arwr y bobl." Dyma dystiolaeth addawol iawn i'r cyfaill ieuanc. Mae pobl Penmaenmawr yn teimlo dyddordeb yn yr ymgyrch hon, oblegid fod Mr. Phillips yn un o fechgyn y lie. Carwn ei weld yn llwyddo. Y REI FERENDWM. Mae ami i stori ddoniol wedi cael ei dweyd yn ystod yr etholiad yma. Clywais un heddyw a ddywedwyd mewn cyfarfod. Dywedai yr areithydd wrth gyfeirio at y gair uchod ei fod yn methu deall beth a olygid wrtho. Yr oedd yn pen iddo feddwl am ddosbarth :'n yr Ysgol Sul un tro yn dod at y gair cythlwng," yn y lie y sonir am oliwng y dyrfa ymaith ar eu cj^thlwng. Liofynai yr athraw farn y dosibarth o un i un ar y gair, ac o'r diwedd y mae yn dod at hei frawd a dybiai ei hun yn ddigon o awdurdod i ateb pob gofyniad. Wei, John Roberts," meddai yr athraw, beth ydych ch^.i yn feddwl olygir wrth y gair cythlwng yma? Wedi casglu ei* fedd- yJiau ynghyd, dywedodd yr hen frawd yn ddifrifol Wei, meddwl yr wyf fi mai rliyw fath o gythiaul a olygir wrth y I sail. Ddywedai ddim ihagor ar hyn. PREGETH SEARCHLfGHT." Yr oedd hon yn ddoniol iawn. Mae gennyf finau n hefyd. Ac os bydd ham- dden ceisiaf ei rhoddi yn y rhifyn nesaf. ANONESTRWYDD. Fe ddywedir fod pobpeth yn deg mewn cariad a rhyfel ond yr wyf yn meddwl mai anheg iawn oedd gwaith, y Toriaid ddydd Sadwrn yn argraffu hysbyslenjri a'u gosod or y muriau yn dweyd fod mwyafrif Mr. Asquith wedi ei dynnu i lawr 1,200. Wrth gwrs, amcan hyn oedd tynnu i lawr fwy- afrif Mr. Lloyd George hefyd, ond nid ateb- odd y diben, gan i fwyafrif y Canghellydd fyned i fyny er eu siomedigaeth fawr. Rhaid fod swm yr arian a werir gan y Tori- aid ar adeg etholiad yn aruthrol, gan eu bod yn gorchuddio cymaint ar y muriau gyda •' posters a phob math o ddarluniau arnynt. P'LE Y MAENT? Yn ystod yr etholiad presennol yr wyf wedi bod yn holi lie mae Mri. Arthur Hughes, Samuel Thompson, a D. Rhys, oedd mor amlwg yn yr etholiad diweddaf? Nid wyf wedi gweled dim o'u hanes. Posibl eu bod yn meddwl fod cystal iddynt gadw o'r golwg. Cawsent hwy amser dedwydd y tro o'r blaen am rai wythnosau, os nad misoedd. Feallai y gelwir hwy i'r frwydr eto rhyw ddydd a ddaw. CAN DDONIOL. Byddai beirdd y dyddiau gynt yn hoff o gyfansoddi cerdd ar wahanol destynau, ac yinddengys i mi fod yr awen wedi disgyn ar un o feirdd y gwastadedd. Deallaf fod y gerdd yn gymeradwy iawn yn y cylch; am hynny yr wyf yn ei rhoddi yn y Nodion. Trigolion Llangwstenyn, Dewch yma yn ddioed, Cewch hanes chwech o ddynion Xa fu eu bath erioed, Yn symud o hen berllan, Anaml iawn ei ceir, Rhyw fwthyn digon brigus At glwydo lot o- ieir. Yn bennaf yn y cwmni 'Ro<:cid William Hughes y saer, Gwr peiaog digor. hwylus Yw ef am fwrw'r draul A Richard Roberts, Holland, A Richard Jonec y Siop, Dau digon cyfrwys Am gael bod ar y top. 'Roedd Isaac Jones y Marian, A'r bardd o Ben y Bont, Yn cario cyfran helaeth O'r cwt oeud heb ei lond. Yn olaf-nid y Ileiaf- Oedd yn y cwmni cu, Yn ord^o'n ddigon bethma, 'Rœdd Willliam Jones Hendy.

Advertising

NODION Llywarch Hen.

..-.---Congl yr Awen.

"His Pets Defeated."

Colwyn Bay New Year's Day…

Funeral of Mr. John Marsan,I…

Christmas Cakes and Puddings.

Advertising

Rhyl Police Court.I

Advertising

COLWYN BAY.

Nodion Ned Llwyd.