Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Merionethshire and its CountyI…

Advertising

Nodion Ned Llwyd.

News
Cite
Share

Nodion Ned Llwyd. • LLOYD GEORGE FOR EVER!! Dyma'r gwron wedi cael buddugoliaeth ardderchog unwiith yn rhagor. Tybed na foddlona y Ceidwadwyr iddo bellach gael llonydd. LJawer ymgais sydd wedi ei wneud ganddynf i'w ddiorseddt1 ond y mae gatael y Rhyddfrydwyr ynddo yn mynd yn fwy o hyd. Er na chefais fyned i'r un cyfarfod politicaidd y waith hon, nis gallwn feddwl am fyned i orffwys nos Sadwrn heb fvned i ganlyn y dyrfa fawr oedd yn dis- guyl am ganlyriad yr etholiad. Pan y daeth y newydd rhoddwyn bonllef iawn o groesaw i'r newydd da. Naturiol oedd i bleidwyr y Canghe.llydd yn y gwahanol leoedd dorri allan mewn lief fuddugoliaethus, Lloyd Ceorge for ever." Nid wyf yn meddwl y rg, bu yr un etholiad ac yr oedd riban melyn yn cael ei wisgo mor gyffredinol ym Man- gor a Chaernarfon ag yr oeddynt dydd Sadwrn, beth bynnag am y lleoedd eraill. Ni anturiodd VI. Austin Jones i'r ystafell ile y cyfrifid y pleidleisiau. Rhyfedd iawn oedd hyn. Mae yn ddigon posibl ei fod yn ofm mai derbyniad anghroesawgar a gaw- sai. Ni welais i y gwr ieuanc o gwbl. Credaf nad hawdd fydd ganddo gymeryd ei berswadio i anturio i'r etholaeth hon eto. Ob leg id oes yr oedd o fewn cyrraedd i glywed y dyrfa yn gwaeddi Lloyd George foi ever," y tydi hynny yn adspiLio yn ei glvstiau tra bydd byw. Byddv/n oil bellach yn disgwyl gwawr a lhvyddiant. Un o siomedigaethau mwyaf yr etholiad presennal i mi ydoedd aflvvyddiant Mr. Caradog Rees. Hyderaf y daw yr adeg v gwelir ef yn lhvyddo i ennill buddugoliaeth. Byrr iawn oedd yr amser a gafodd 1 gydnabyddu a'r ,.th, Iwn Tei.nla et yn -,aloir,og ar gyfer y dyfodol. YN Y DE. Cyfeiriais o'r blaen at ymgeisiaeth y Parch. William F. Phillips, B.A., yn Rhanbarth Gwyr. Cefais Darian y ('.weithiwr y dydd o'r blaen, ac mi a wn y bydd yn dda gan ewyllvswyr da h. Phillips ddeall beth a ddywedir am ei ob- eithion. Dyfynaf ychydig frawddegau — Nid oes dim wedi bod yn gymaint help i F Phillips a'r gwrthwynebiadau plen- tvnaidd a godir yn ei erbyn gan Sosiahaid yn ffafr John Williams. Gwelsom gyfar- fodydd allasent for yn ddiddrwg ddidda pe cawsai Mr. Phillips lonydd i siarad yn di- weddu yn frwdfiydig o'i blaid, a'r lliaws yn gwaeddi Dyua'r dyn i ni." Y mae yn un o'r rhai parotaf ei atebion a wrandaw- som erioed, a'i wybodaeth a'i allu yn ddi- amhauol." Y inae ei ddeheurwydd yn taflu atebion fel tanbelenau i'r cwestijnau a deflir ar ei draws, a'r terfysgwyr yn rhy Iwfr i ofyn cwestiwn ar y diwedd, yn ei wneud yn arwr y bobl." Dyma dystiolaeth addawol iawn i'r cyfaill ieuanc. Mae pobl Penmaenmawr yn teimlo dyddordeb yn yr ymgyrch hon, oblegid fod Mr. Phillips yn un o fechgyn y lie. Carwn ei weld yn llwyddo. Y REI FERENDWM. Mae ami i stori ddoniol wedi cael ei dweyd yn ystod yr etholiad yma. Clywais un heddyw a ddywedwyd mewn cyfarfod. Dywedai yr areithydd wrth gyfeirio at y gair uchod ei fod yn methu deall beth a olygid wrtho. Yr oedd yn pen iddo feddwl am ddosbarth :'n yr Ysgol Sul un tro yn dod at y gair cythlwng," yn y lie y sonir am oliwng y dyrfa ymaith ar eu cj^thlwng. Liofynai yr athraw farn y dosibarth o un i un ar y gair, ac o'r diwedd y mae yn dod at hei frawd a dybiai ei hun yn ddigon o awdurdod i ateb pob gofyniad. Wei, John Roberts," meddai yr athraw, beth ydych ch^.i yn feddwl olygir wrth y gair cythlwng yma? Wedi casglu ei* fedd- yJiau ynghyd, dywedodd yr hen frawd yn ddifrifol Wei, meddwl yr wyf fi mai rliyw fath o gythiaul a olygir wrth y I sail. Ddywedai ddim ihagor ar hyn. PREGETH SEARCHLfGHT." Yr oedd hon yn ddoniol iawn. Mae gennyf finau n hefyd. Ac os bydd ham- dden ceisiaf ei rhoddi yn y rhifyn nesaf. ANONESTRWYDD. Fe ddywedir fod pobpeth yn deg mewn cariad a rhyfel ond yr wyf yn meddwl mai anheg iawn oedd gwaith, y Toriaid ddydd Sadwrn yn argraffu hysbyslenjri a'u gosod or y muriau yn dweyd fod mwyafrif Mr. Asquith wedi ei dynnu i lawr 1,200. Wrth gwrs, amcan hyn oedd tynnu i lawr fwy- afrif Mr. Lloyd George hefyd, ond nid ateb- odd y diben, gan i fwyafrif y Canghellydd fyned i fyny er eu siomedigaeth fawr. Rhaid fod swm yr arian a werir gan y Tori- aid ar adeg etholiad yn aruthrol, gan eu bod yn gorchuddio cymaint ar y muriau gyda •' posters a phob math o ddarluniau arnynt. P'LE Y MAENT? Yn ystod yr etholiad presennol yr wyf wedi bod yn holi lie mae Mri. Arthur Hughes, Samuel Thompson, a D. Rhys, oedd mor amlwg yn yr etholiad diweddaf? Nid wyf wedi gweled dim o'u hanes. Posibl eu bod yn meddwl fod cystal iddynt gadw o'r golwg. Cawsent hwy amser dedwydd y tro o'r blaen am rai wythnosau, os nad misoedd. Feallai y gelwir hwy i'r frwydr eto rhyw ddydd a ddaw. CAN DDONIOL. Byddai beirdd y dyddiau gynt yn hoff o gyfansoddi cerdd ar wahanol destynau, ac yinddengys i mi fod yr awen wedi disgyn ar un o feirdd y gwastadedd. Deallaf fod y gerdd yn gymeradwy iawn yn y cylch; am hynny yr wyf yn ei rhoddi yn y Nodion. Trigolion Llangwstenyn, Dewch yma yn ddioed, Cewch hanes chwech o ddynion Xa fu eu bath erioed, Yn symud o hen berllan, Anaml iawn ei ceir, Rhyw fwthyn digon brigus At glwydo lot o- ieir. Yn bennaf yn y cwmni 'Ro<:cid William Hughes y saer, Gwr peiaog digor. hwylus Yw ef am fwrw'r draul A Richard Roberts, Holland, A Richard Jonec y Siop, Dau digon cyfrwys Am gael bod ar y top. 'Roedd Isaac Jones y Marian, A'r bardd o Ben y Bont, Yn cario cyfran helaeth O'r cwt oeud heb ei lond. Yn olaf-nid y Ileiaf- Oedd yn y cwmni cu, Yn ord^o'n ddigon bethma, 'Rœdd Willliam Jones Hendy.

Advertising

NODION Llywarch Hen.

..-.---Congl yr Awen.

"His Pets Defeated."

Colwyn Bay New Year's Day…

Funeral of Mr. John Marsan,I…

Christmas Cakes and Puddings.

Advertising

Rhyl Police Court.I

Advertising

COLWYN BAY.

Nodion Ned Llwyd.