Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

COLWYN BAY.

IABERGELE.

COLWYN.

LLYSFAEN.

News
Cite
Share

LLYSFAEN. Y GYMDEITHAS LENYDDOL.— Cyn- haliwyd pedwerydd cyfarfod cin Cvmdeithas nos Fawrth, Tachwedd 22ain, dan lywydd- iaeth y Parch. Daniel Williams. Dechreuwyd y cyfarfod gan Mr. Thomas Williams, Green Hill, ac yna cafwyd dan o bapurau rhagorol gan Mrs. Morris," Cefn Castell, ar If. M. Stanley," a Mr. Thomas Henry Williams, Plas Newvdd, ar Berson Crist." Yn ddilynol, rhoddwyd v cyfarfod yn rhyclcl i siarad ar gynnwys y papurau, a chafwyd gair gan amryw frodyr. Diolchwyd yn gynnes i'r ddau am en gwaith yn darparu ar ein cyfer, a therfynwyd y cyfarfod drwy weddi gan y Llywydd.Tachwedd 29ain, cafwyd cyfarfod darllen, pryd y daeth nifer dda ynghyd, a threuliwyd noson hapus a dyddorol mewn ymdriniaeth ar awduraeth Epistolau loan, dan arweiniad ein Llywydd. PREGETH.—Nos lau, Tachwedd 28ain, traddododd y Parch. Daniel Williams bre- geth goeth ac amserol i gynhulleidfa astud yn Ysgoldy ein Capel. Yr oedd Mr. Wil- liams ar ei oreu, fel y bydd bob amser, ac yr oedd yr eneiniad oddi wrth y Sanctaidd Hwnnw yn amlwg, a chredwn yr ervs y gwir- ioneddau ar feddyliau llawer o honom. TE PARTl.Prydnawn dydd lau, Rliag- fyr laf, drwy garedigrwydd Mrs. Barclay, Islwyn, cafwyd gwledd tuag at gynhorthwyo yr ymdrech sydd o'n blaenau y fhvyddyn nesaf, sef bazaar. Daeth nifer dda i gyf- ranogi o'r te a'r bara brith, rhagorol oedd yno, a chredwn i elw sylweddol gael ei wneud oddi wrtho i'r gronfa, er ceisio di-ddyledu ein capel. Gyda Haw, pe teimlai unrhyw un awydd ar ei galon i helpu ymdrechion yr eglwys mewn unrhyw ffordd yn y dyfodol drwy anfon nwvddau neu arian, byddai yn bleser o'r mwyaf gennym dderbvn unrhyw rodd, fechan neu tawr. Goh.

RHOS-ON-SEA.

PENMAENMAWR.

CONWAY.

Advertising

GYFFIN.

BETTWSYCOED.

[No title]

LLANDUDNO.

CONWAY.