Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

COLWYN BAY.

Advertising

Advertising

ABERGELE.

-w.;:.-BETTWS, ABERGELE.

COLWYN.

LLANDDULAS.

LLANFAIR TALHAIARN.

DENBIGH.

CONWAY. !

GYFFIN.

LLECHWEDD.

News
Cite
Share

LLECHWEDD. TABERNACL (M.C.).—Cynhaliwyd cyf- arfodydd y Gymdeithas Lenyddol ar yr 8fed a'r isfed o'r mis hwn. Yn y cyfarfod cyntaf cafwyd dadl fywicg a dyddorol ar y cwes- tiwn A ddylid estyn yr etholfraint i ferched?" Agorwyd yn fedrus a galluog o blaid y dylid gan Mrs. Pugh, Trecastell- terrace, ac yn erbyn yn dra dyddorol gan Mr. W. F. Jones, Bodidda. Cymerwyd rhan ymhellach gan Mrs. Owen, Llidiart mvnydd Mri. O. Owen, Thomas Williams, T. J. Owen a T. R. Lewis. Ar y terfyn cafwyd fod y gymdeithas gyda mwyafrif mawr yn erbyn rhoddi y bleidlais i'r merched. Ter- fynwyd trwy i Mr. Hugh Jones, Talybont, ganu unawd, Gwlad y Delvn."—Treuliwyd yr ail gyfarfod i ddarllen papurau Y cyn- taf ar leuan Gwyllt." gan Mr. J. Hum- phreys yr ail ar Williams Pantycelyn," gan Mr. Griffith Hughes; a'r 3ydd ar Daniel Owen," gan Mr. R. Roberts. Noson tra dyddorol ydoedd hon, ac edrychir ymlaen at ei chyffelyb eto. Cafwyd gair ar y tri gan y llywydd a Mr. T. R. Lewis. Llywyddwyd y ddau gyfarfod gan y gwein- idog, y Parch. J. 0; Jones.—Nos Fawrth nesaf bydd y Parch. W. Jones yn anereh y LJrndeithaq

LLANDUDNO.

LLANFAIRFECHAN.

EGLWYS BACH.

LLANRWST.

PENMAENMAWR.

GLAN CONWAY.

PENMACHNO.

COLWYN BAY.

COLWYN BAY.