Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Drama Gymreig.

Advertising

Cyfarfod Ysgolion M C. Dosbarth…

News
Cite
Share

Cyfarfod Ysgolion M C. Dosbarth Conwy a'r Creuddyn. Cynhaliwyd cyfarfod trefniadol yng Nghaer- salem ddiwedd ilydref, pryd y daeth nifer liosog o gynrychiolwyr ynghyd, a chafwyd cyfarfod da. Dewiswyd swyddogion a l'e r cyfarfodydd ysgolion am 1911-12. Dewiswyd Mr. Evan Jones, Clan Conwy, yn llywydd ar derfyn tymor Mr. Henry Jones, Deganwy, yr hwn a lanwodd y swydd dros ysbaid o bed air blynedd gyda ffyddlondeb mawr. Dewiswyd Mr. II. Parry, Cadnant-park, Conwy, yn is-iywydd, a'r Parch. R. Wil- liams, M.A., Glan Conwy, yn arholwr. Archwilwyr y llyfrau: Mr. D. G. Jones, Siloh, a Mr. H. Jones, Deganwy. Aelodau ar Bwyllgor Cyma.nfa'r Plant: Mr. H. Parry, Carmel, a Mr. John Davies, Beth- ania. Aelodau ar Lwyllgor yr Ysgol Sab- bothol: Mr. E Jones, Glan Conwy, a Mr. G. Williams, Pensarn. Bwrdd Safonwyr: Mri. E. Jones, GJan Conwy; II. D. Roberts, Siloh; II. Parry, Conwy; lIt Jones, Degan- wy; J. Jones, Bryn Pydew; G. Williams, Pensarn; a W. J. Davies, Caersalem. Trvsorydd: Mr. H. Parry, Conwy. Ail ddewiswyd Mr. W. J. Davies yn ysgrifen- nydd. CYFARFOD YSCOL CARMEL, CONWY. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn Tachwedd 6ed, 1910, daxi lywyddiaeth Mr. Henry Jones, C.C., Deganwy. Am Q o'r gloch, cafwyd cyfarfod cynrychiolwyr, ond yr oedd amryw o gynrychiolwyr yn absennol, oher- wydd y tywydd anffafriol. Derbyniwyd amryw genhadwriaethau o'r ysgolion. Am 10 o'r gloch, dechreuwyd drwy gael adrodd- iad rhagol01 o'r Ysgrythyr gan ddosbarth bs'/hgyn Mr. Hooson. Arweiniwyd mewn gweddi gan Mr. Williams, Tabernacl. Yna agorwyd ymdrafod- aeth ar y mater, sef Cyfansoddiad yr ysgol at anghenion yr oes," gan y Parch. Thomas Parrv, Colwyn Bay, yr hwn a wnaeth svlwadau rhagorol, a da fuasai i holl aelodau yr Yssol Su1 eu clywed. Ategwyd gan Mr. Williams, Tabernacl, a Mr. O. W. Roberts, Siloh. Ar y terfyn cafwyd cyfarfod cvnrychiolwvr a charedigion yr ysgol. Dar- llenwyd a chadarnhawyd cofnodion cyfarfod Ysgol Penrhynside a Chyfarfod Ysgol ar- bennig a gynhaliwyd yng Nghaersalem. Pasiwyd cydymdeimlad a gweddw a phlant diweddar gynrychiolydd Caersalem, Mr. T. S Jones. Gwnaetn y Llywydd sylw fod Mr Jones wedi bod vn selog vmhob Cyfarfod VsgoJ, ag yn barod bod amser i wneud yr hvn a allai dros yr Ysgol Sul. Hefyd pasiwyd cydymdeimlad a Mr. Williams, Tabernacl, yn y brofedigaeth o golli ei frawd, ac hefvd a Mr. Williams, Pensarn, vn ei wael-edd, gan ddymuno adferiad buan. Cynygiodd Mr. O. W. Roberts, Siloh, ag eilwyd gan Mr. John Davies, Bethania, ddiolchgarwch gwresocaf y cyfarfod ysgol- ion i'r llywvdd, Mr. Henry Jones, ar ddiwedd y tymor. Gwnaeth Mr. Roberts syiwadau cyn nes. Diolchodd Mr. Jones am y sylwadau caredig. Yn y Cyfarfod Ysgol nesaf, a gynhelir yn Siloh, yn lonawr, bydd yr arholwr, y Parch. R. Williams, M.A., yn cymeryd ei le. Diolchwyd i Siloh am syrthio i mewn a'r trefniadau newydd am ddau o'r gloch. Dechreuwyd drwy gael adroddjad Q Esaiah liii., gan ddosbarth Miss Griffiths, Regent-house (5 o chwiorydd uainc). AdroddaSant yn ganmoladwy. Arweiniwyd mewn gweddi gan Mr. W. J. Davies, Caersalem. Yna holwyd y plant vn y Rhodd Mam gan Mr. O. W. Ro- berts. Yr oedd y plant yn ateb yn dda, a'r holwr yn amlwg yn cael ei foddhau. Wed'yn holwyd y Dosbarth Canol gan Mr. John Davies, Bethania, yn hanes Joseph," ac vr oedd yr holi a'r ateb v dosbarth yma eto yn rhagorol. Hwyi, am 6 o'r gloch, holwyd yr holl ysgol yn Philiniaid i., gan y Parch. Thomas Parry, a chafwvd gwledd- vr holi a'r ateb yn fendigedig. Yr oedd yn amlwg fod yr holwr hen wron gvda'r Ysgol Sul) yn cael ei foddhau. Cafwyd hanes yr Ysgol vn y lie, yn ol y llyfrau, gan yr archwiliwr, Mr. John Hughes, Pensarn, prvd y cafwyd fod yma leihad yn rhif y presenoldeb, o'i gvmharu a'r flwvddvn ddi- weddaf, ond yr oedd y dysgu allan wedi c.vnyddu. ("afwyd gair gan yr Arolygwr, Mr. Josef E. Tones, yr hwn a ddvwedodd fod yna barodrwvdd bob amser i fyned vn atbra -on. Cafwyd gair vmhellach gan Mr. Thomas. Arolygwr Yseol v Plant, a dywed- ai yntau fod golwg siriol ar ysgol v plant svlw manwl vn cael ei dnlu i ddarllen vn cvwir, a dvseu allan da, ac fod y plant vn vmddwvn yn dda, yr athrawon a'r athraw- esan vn ffyddlon. Yr oedd canu v plant (f.) I-n Mr. ITonson) ar hyd v dvdd vn dda. Diolchodd y llvwydd, dros v cynrychiolwyr, ani a chroesaw cyfeillion v lie.—Ysgrifennvdd. -=- L--7

Advertising

NODIONI Llywarch Hen.

Advertising

---.-Pobpeth yn Dod i'w Le.

-----.iGIIaC:---Y Pethau a…

......--.-Congl yr Awen.

Advertising

Abergele Sparks.

---.----Denbighshire Roads.

Colwyn Bay Doctor in South…

Advertising

Drama Gymreig.

NODIONI Llywarch Hen.