Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

CONWAY.

COLWYN BAY.

Advertising

COLWYN. I

IYSBYTTY IFAN.

PENMACHNO.

Advertising

ABERGELE.

NEWMARKET.

News
Cite
Share

NEWMARKET. DARLITHIAU.—Nos Wener diweddaf, ynsr Nghapel y Methodistiaid Calfmaidd, bu yr Hybarch Benjamin Hughes, Llanelwy, yn tra- ddodi darlith ar Hynodion Newmarket." Fel y mae yn wybyddus, Trelawnyd ydyw yr hen enwa. arferem ei roddi taT Niewmarket, and am- heuai y darlithydd ai dyna yr enw mewn gwir- ioinedd, a thueddai i feddwl mai Trellwyni ddy- lasai fod. Nid anfuddiol fyddtai ceisio cael allan beth sydd gywir gyda golwg ar hvn. Llywydd y cyfarfod ydoedd y Parch. Philip Hughes, Man- ceinion. Y mae efe yn enedigol o Newmarket, ond wedi gadael yr ardal er yn ieuanc iawn, a llawenydd o'rmwya.f gan bawb o honom oedd ei weled yn ei hen ardal, a chael prawf ei fod yn paThau i gymeryd llawer o ddyddo-rbed yn- ddi. Er garwed yr hin, trafeiliodd yr holl ffordd o Fanceinion er mwyn gwasanaethu y noson honno, ac yn ychwanegol at hynny cyfrannodd yn anrhydeddus at yr achos. Dylem ddweyd fod Mr. Hughes, Llanelwy, hefyd. yn rhoddi ei wasanaeth yn rhad i ni, a haedda pob un ohonynt ein diolchgarwch mivvyaf am y fath bar- odrwydd. Cafwyd hefyd1 can gan Mr W. 0'. Parry, Gwaenysgor, ac adtoddiad gan Mr J. P. Jones.—Nos Lun diweddaf, yng Nghapel yr Anibynwyr, bu y Parch. W. R. Griffiths, Tal- sarnau, yn rhoddi darlith ar Ddieng mlyn- edd ar hugain yn America.1" Llywyddwyd gan Mr. Jones, Wynne School, yr hwm a gyfranodd yn sylweddoli. Cafwyd datganiad gan. Gor o Blant yn ystod y cyfarfod. Braidd yn anffafriol ydoedd yr hin y waith hon eto, ond o dan yr amgylchiadau daeth cynulliad lied, dda ynghyd, a chafwyd cyfarfod da a dyddorol. Y mae yn dda gennym sylwi fod da-rlithau, fel pe yn dod i fwy o fri nag y buont ers rhai blynyddoedd, ac argoel dda ydyw hon.

GYFFIN.

PENMAENRHOS.

RHYL.

COLWYN BAY.