Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

NODION

Advertising

Nodion Llywarch Hen

....... Cyfarfodydd Ysgolion.

News
Cite
Share

Cyfarfodydd Ysgolion. DOSBARTH LLANRWST. Cynhaliwyd cyfarfod ysgol y dosbarth uchod yn Nhalybonit y Sul diweddaf, pryd yr oedd y cynrychiolwyr canlynol yn bresennol: —Mri. Thomas a Roberts, Trefriw; O. Evans Jones, J. R. Jones, a W. H. Willit,ms, Seion; Davies, Bethel; E. Parry a T. W. Jones, Salem; Wiliams a Roberts, Roe Wen; T. L. Davies, Pwllterfyn; Peter Jone.9, Eglwysbach; J. Wil- liams, Bryndaionyn Jones, Llanrychwyn; D. G. Williams, Scotland-street; Ogwen Evans, Ty'nygroes; Roberts, Tan Lan, a Jones, Taly- bont. CYFARFOD Y BOREU. Cafwyd adroddiad rhagorol gan ddosbarth u ferched ieuainc, a holwyd y dosbarth canol gan Mr W. H. Williams. Yr oedd yr holi a'r ateb yn fywiog a dyddorol. Rhoddwyd cynghiorion buddiol ac amserol i'r dosbarth yma gan Mri. G. Roberts, Nant; O. Evans Jones, Peter Jones, a'r Parch. O. G. Williams. Yn ystod y cyfarfod canwyd yn swynol gan y planit. Holwyd prof- iadau yr athmwon gan, y Parch. O. G. Williams. Ymddengys fod gwedd hynod lewyrchus ar yr ysgol yn Nhalybont. Yng nghyfarfod y prydnawn cafwyd adrocid- iad rhagorol eto- gan ddosbarth o blant. Hfel- wyd y plant gan Mr T. W. Jones, Salem. Agor- wyd y mater, sef Dirwest,' gan Mr O. E. Jones., a chymerwyd rhan 3rmhellach gan Mri. J. Williams a W. H. Williams. Yng nghyfarfod y cynrychioilwyr pasiwyd i anfon ein cydymdeimllad a Mr Williams, King's Head, a Mr Davies, Talybont.—Penderfynwyd fod yr holl daliadau ynglyn a'r cyfarfod. ysgol i'w talu yn y cyfarfod ysgoll cyntaf ar ol Cy- manfa y Plant.—Penderfynwyd i'r Parch. O. G. Williams alw sylw pwyllgor yr Ysgol Sabothol at Rhif 2 yn y penderfyiniadau, yn.glyn a'r Ysgol Sul, a gadarnlhawyd yng Nghyfarfod Mi,sol Pen- machno.-—Etholwyd Mr Evan Evans, Eglwys- bach, yn gynrychiolydd ychwanegol dros y lie hwnnw.—Cafwyd adroddiad o gyfarfod ysgox Tan Lan.-—Rhoddwyd rhybudd gan y Parch. O. G. Williams y byddlai yn galw sylw yn y cyfar- fod nes,af (I) ar fod v cyfarfod ysgol (yn gyf- lawn) yn talu ymweliad ag un o'r canghenau ysgolion yn flynyddol; (2) fod Cymanfa Ddir- westol i'r plant i gael ei chynnal.—Cyfarfod ysgol Trefriw i'w gynnal lonawr gfed, 1910. Meonsydd ar gyfer y cyfarfod ysgol:-i Ioian ii., i holi, Parch. 0. G. Williams; Actau xiii., i holi, Mr O. E. Jones dan 16 (Safon v. 1-6), i holi, Mr W. H. Williams; u Rhodd Mam (ddwy bennod gynitaf), i holi, Mr J. Williams, Bryndaionyn. Dewiswyd Mr Evan Evans, Eg- lwysbach, i siarad ar y mater gyda'r brawd sydd i'w agor. DOSBARTH CONWY. Yr wythnos diweddaf cynlialiwyd cyfarfod trefniadol yng Nghaersalem, Llandudno Junc- tion, ar gyfer cyfarfod ysgolion y dosbarth am igio-ii, dan lywyddiaeth Mr H. Jones., Maelor, Deganiwy. Yr oedd nifer dda o gynrychiolwyr yn bresennol. Cyflwynwyd penderfyniadau pwyllgor yr Ysgol Sabothol gan y Parch. J. O. Jones, GyTffin, a chafwyd trafodaeth arnynt. Dewiswyd deuddeg o frodyr o'r gwahanol eg- lwysi i gvdweitihredu a'r cynrychiolwyr yn y cyfarfodydd ysgolion am 1910-11, fel y canlyn -Tab,ernacl, Mr Lewis, Henllys; Gyffin, Mr W. E. Griffiths; Carmel, Mr W. D. Jones, Station House; Caersalem, Mr T. S. Jones, Oswald- road Pensarn, Mr Williams, Bron Heuiog; Glan Conwy, Mr Hughes, Glyn Bryn: Pydew, Mr Williams, Shop; Deganwy, Mr Davies, Morannedd Siloh, Mr Hughes, Awelon Reho- both, Mr W. S. Williams Bethania, Mr Davies, Palm Villa; Penrhynside, Mr D. Evans.—Caf- wyd ymdrafodaeth helaeth ar y priodoldeb o gael cynhadiledd ynglyn a'r Ysgol Sul. Yr oedd yr oil o'r brody-r yn selog dros gael cyfarfod cyhoeddus ar adeg cyfleus. Ymddiiriedwyd y gwaith i bwyHgor i ddwyn allan gynllun. Ar derfyn y cyfarfod trefniadol, cafwyd cyfar- fod i gyfiwyno tysteb, ar ran y cynryohiolwyr, i Mr A. L. Evans, cyn-Ysg-rifennydd y dosbarth, ar ei ymadiawiad yn ysgolfeistr i ardal Dreffyn- non. Llwyddwyd gan Mr E. Jones, a chyilwyn- wyd y dysteb, sef Stationary Cabinet hardd ag yn gerfedig ar blat: "Lyftwynôidg i Mr A. L. Evans, gan gynrycihiolw3T dosbarth Con- wy, am ei weithgarwch a'i ymroddiad fel Ysgrif- ennydd." Cafwyd amryw anerchiadau cymhwys i'r amgylchiad gan amrvw frodyr. Diolchodd Mr Evans yn gynhes am y datganiad o deimlad- au. da y cynrychiolwyr. Tachwedd 7fed, cynhaliwyd cyfarfod ysgol ym Mheniel, Deganwy, dan lywyddiaeth Mr H. Jones, Maelor. Yr oedd cynrychiolwyr yn bre- sennol o.'r oil o'r eglwysi. Dechreuwyd am ddeg o'r gloch gan Mr J. Edwards, Gyffin. Adrodd- wyd rhannau o'r Ysgrythyr gan ddosbarth o chwiorydd ieuainc. Yr oedd un peth hynod ynglyn a'r dosbarth hwn, set clywed dwy eneth ieuanc o deulu Saesneg yn adrodd allan yn glir ac yn groyw ran o'r Ysgrythyr yn. Gymraeg. Yr oedd y dysgu allan a'r canu gan y plant yn glod- fawr yr oedd caniu y tonau sydd ar gyfer Gy- manfa'r Plant yn swynol anghyffredin. Holwyu y plant yn y seithfed bennod o'r Rhodd Mam gan Mr E. Jones. Yr oedd yr holwr medrus yn ei lawn hwyl, a'r plant wedi dysgu yn rhagorol, nid yn unig y bennod, ond amrywiiOl gwestiynau ag oedd yr holwr yn gofyn mewn cysylltiad a'r bennod. Holwyd y dosbarth canol oddiar Actau xiii. 1-13, a'r holl ysgol gan y Paroh. 0. Selwyn Jones. Am chwech, cafwyd ymdrafodaeth ar Yr Ysgol Sabothol: Fel y bu, fel y mae, ac fel y dylai fod," yn cael. ei agor gan Mr E. Jones. Yr oedd y syIwadau yn amseml a phwrpasol. Ategwyd gan Mr D. G. Jones, Llandudno Mr Griffith Hughes,. Mr Griffith. Williams, Pen- sarn, a chan Mr Hugh Parry, Conwy. Cafwyd hanes yr ysgol yn y lie, yn ol y llyfrau, gan yr arobwilwyr. Cwyno yr oeddynt fod yna ychydig o didysgu allan ymysg y dosbarth hynaf, ac nad ydyw yr ysgol, fel dosbarth hynaf, o lawer, yr hyn ag yw wedi bod. Rlhoddid canmoliaeth uchel i'r plant am ddysgu allan. Cafwyd cyfar- fod ysgol da a bendithiol.

Advertising

I I'Newyrth Huw yn Llanymor.

------Local Solicitor's Affairs.

IDolgarrog Works.

THE WERNHER-BEIT OFFER.

...-- . -.:... Colwyn Bay…