Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

NODION

News
Cite
Share

NODION NED LLWYD. BRYN PYDEW. Nos Iau diweddaf yr oedd yma gyiigherdd rhagiorol yn cael ei gyntnal ar amgylchiad dydd- orol. Yr oedd mab bychan Mr a Mrs W. S. Wilr liams, Shop Newydd, yn flwydd oed, ac er dathlu y dydd, yr oedd y teulu caredig wedi ymgymeryd a rhoddi te parti i blant y Lie yn y prydinawrh, ac hefyd wedi yimgymeryd a'r holl draul gyda'r cyngherdd, a chyfiwyno yr elw at yr achos yn y lie, Clywais fod eich gohebydd Vigilant yn y wledd a'r cyngherdd, a thebyg ydyw y bydd ganddo ef adroddiad llawn. Na- turiol ydyw credu fod yr eglwys yn teimlo yn ddiolchgar iawn. BECHGYN DIREIDUS. Un bore yn ddiweddar yr oedd nifer o wasan- aethyddion masnachdy yn C- wedi llwyddo i ddal llygoden fawr-mewn, trap. A beth dybiech chwi wnaethant? Cymmyd trafferth i'w lapio yn ofalrus mewn papuir llwyd, a'i wneud yn baroel trefnus. Wedi hynny, pan gaed cyfle, aeth un. o honynt ag ef allan i'r heol. Yn y man., pwy ddaeth heibio ond y brawd R- E-. Gwelodd y parcel ar lawtr, edrychodd o gwmpas, a phan welodd nad oedd neb yn sylwi, cododd ef i fyny, a rhoddiodd ef o dan ei got ac aeth tua chartref. ir oedd rhai o'r bechgyn yn gweled y cwbl, ac -a, chwerthin yn braf wrth feddwl y siomedigaeth oedd yn aros R- E pan yn agor y parcel. Druan o hono! Yr oedd yn tybio ei fod yn ffotms, ond cafodd el siomi. Peidiwch a bod yn rhy barod i godi dim oddiar lawr pan yn myned heibio y masnachdy lie y mae y bechgyn hyn. YR HOSANNAU. Da iawn ydyw cael rhai y tywydd oer yma, a'u cael heb dyllau ynddynt. Dywed" Huw ei fod yn myned gartref o'r capel dydd Sul, ac yn oerdded o'i fiaeri yr oedd merch ieuanc drws- iadus a balch yr olwig ond sylwodd fod tyllau cymaint a banner coron yn sodlau ei hosannau ac y mae yn dymuno amaf fi roddi gwers iddi. Cyn y galliaf wneud hyn, rhaid i mi yn gyntaf gael gwybod pwy oedd hi, ac os ydyw yn meddwl i mi roddi gwers iddi ar drwsio "Sofia, mae yn ddrwg gennyf ddweyd nas gallaf. Ar- wydd o esgeulustra poenus ydyw gweled merched yn oerdded a thyllau yn eu hosannau, a rhyfedd iawn oedd i hon fod felly. Dichon y bydd rhyw gyfeiriad byrr fol hyn yn ddigon i foddloni Huw," ac hefyd yn foddion i'r merched fod yn fwy gofalus. LLE MAE'R DIFFYG? Yn y dyddiau a'r misoedd diweddaf yr ydym wedi darllen am amryw o lofrudcliaethau wedi cynietyd lie—dynion a merched yn colli eu bywydau, a'r llofruddwyr eto heb ei dal. Ac mae yn ddifrifol meddwl fod amgylchiadau fel hyn y-n, amlhau, a pheryglus ydyw- y cymerir mantais i gyflawni eraill. Rhaid nad ydyw yr heddgeidwaid a'r cudd-swyddogion yn feddian- nol ar y cymhwysterau hanfodol i'w swyddi. Mae y syniad fod llofruddiaethau fel hyn yn cymeryd lie mor ami, a neb yn cael eu dal, yn dangos diffyg yn rhywle, yn sicr. Mae dyrch- aifi-ad yn aros y sawl fedr ddangos gallu i lwyddo mewn amgylchiadau fel hyn. Yr ydym yn dar- llen, weithiau, am waith rhai o'r cudd-swyddog- ion yma yn gwneud gwrhydri, trwy ddal llad- ron; ond y mae llofruddion yn gallu lilwyddo i ddianc mewn gwlad yn ogystal ac yn y dref. YN Y JUNCTION. Y roeddwn wedi medldlwl galw i welled Hugh Jones a'i briod yma y dydd o'r blaen; ond hys- byswyd fi fod yddau wedi myned i'r cyngherdd ym Mhryn Pydew, a bod Davies, y plisman, ynitau hefyd wedi myned i'r un lie. Rihyfedd oedd fod y lie yn ymd dangos yn wag i mi wedi colli rhai mor amlwg. Yr oedd un yn awgrymai fod Hugh Jones wedi myned yno er mwyn i bobl i Bryn ddyiod i'w cyngherdd, hwythau yn y Junc- tion. Amheuwn i ddim nad hyn ydyw y gwir, er fod rheswm arall. Onid un oddiynxna ydyw ei briod? Felly, yr oedd yn naturiol iddi fpied yno, i'r te parti a'r cyngherdd, er mwyn yr amser gynt.—Cyfarfod pregetihu rhagorol gafodd y Bedyddwyr yma. yr wythnos ddiweddaf. Mae y Parch. D. Lloyd, Caergybi, yn frawd sydd yn tedthio llawer i brif gyfarfodydd yr enwad er hynny, mae ym weithiwr rhagorol gartref, ac yn anwyl iawtn gan bobl ei ofal. Mae Mr William Lewis, y guard adnabyddus, yn meddwl nad .es: neb tebyg i Mr Lloyd. Os ydych yn amheu hyn, gofynwch idido. pan fydd yn y Junction yna y tro nesaf. Ac fel 301a y dylai fod, hefyd, pawb i feddwl yn uchel am ei weinidog. Mae lie i ofni nad ydyw felly ymihob man. Mae ambell i aelod nuewn. eglwys yn ei waith yn rhedeg i lawr v gweinidog, a dywed fod, pob eglwys yn fwy ffodus na hwy. Camgymeriad ydyw hyn, ac nid ydyw y sawl a wrna yn was da a flydidlawrn." Byddaf yn wasted yn edmygu rhai o nodwedd William Lewis, rhai fydd yn cario syniad,au ucihel a pbarchus am eu gweinidogion, rhai fydd yn gofalu dweyd yn dda am dianynt, ac am eu llafur ymhob cylch. DYFODOL CYMRU. Clywais mae hyn oedd tesrtyn anerchiad gan y Parch. Hopkins, Llanbedr, yn y Junction, a bod sylwadau caredig wedi eu gwne/ud ar gyn- nwys y papur gan amryw o'r gweinidogion oedd yn bresennol. Tÿbed a oedd Mr Hopkins yn gallu dweyd rhvwbeth am ddyfodol y gwaith newydd yn Dolgarrog? Byddai dyfodo.1 Dyffryn Conwy yn llawer mwy disglaer pe yr elai y gwaith hwn vmlaen. Treiwch chwi, frawd, ac Owain Rhun a'i frodyr arfer each dylanwad i ail- ddiechreu y gwaith. Yn siwr y cewch help y gpif yna i daro vr ergyd adref. Byddai newydd wadd ar y cylch y-na pe byddiélJi yr' olwynion yn dechreu troi. Hyderaf na raid aros yn hir. DIM OND DAU. Tybed fod pwyllgor Eisteddfod Colwyn Bay vn bwriadu lladd Llew Tegid a Llifon? Y ddau hyn sydd wedi eu dewis ganddynt i arwain. Prin y credaf y boddlonir ar ddim ond dau. Wrth gwrs, credaf fod y ddau hyn y ddsau oreu ellid gael; ond yn. sicr, gormod gwaith fydd iddynt i ddal ati am bedwar diwrnod. Mae codi dim ond dau yn siomiant mawr i rai eraill oedd yn awyddus am y swvdd. Dichon y gwel y pwyll- gor eto y byddai yn well cael un arall atynt. Os felly, tebvg ydyw mae Uin o. wyx y De a fydd hwnnw, gan fod y ddau hyn o'r Gogledd. Mae eisoes rai yn cwyno nad ydyw lle'r babell mo'r lie goreu ellid gael. Beth bynnag am hymny, dvma He bydd hi. Sym.uda'r pwyllgor ymlaen yn araf a gofalus, a phan y daw dyddiau'r Eis- teddfod ceir gweled eu bod wedi gwneud gwaith mawr. Mae pob Eisteddfodwr yn falch iawn fod y Brenin Edward wedi gwel'd yn dda i roddi urdd Marchog i Mr E. Vincent Evans. Yng Ngholwyn Bay oeir cyfle, ddyddiau yr Eistedd- fod, i liongyfarch. Syr E. Vincent Evans. Mawr ydyw ei ffyddlondeb ef wedi bod i'r Eisteddfod, a phob peth Cymreig ar hyd y blynyddoedd. Dichon. y daw yr anrhvdedd i Searchlight a mdnnau rhyw ddydd a ddaw. Yr ydym yn dal i ddisgwyl. DYLANWAD ESIAMPL. Dyma vr englyn a geisia "P. J." Gwilym Lerpwl ydyw yr awdwr — Chwi a wyddoch i Adda,—ryw adeg Briodi ag Efa I gofio hyn, gauaf a ha', Am wragedd y mae'r hogia'. Gwir bob gair. NED LLWYD," t: Weekly News" Office, Conwy.

Advertising

Nodion Llywarch Hen

....... Cyfarfodydd Ysgolion.

Advertising

I I'Newyrth Huw yn Llanymor.

------Local Solicitor's Affairs.

IDolgarrog Works.

THE WERNHER-BEIT OFFER.

...-- . -.:... Colwyn Bay…