Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

A BYD Y GAN.

News
Cite
Share

A BYD Y GAN. [GAN ALAWYDD]. Talu'n ol. Yr oedd yn ddyddorol gennyf ddarllen yn y CELT diweddaf am fwriad Cor o Fechgyn Canada, a'u bryd ar dalu ymweliad a'r wlad hon. Mae'n amlwg fod ein cydgenedl o'r'tu hwnt i'r Werydd yn awyddus am dalu'r pwyth yn ol i ni, a phrofi nad yw'r cyfandir gorllewinol heb feddu rhyw gymaint o'r .elfen gerddorol. Trefnir rhoddi nifer o gyiigherddau yng Nghymru yn ogystalacyn Llundain, a diau y rhoddir pob cefnogaeth i'r cantorion hyn fel ag i sicrhau llwyddiant yr ymweliad cyntaf o'u heiddo. Mae'r cor yn un gwir haeddiannol o gefnogaeth, canys medda ar leisiau swynol, ac mae eisoes wedi ennill cryn fri yn y Taleithau ac yn Canada. Mewn ymgom a gefais gyda Dr. Dan Protheroe yn ystod ei arosiad yn Gwalia Hotel yr wythnos ddiweddaf dywedodd fod y bechgyn yn gerddorion gwych iawn, ac iddo gael y cytle o'u gwrando yn ddiweddar yn un o gystadleuon mawr Chicago. Credai ef eu bod yn rhagori fel lleiswyr ar aml i barti a ddanfonir o Gymru i'r Taleithau yn y blynyddoedd hyn. Cor Glyndwr Richards. Tra yn son am gor yn dyfod o'r America, dyma'r newydd fod cor Gyudwr eto ar godi hwyl tu hwnt i'r don. Y tro diweddaf bu cor Mr. Richards yn yr Unol Daleithau cafodd dderbyniad croesawgar iawn. Yn wir, prawf yr ail wahoddiad roddwyd iddo ei fod wedi profi yn un o'r partion mwyaf derbyniol tu draw i'r Werydd. Bydd y cor yn ymdeithio am rai misoedd, ac yn ol pob hanes caiff yrfa tra boddhaol eto. Ond nid ,cor o fechgyn yn unig sydd i groesi'r Werydd yr Hydref hwn, canys deallaf fod cor Madame Hughes Thomas eto ar fin myned drosodd i lenwi rhaglen faith o gyhoeddiadau. Myn rhai pobl fod gor mod o awydd aruom i ddanfon corau i'r America, ond os rhoddir y fath groesaw iddynt y mae'n amlwg fod lie iddynt yn ogystal a <iymuniad parhaus am gael eu clywed. Eisteddfodau. Yn ol yr adroddiadau ddel i law yn wyth- nosol, y mae'r gwyliau Ileol yng Nghymru wedi bod yn dra llwyddiannus eleni eto. Mae'n wir fod y tywydd wedi pari yn rhwystr i lu o honynt, ond gwlaw neu beidio, fe fyn y Cymro gwledig ei wyl leol, a cheir canu tra edmygol ynddynt oil hefyd. Ond rhagor na bod yn bethau cystadleuol i gantorian lleol, gwneir yr Eisteddfodau hyn yn esgusawd, fel rheol, i roddi cyngherddau "Uwchraddol ar hyd a lied y wlad, a daw'r hanes fod amryw o'n dinasyddion yn cymeryd rhan ynddynt. Mr. Dyfed Lewis. Ar ol bod am daith hirfaith. draws yr America, y mae'r tenorydd adnabyddus hwn eto yn ei gartref yn Llundain, ac yn edrych Qior ieuanc a nwyfus a phe ond llanc yng nghymdogaeth yr ugain oed. Mae Mr. Lewis wedi cael gyrfa faith a llwyddiannus, c yn un sydd wedi cymeryd rhan flaenllaw yn ein gwahanol fudiadau am flwyddi oaeithion. Gan ei fod yn bwriadu aros yn y wJad hon dros y gaeaf, hwyrach y ceir man- tais i'w glywed yn awr ac eilwaith yn rhai on cyfarfodydd cenedlaethol. COlwyn Bay. Er nad oes ond tri chor yn bwriadu cys- tedlu ar y prif ddarn yn yr wyl fawr eleni, 111 raid i neb feddwl fod yr adran gerddorol yn wan. Yn wir, a chymeryd yr holl ad- rannau at eu gilydd, fe fydd yno rhyw ddeg -ar hugain o gorau yn cymeryd rhan. Erbyn hyn y mae'r holl drefniadau ynglyn a'r wyl wedi eu cwblhau, ac yn ol y rhaglen cymer y brif gystadleuaeth gorawl a chystadleuaeth corau y merched le ar y dydd cyntaf yr ail ddiwrnod, yr ail gystadleuaeth gorawl; y trydydd niwrnod, corau'r plant; pedwerydd dydd, corau meibion; tra y cyfyngir y dydd olaf—y Sadwrn-i gystadleuon y seindyrf a'r offerynau cerdd. Y Cyngherddau. Nid yw rhaglen y cyngherddau a roddir yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn llai dyddorol ychwaith, canys ar nos Fawrth ceir perfformiad o Saul o Tarsus," gan Gor yr Eisteddfod, o dan arweiniad Mr. John Williams, Caernarfon. Y prif unawdwyr fyddant Miss Edith Evans, Mr. Lloyd Chandos, a Mr. Ivor Foster. Nos Fercher rhoddir perfformiad o'r "Psalm of Life" (D. Jenkins), a gwaith newydd o eiddo Syr Hubert Parry. Cenir yr unawdau gan Miss Percival Allen, Madame Edna Thornton, a Mr. David Evans. Nos Iau perfformir y Messiah," a chymerir yr unawdau gan Miss Percival Allen, Miss Dilya Jones, Mr. Ben Davies, a Mr. David Hughes. Nos Wener,[cyngerddamrywiaethol: datgeiniaid, Madame Ada Crossley, Madam Laura Evans- Williams, Mr. Gwilym Wigley, a Mr. James Coleman; a nos Sadwrn cyngerdd Cymreig, pryd y cymer amryw o'r cantorion uchod ran, ynghyd a Mr. James Sauvage, Mr. David Ellis, Miss Amy Evans, Deiniol Fychan, Eos Dar, ac ereill. I Bias Gogerddan." Mae Madame Teify Davies a'i phriod yn treulio ychydig ddyddiau yn hen balasdy enwog Gogerddan, ger Aberystwyth, y dyddiau hyn, drwy wahoddiad caredig Syr Edward Pryse a'r teulu. Ddechreu yr wythnos hon rhoddwyd At Home yno i nifer o wahoddedigion, ac un o emau cerdd- orol y noson oedd datganiad Madame Teify Davies o'r hen alaw "I Bias Gogerddan." Gwyr pawb am y bencerddes y gall roddi hwyl a mynd yn yr hen alawon Cymreig hyn

HUGH HUGHES YN LLUNDAIN.

[No title]