Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

----ADDYSG YNG NGHYMRU.

News
Cite
Share

ADDYSG YNG NGHYMRU. Yn ol y dadleniadau a wnaed yn ddiweddar ynglyn a'r Brifysgol, a'r adroddiad anfodd- haus a gyhoeddwyd y dydd o'r blaen gan Fwrdd Addysg Llundain, nid yw cyfundrefn addysg Cymru yn un y gallwn ymfalchio ynddo ar hyn o bryd. Yn wir, mae'r diffyg- ion mor amrywiol, ac mor beryglus, fel y mae'n rhaid i'n harweinwyr fyned ati o ddifrif, a hynny heb un oediad, er rhoddi terfyn ar y sefyllfa ddifrifol bresennol. Gan mai cenedl yn dechreu ar ei chynllun addysg ydyw Cymru, y mae yn berygl iddi, ac yn naturiol ddigon hefyd, wneud cam- gymeriadau; ond pan ddangosir iddi y cam- gymeriadau hyn, ei dyledswydd cyntaf ydyw ad-drefnu ei thy, ac osgoi y gwendidau yn y dyfodol. Ac hwyrach fod a fynno'r gwahanol awdurdodau ynglyn a'n haddysg a'r sefyllfa anfoddhaus yn awr. Yr ydym ers blynyddau wedi gofyn am gynllun i unoli ein cyf un- drefn, er gosod y cyfan o dan yr un awdurdod —o'r elfenol hyd at y Brifysgol-ond hyd yn awr nid oes ond ychydig wedi ei gyflawni. Wedi cael y dadleniadau hyn, feallai y gwelir y pwysigrvvydd o osod y cyfan ar seiliau priodol ac hyd nes y gwneir hyn, ofer fydd ein bost fod ein gwlad fechan ni yn meddu ar gyfundrefn all gymharu ag eiddo unrhyw wlad arall. Yn wir, rhaid gwasgar yr hunllef hwn o'n plith, ac addef ar unwaith fod yn rhaid wrth welliantau amrywiol, os ydym am i'n to ieuanc fod yn gydradd ag ysgolorion gwledydd ereill. Hyd nes y ceir hyn, gorffwys y cyfrifoldeb yn hollol wrth ddrysau y gwahanol "fyrddau" a chynghorau" sydd ar hyn o bryd ag awenau yr holl gyfundrefa yn eu dwylaw.

Beirdd Cymru yn Ngorsedd Llydaw.I

YR ORSEDD YN LLYDAW.