Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Y SAIS YN EI ELFEN.

News
Cite
Share

Y SAIS YN EI ELFEN. Cafodd y byd Seisnig gyfle nodedig yr wythnos hon i ddangos ei wir anian. Bu ymladdfa wrthun rhwng dau baffiwr yn yr America, a bu'r helynt yn ddigon i gyfEroi dau gyfandir cyfan! Rywsut neu gilydd mae rhyw swyn mewn ymladd i'r Sais ymhob gwlad, ac yh enwedig os mai ymladd a wna yn erbyn cenedl arall. Ac yn yr amgylchiad hwn cynrychiolwyr dwy genedl, neu o leiaf ddau lwyth, sef y du a'r gwyn, oedd yn cymeryd rhan. Ymleddid brwydr y dyn du gan baffiwr sydd wedi ennill y gamp ymhob gornest yn ddiweddar, a chan nad oedd y dyn gwyn yn hoffi gweled anrhydedd y dosbarth hwn yn myned i rhyw niger dinod, wele ef yn dwyn ei gawr allan i herio'r dyn du i ornest arall. Trodd y fantol eto o blaid y croenddu, ac er adeg cynnal yr ymladdfa mae'r elyniaeth rhwng y llwythau du a gwyn wedi chwerwi yn eithafol yn yr America. Yn wir, daw hanes am lawer o laddiadau, ac mewn ami i dalaeth ofnir y ceir cryn draff- erth i gadw'r llwythau dan reolaeth am fisoedd lawer. Gwir mai yn yr America y bu'r arddang- osfa wrthun, ond.y syndod yw fod y wasg Seisnig yn y wlad hon wedi cymeryd y fath ddyddordeb yn y barbareiddiwch. Gwar- iwyd miloedd o bunnau i gael hanes y paratoi, ac wfft i'r fath ddisgrifiadau a gyhoeddwyd mewn ami i newyddiadur. Er hyn oil tystiai y byd newyddiadurol fod mwy o alw am bapurau y pythefnos di- weddaf hyn nag a welwyd ers chwarter canrif! Yr oedd pob dosbarth wedi eu cyffroi, a'r elfen anwaraidd wedi ei dihuno i'r pwynt mwyaf effro, a phwnc yr ymgom rhwng pob dau oedd yr ornest mewn tref bellenig o America Sut y mae i ni gyfrif am y fath awydd ymladdgar yn y Sais? Onid dyna ei hanes erioed? Y mae megis ar ei eithaf am drechu pawb ereill, ac yn gwallgofi am gweryla a rhywrai byth a hefyd. Yr un ysbryd sydd yn cyfrif am y ffolineb a'r gwastraff yn y wlad hon ynglyn a'r cynnydd pechadurus yn y Fyddin a'r Llynges. Myn yr ysbryd ymladdgar fod ar ei eithaf yn paratoi, ac yna ar ol paratoi, rhed i gweryla ar ei union, os teimla fod ganddo unrhyw fantais drwy orchfygu ei wrthwynebydd. A thra y rhoddir rhyddid i'r fath egwyddor gan Ryddfrydwyr, nid yw o un gwerth siarad am ddiwylliant a moes a chynnydd ysbrydol o fewn y tir. Yr unig wawr o obaith yn yr holl hanea gwrthun yw'r ffaith mai'r dyn du a ennill- odd y frwydr! Bydd hyn yn rhyw help i ladd yr ysbryd balch ac hunanol sydd yn y Saia a'r Americanwr mor amlwg; a dylai ddysgu gwers i ninnau yn yr ynys hon, fod yn bosibl i genedl arall, a gwlad arall, ennill buddugoliaeth yn y man. Tra y gosodir y fath fri ar greulondeb a bwystfileiddiwch, ofer disgwyl am gynnydd meddyliol na diwylliant a fydd o un gwerth i wneud ein cenedl yn gref ac yn anibynol.

[No title]