Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

TY'R GLEBER.

Advertising

-----GWYL Y GENEDL.

News
Cite
Share

GWYL Y GENEDL. Cafodd helbulon gwleidyddol y Sais, a phob ymraniadau sectol eu anghofio am yr wythnos lion, a bu Cymru'n un yn dathlu coffa nawdd Sant y genedl. 0 flwyddyn i flwyddyn mae nifer y dathliadau cyhoeddus yn myned ar gynnydd, ac yng Nghymru ei hun rhoddwyd mwy o arbenigrwydd nag erioed i Ddydd Gwyl Ddewi a'i hanes. Yn yr ysgolion .elfenol a chanolraddol bu'r efrydwyr ieuainc yn cael eu swyno ag ystori- au am ddechreu cenedl y Cymru, ac am y gwr a wnaeth gymaint dros ei chymeriad moesol ac addysgol. Er fod pymtheg canrif wedi myned heibio er yr adeg y bu Dewi yn troedio daear Cymru, y mae ei ysbryd yn fwy byw heddyw nag erioed, a lie bynnag y bu Cymru yn cydgyfarfod ddech- reu yr wythnos hon buont yn talu gwarog- aeth i'w goffhad, ac yn cymeryd llw adnew- yddol o ffyddlondeb i'r genedl a garai mor fawr. Yn Llundain, lie mae dros banner can mil o blant Gwlad y Bryniau yn preswylio megys yn nhir alltud, bu'r dathliadau yn llawn brwdfrydedd. Ni chafwyd erioed gynulliad lliosocach yn hen eglwys gadeiriol Sant Paul, lie, yn sain mawl a chan, buwyd yn traethu am ei ddylanwad ar gymeriad y genedl, ac y bu'r pregethwr yn dadlu am gadwraeth ei iaith. Yng nghapel yr Ym- neilltuwyr cadwyd nodweddion y dosbarth hwnnw trwy bregethau effeithiol. Yn y prif westai, wedyn, daeth cannoedd ereill ynghyd i gydlawenhau fod pob gwahanfur cymdeithasol yn cael ei anghofio yn yr ysbrydiaeth cenedlgarol sydd ynglyn ag enw Dewi Sant. Yr un yw'r hanes o bob tref a phentrof yn yr hen wlad, ac o brif drefi y cyfandir lie y trig unrhyw nifer o blant Gwalia; ac nid rhyfedd, felly, ein bod yn ymfalchio yn yr adnewyddiad o'r ysbryd cenedlaethol hwn. Tra deil y genedl i garu ei phrif gymeriadau, a thra y gesyd gwr o fuchedd Dewi fel ei hesiampl, nid oes berygl y cyll ei bri fel un o genhedloedd goreu ei moes a'i dysg ymysg cenhedloedd gwareiddiedig y ddaear.