Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

---------AR Y DDAEAR TANGNEFEDD!

News
Cite
Share

AR Y DDAEAR TANGNEFEDD! Dyma'r Nadolig wrth y drws a thymor y cyfarchiadau llawen wedi dod. Er cymaint pryderon a thrafferthion y flwyddyn cytuna pawb i roi'r gofalon o'r neilltu am un diwrnod a ckadw'r Nadolig yn ysbryd yr Hwn a goffheir gan yr wyl. Heddwell a llawenydd yw'r arwyddair i fod ar y dydd hwn, a gall gwledydd cred gyduno am un- waith yn yr ysbryd priodol i gadw'r dydd yn ddydd o wir lawenydd. Gall yr engyl ganu mor beraidd yn awr a phan yr ym- ddangosasant ar feusydd Bethlehem gynt, oherwydd mae gwawr cyfnod newydd yn torri ar ddynoliaeth heddyw feI y torrodd ar gaddug tywyll yr oesoedd gynt. Daw gwaredwr i'n rhyddhau o bob cyfnod o orthrwm ond i ddynoliaeth chwilio am dano yn yr ysbryd priodol. Os methodd yr Iddew balch a defosiynol adnabod ei Wared- wr ugain canrif yn ol fe ddaeth cenkadaetk y Tirion hwnnw i lwyddiant cyn hir; ac os methwn ninnau yn yr oesoedd hyn ganfod y cyfryngau sydd i'n rhyddhau oddiwrtb. ormes, trais, tylodi, anhegweh, a beichiau pechod y maent i gael eu symud mor llwyr ac y symudwyd yr hen oruchwyliaetkau Iddewig gtn wawr Ef engyl Mab y Dyn. Mae grwgaackwyr ac eilidwyr, bradwyr ac angkredmwyr yn aros o kyd, ond na hidier. Canwch engyl eich molawd o nedd, a thang- nefedd a daena ei glaer belydrau dros ein daear dywell. Unwn ninnau yn y cydgan ar foreu'r Nadolig "Ganwyd i ni heddyw Geidwad ac os gwnawn fyw yn ysbryd y gred honno fe wnawn ein rhan i ddwyn keulwen oleu y dydd dedwydd-addewid y mil blynyddoedd-i dywynnu ar ddynoliaetk drwy y cread oil.

A BYD Y GAN.

MISS EIRA GWYN.

[No title]