Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Am Gymry Llundain.

Tysteb Emlyn Evans.

News
Cite
Share

Tysteb Emlyn Evans. Fel mae'n hysbys i ddarllenwyr y CymRo., LLUNDAIN A'R CELT, trefnwyd yn Eisteddfod Caernarfon y llynedd i wneud Tysteb Genedlaethol i Mr. Emlyn Evans fel arwydd o barch y genedl tuag ato am ei wasanaeth hirfaith i gerddoriaeth ei wlad. Ffurfiwyd pwyllgor ar y pryd, ac mae'r aelodau hyn wedi bod yn gweithio ar hyd y flwyddyn yn casglu at y mudiad, a deallwn fod eisoes ar fin pedwar cant o bunnau mewn llaw. Gan y bwriedir i'r Dysteb gael ei chyf- lwyno i'r cerddor poblogaidd yn Abertawe ar adeg cynhaliad yr Eisteddfod Genedl- aethol ym mis Awst, mae'r pwyllgor yn gwahodd ei holl garedigion yn Llundain anfon eu hatlingau i'r Drysorfa ar fyrder. Nid oes angen dyweyd eto am y gwasan- aeth mae Mr. Emlyn Evans wedi gyflawns i'w wlad, ac mae wedi gweithio yn galed ar hyd y blynyddau ar waethaf ei wendid cor- fforol. Wedi dioddef nychdod blin rhyw ddwy flynedd yn ol nid yw mor fywiog yn awr a chynt, ond disgwylir y gall roddi blynyddau o wasanaeth eto i'w gell ac i'r bobl. Ceir y rhestr gyntaf o'r tanysgrifwyr Llundeinig yn y rhifyn presennol, ac ych- wanegir ati yn ystod yr wythnosau dyfodol. Gellir cael pob manylion am y mudiad ond ymohebu a'r ysgrifennydd lleol, Mr. E, Vincent Evans, 64, Chancery Lane, W.C.

[No title]