Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

A BYD Y GAN.

Y DOLYDD.

[No title]

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

Am Gymry Llundain. Y TYWYDD.—Beio y tywydd mae'r Llun- deinwyr y dyddiau hyn. Er fod yr almanac- iau yn rhoddi'r adeg yn ganol haf, mae'r tywydd yn fwy tebyg i ganol gauaf. DECHREU GWYLIAU.—Gyda dyfodiad mis Gorphennaf mae dyddiau gwyl yn dod, ac y mae amryw o'r teuluoedd Cymreig eisoes wedi symud eu pabelloedd i ganol Cymru. COLOFN JAMES HUGHEs.-Mae'r trefniadau gogyfer a dadorchuddio y gof-golofn newydd ar fin cael eu cwblhau, a rhoddir y manylion cyn pen ychydig ddyddiau. TYSTEB SYR JOHN PULESTON.—Yr wythnos hon cyflwynwyd tysteb i Syr John Puleston, ar ran Cymry'r ddinas. Yr oedd y cyfan wedi ei wneud mor llechwraidd fel na wyddai'r tanysgrifwyr pie 'roedd y cyflwyn- iad i gymeryd lie. Dim ond rhyw nifer bychan oedd yn deilwng i fod yn bresennol, mae'n debyg. KING'S CROSS.—Nos Sul diweddaf bu eglwys y Tabernacl yn dewis blaenoriaid at yr hen rai oedd yn yr eglwys. Etholwyd y brodyr canlynol trwy bleidlais yr aelodau :— Mr. John Peate, King's Cross Road; R. Davies, Harringay Caleb Griffiths; Tudor Evans Thomas Jones, Essex Road a Mr. B. J. Rees, Carthusian Street. DEWI SANT, PADDINGTON.—Cenir unawd gysegredig yn yr Eglwys hon, nos Sul, Mehefin 30, gan Miss Teify Davies, y gan- tores enwog. ST. MAIR, CAMBERWELL.—Dydd Iau di- weddaf cynhaliwyd Sale of Work yng ngardd y Persondy, Camberwell New Road, trwy ganiatad y Caplan a Mrs. Roderick. Cym- erodd yr agoriad le am 3.30, ac yn absen- oldeb Mrs. Francis, oherwydd afiechyd, cymerwyd ei lie gan ei nith, Mrs. Davies, yn cael ei chynorthwyo gan Mr. John Francis. Rhoddwyd yr oil o'r te gan Mrs. Andrews a Miss Hamer, ac nid rhodd fechan mo honi chwaith. Dylem fod yn dra diolchgar i'r ddwy foneddiges yma am eu caredigrwydd neillduol. Cymerwyd gofal o'r gwahanol stalls gan Mrs. Roderick, Mrs. Dr. Evans, Mrs. Wynne, Mrs. Hughes, y Nurses Lloyd a Roberts, y Misses Jenkins a Hughes, Meistri Tannatt Jones, Frank Jones a D. Edwards. Yn ystod y prydnawn cafwyd unawdau gan Miss Hughes a Mr. Tudor Evans, tra y dadganwyd gan y cor o dan arweiniad Mr. J. J. Williams. Yr ysgrifen- yddion oeddynt Meistri W. Wynne a D. Edwards, ac y mae canmoliaeth fawr yn ddyledus iddynt. Yn wir, gwnaeth pawb eu goreu er sicrhau llwyddiant, a phan gyfrif- wyd yr arian mewn llaw, synwyd yr aelodau yn fawr gan faint yr elw. Rhoddir yr oil tuag at adgyweirio, cyfnewid, a gwella yr C3 Eglwys. POPLAR.-Nos Fawrth, Gorphennaf 18ed, trwy garedigrwydd Mr. Jones, Hampstead, rhoddwyd te rhagorol i nifer liosog o'n cenedl perthynol i'r genhadaeth ddwyreiniol. Traddodwyd pregeth amserol gan y Parch. P. Hughes Griffiths, Charing Cross, a dat- ganwyd gan Mrs. Ellis Jones, Mrs. Hum- phreys, Stamford Street, S.E., a Misses Evans, Globe Road. Cyfeiliwyd ar yr argan gan Miss James, Hampstead, ac wrth y berdoneg gan Miss James, Commercial Road, a Mr. J. W. Lewis, Bow. Diolch i bawb.—Sabboth, Gorphennaf 23, yn Silver Street, traddodwyd anerchiad gan Howell J. Williams, Ysw., J.P.,L.C.C. Unawdau gan Miss Nellie Lewis a Miss Kate Lewis. Da iawn yr oil a chefnogol i'r gwaith. M.