Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

GORMOD 0 BREGETHWYR.

CYHOEDDI 'STEDDFOD LLANGOLLEN.

News
Cite
Share

CYHOEDDI 'STEDDFOD LLANGOLLEN. Mae'n hen arfer i orphen pob Eisteddfod Genedlaethol gydag ystorm-rhwng y beirdd neu'r cantorion ond dechreuwyd gwyl fawr Llangollen ddydd Iau diweddaf yng nghanol storm o wynt a gwlaw. Ac er mai "yng ngwyneb haul llygad goleuni" y rhaid dwyn yr holl weithrediadau ymlaen cafodd Dyfed gryn anhawster i gydymifurfio a'r rheol hon eleni. Ar wahan hefyd i anhawsterau y tywydd, rhaid addef nad oedd y dyrfa yn un hawdd ei thrin, a rhaid i bobl Llangollen y tro nesaf, i fod yn llawer mwy trefnus gyda'r holl seremoniau hyn, os am sicrhau llwydd- iant yr Eisteddsod y flwyddyn nesaf. 0 dan gyfarwyddyd Arlunydd Penygarn, codwyd yr Orsedd ar dir Pare Plas Newydd, ac oddiyno caed golygfa ardderchog. Y mae y dyffryn yn llawn o gysylltiadau hanes- yddol ac o brydferthwch naturiol. Yr oedd meini yr Orsedd heb eu naddu, ac ni ddif- Wynwyd hwy gan gun na morthwyl. Diau fod yr Archdderwydd 3m falch o weled y fath lu o feirdd. Gydag ef yr oedd Eifion- ydd (y Cofiadur), Arlunydd Penygarn, "Cadfan, Gwynedd, Gwynfad, Pedrog, Meirig Wyn, Gwilym Caerau, Madryn, Geraint, Grwyddon, Abon, Eilir, Gwilym Ceiriog, Berwyn, Parch. Wynn Evans, Caer; Mr. Lewis Hughes, Amlwch; ac ereill balch o wisgo eu gynau barddol; tra yr oedd Mr. Lloyd, Raggatt, yn ei wisg fel Ofydd, a Dr. Jones, Treffynnon, yn ei wisg golegol. Ym mysg ereill yn bresennol yr oedd Maerod yr Amwythig, Croesoswallt, Gwrecsam, Llan- *yllin ac Aberystwyth. Yr oedd y dref wedi ei haddurno. Godidog oedd yr orymdaith, yn cael ei harwain gan yr ^fr, nifer o rianod tlws mewn gwisgoedd Cymreig, a weuent hosanau tra y cerddent yrn. mlaen. Yr oedd golwg ardderehog ar yr orymdaith, ac nid yn fuan y caiff ei hang- flofio gan Llangollen. Wrth borth yr orsedd yr oedd cor o blant yr ysgolion, o dan arweiniad Mr. W. Pen- cerdd Williams; ac fel y dynesai yr Arch- aderwydd a'i luoedd at y porth, canwyd yn swynol gan y plant. Wedi canu Corn Gwlad, gofyn deirgwaith "A oes heddweh ? offrymwyd Gweddi yr Orsedd. Canwyd gan Ehedydd Alaw, yn cael ei ddilyn ar y delyn. Erbyn hyn, yr oedd y gwlaw yn disgyn yn bistylloedd. Ym mhorth yr Orsedd yr oedd hen fardd yn dal peithynen i fynny. Oeisiai Arlunydd Penygarn ddangos Coelbren y Beirdd" Iolo Morganwg. Ar y Maen Llog, gosodwyd blodau-glymau o feillion gwyllt a gwyfyd. Cafwyd anerchiadau gan yr Archdder- wydd a Syr Marchant Williams. Yna cyf- lwynwyd y Corn Hirlais" gan Miss Barbara Robertson, Plas Newydd tra yr aedd yr Aberthged," neu offi-wm blodau, yn cael ei gyflwyno gan Miss Williams, merch Ab Ithel. Ar ol anerchiadau gan y beirdd cyflwyn- wyd Urddau yr Orsedd i nifer o wyr enwog oedd yn bresennol.

Gohebiaethau.

" CURO AR MR. LLOYD-GEORGE."

Y " Geninen " am Orphennaf.

Advertising