Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

GORMOD 0 BREGETHWYR.

News
Cite
Share

GORMOD 0 BREGETHWYR. Dydd Gwener, cynlialiwyd cyfarfod blyn- yddol Coleg Diwinyddol y Methodistiaid (Coleg Trefecca) yn Aberystwyth. Yn ei araith agoriadol, diolchodd y Prif- athro Prys yn gynnes iawn i gefnogwyr haelfrydig y Coleg. Yr oedd y flwyddyn gyntaf wedi bod yn llwyddiant hollol. Yr oedd yno 31 o fyfyrwyr-deuddeg o honynt yn raddedigion. Derbyniasid cryn nifer o ysgoloriaethau. Rhoddai Mrs. Davies, Plas- dinam, £100 y flwyddyn am bum mlynedd. Rhoddai Mrs. Lloyd Jones, er cof am ei phriod, £10 y flwyddyn at brynu llyfrau i fyfyrwyr wrth adael yr athrofa. Yr oedd y cyhoeddiadau Sabothol yn foddhaol. Yr oedd agos i gant o fyfyrwyr yn paratoi am fyned i'r Coleg. Yr oedd digon o le i rai fedrent wneud lleoedd iddynt eu hunain yn y byd ond os na fedrai y myfyrwyr wneud hynny, byddai'r Cyfundeb mewn trybasdod. Gobeithiai y byddai i'r eglwysi a'r Cyfarfodydd Misol ystyried mai ang- hyfiawnder mawr a'r myfyrwyr eu hunain fyddai gollwng i fewn fwy o fyfyrwyr nag oedd o eglwysi ar eu cyfer. Byddai deg o fyfyrwyr newydd yn flynyddol yn ddigon i gyfarfod a gofynion yr Hen Gorff am rai blynyddau a cwestiwn pwysig oedd, beth i -wneud a'r gweddill ? Yr oedd saith o fyfyrwyr yn ymadael, a phob un wedi derbyn galwad.

CYHOEDDI 'STEDDFOD LLANGOLLEN.

Gohebiaethau.

" CURO AR MR. LLOYD-GEORGE."

Y " Geninen " am Orphennaf.

Advertising