Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

ADRODDIAD O'R ARHOLIADAU YSGRYTHYROL…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ADRODDIAD O'R ARHOLIADAU YSGRYTHYROL AC IAITH GYMRAEG Y METHODISTIAID LLUBDIAN. Rhestr o'r ymgeiswyr sydd wedi ennill tystysgrifau, ynghyd a'r marciau ennillwyd ganddynt:— Ysgrythyrol.—Dosbarth I.-I rai dan 10eg oed. Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol. Mary Jenkins, Wilton Square, 100; Gwilym Edwards, Holloway, 100; Morgan Foster, Rupert Foster, Idris Lloyd,:a Gwilym F. Williams, Portobello Road, 100; Bethan Phillips, Charing Cross, 100; Getta Morgan, Elsie Jones, ac Annie Davies, Jewin Newydd, 100; Harold Williams a Doris Williams, Clapham Junction, 100; Willie Prytherch, Falmouth Road, 100; William Morris, David William Evans, Mattie Oliver, a Margaret Mary Williams, Mile End Road, 100; Gaynor Edwards, Holloway, 95; Willie Parry Davies, Portobello Road, 95; Margaret Jones, Charing Cross, 95; Maggie Mary Evans, Mile End Road, Gwladys Oliver, Walham Green, 95; Tudor Williams, Portobello Road, 90; Morgan Lloyd Howells, ac Annie Evans, Jewin Newydd, 90; Jenny Evans a Mary Morris, Mile End Road, 90; Elizabeth Ann Williams, Walham Green, 90 Maggie Francis, Wilton Square, 80 Jenny Jones, Charing Cross, 80; Gwilym Ivor Price, Blodwen May Jenkins, a Thomas Davies, Portobello Road, 75; Olwen Jones, Charing Cross, 75; Olwen Edwards, Clapham Junction, 75; Jenny Lloyd, Mile End Road, 75; Glyn Edwards, Clapham Junction, 70. Th/stysgrifaM Boddhaol.—Evan Davies, Portobello Road, 65; Maggie Davies, Portobello Road, 60; Betty Edwards, Clapham Junction, 55; Elsie Davies, Mile End Road, 50. Dosbarth II.—I rai dan 13eg oed. Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagovol.-1 vor M. Jones,Holloway, 100; Dafydd Ll. Williams, Shirland Road, 100; Myfanwy James, Gwladys Mary Price, Lizzie Jones, Gwilym Lloyd, a Richard Jones, Portobello Road, 100; Sophia Jones a Katie Edwards, Charing Cross, 100; Lily Pugh, Annie Jones, Dilys Jones, Richard Davies, a Roger Pugh, Jewin Newydd, 100; John Owen Morris, Mile End Road, 100; Ada Oliver a Lilian Evans, Walham Green, 100; Griffith Edwards, Holloway, 95; Eunice Bebb, Shirland Road, 95; Florence Harris, Portobello Road, 95; John Evans a Katie Jones, Charing Cross, 95; Lizzie Davies a Thomas Davies Jenkins, Mile End Road, 95; Annie Elizabeth Jones, Kensal Rise, 90; Olwen Jones ac Abraham Davies, Portobello Road, 90; John Jones a Mary Evans, Charing Cross, 90; Gwladys Lloyd, Walham Green, 90; Einon Williams, Jewin Newydd, 85; Gwladys Joel ac Ebenezer Jones, Jewin Newydd, 75. Tystysgrifau Boddhaol. Myfanwy Joel, Jewin Newydd, 65; Kitty Lloyd, Walham Green, 65; Annie Morgan, Jewin Newydd, 60. Dosbarth III.—I rai dan 16eg oed. Marciau ICY-flawn 100. Tystysgrifau Rhagorol.-Maggie Jenkins, Wilton Square, 86; Deborah Davies, Wilton Square, 85 May Davies, Jewin Newydd, 81; Gwladys Edwards, Holloway, 80; Edith Bebb, Shirland Road, 79; Gwladys Ashton, Clapham Junction, 78; Cassie Jones, Jewin Newydd, 78; Alan Ashton, Clapham Junction, 75; Loreta Jones, Stratford, 75; Nannie Williams, Jewin Newydd, 72; Lizzie Dennis, Holloway, 72; Mary Morgan, Jewin Newydd, 68; Acres Evans, Holloway, 68; Myfanwy Hughes, Shirland Road, 68; D. C. Edwards, Clapham Junction, 67 Caradog Thomas, Stratford, 67. Tystysgrifau Boddhaol.- Griffith Edwards, Hollo- way, 65; J. P. Daniel, Stratford, 60: J. T. Williams, Charing Cross Road, 56; Margaret Daniel, Stratford, 51. Dosbarth IV.—I rai rhwng 16eg ac 21ain oed. Marciau cyflawn 100. Tystysgrifau Rhagorol. Martha Jenkins, Jewin Newydd, 90; Blodwen Evans, Holloway, 73; Blodwen Francis, Wilton Square, 67. Tystysgrifau Boddhaol. Jenny Davies, Jewin Newydd, 58; Arthur Davies, Jewin Newydd, 58; J^ny Morgan, Jewin Newydd, 57 Lilian Francis, Wilton Square, 57; Johnny Davies, Portobello Road, 55. Dosbarth V.—I rai dros 21ain oed. Marciau cyflawn 200. Tystysgrifau Rhagorol-o- M. Jones, Shirland Road, 177; Evan Davies, Jewin Newydd, 159; John Thomas, Jewin Newydd, 156; Margaret Jenkins, Jewin Newydd, 143; William Williams, Falmouth Road, 136. Tystysgrif Boddhaal.-Annie R. Jones, Jewin Newydd, 105. IAITH GYMRAEG. Safon Rhagbaratoawl.-Marciau cyflawn 60. Tystysgrijau Rhagorol. Goronwy O. Oliver, Walham Green, 60; Nellie Lloyd Owen, Willesden Green, 59; Edward R. Davies, Walthamstow, 58 Tudor H. Price, Portobello Road, Getta Davies, Jewin Newydd, a Lily Evans, Mile End Road, 57; Nannie Davies, Portobello Road, a Mary Thomas, Falmouth Road, 56; Tommy Davies, Jewin Newydd, 54; John Morley Jones, Jewin Newydd, 53; Carrie Pritchard, Mile End Road, ac Emily Williams, Wal- ham Green, 50; Nancy Evans, Stratford, a Thomas M. Lloyd, Walham Green, 48; Doris Morris, Mile End Road, 46; Willie Lewis, Mile End Road, Gwen Hughes, Walham Green, a Trevor Evans, Stratford, 45; Sidney Hughes, Hammersmith, 40. Tystysgrifau Boddhaol.—Eironwy Williams, Wilton Square, Marie Davies, Falmouth Road Idris Jones, Holloway, a Hannah Davies, Mile End Road, 38 Tommy Edwards, Hammersmith, a William Blow- right, Walham Green, 35; Frederick D. Blowright, Walham Green, a Matty Jones, Holloway, 34; Evan G. Williams, Walham Green, 30. Safon I.-Marciau cyflawn, 50. T,yst,ysgrifau Rhagorol.-Gildas Tibbott, Charing Cross, 49; Dilys Lloyd Owen, Willesden Green, 48; Ivor Evans, Holloway, 47; Nellie Evans, Falmouth Road, John P. Evans, Falmouth Road, a Jennie Phillips, Jewin Newydd, 46; Mary Williams, Fal- mouth Road, Annie Jones, Jewin Newydd, Elsie Jones, Jewin Newydd, a Thomas Arwyn Richards, Jewin Newydd, 45; Tom Thomas, Falmouth Road, 44; David Jenkins, Jewin Newydd, a John Ewart Coel, Wilton Square, 43; John Thomas, Falmouth Road, late Muriel Jones, Holloway, a Mary Jenkins, Wilton Square, 42; Edward Llewelyn Edwards, Hammersmith; Alfred Price, Falmouth Road Morgan Lloyd Howells, Jewin Newydd; Edith Griffiths, Charing Cross Rupert Foster, Portobello Road; a Buddug Ch. Daniel, Holloway, 41; Nancy Jones, Portobello Road, a Sarah Maud Williams, Mile End Road, 39; Lizzie Morgan, Jewin Newydd, a Frederick Rowlands, Portobello Road, 38; Charlie Rowlands, Portobello Road, 37; Cecilia Harris, Portobello Road, 36; Dorothy Jones, Hammersmith, 35; John Thomas Lloyd, Walham Green, 34; Maggie Evans, Falmouth Road, Tudor Williams, Portobello Road, a May Jones, Holloway, 33. Tystysgrifau Boddhaol.—Trevor Thomas Rees, Mile End Road, 32; Leonard Blowright, Walham Green, a Blodwen Thomas, Stratford, 31; Fred. Lloyd Morath, a William Jones. Hammersmith, 30; Myfanwy Davies, Portobello Road, 29; Katie Evans, Falmouth Road, a Hannah Edwards, Shirland Road, 28; Lizzie Jenkins, Shirland Road, Nellie Edwards, Holloway, a Lizzie Davies, Mile End Road, 26; John Evans Lloyd, Walham Green, Edith Lloyd, Hammersmith, a Rosina Davies, Falmouth Road, 25. Safon II.—Marciau cyflawn, 90. Tystysgrifau Rhagorot.-Bethan Phillips, Charing Cross, 90; Annie Evans, Jewin Newydd, 87; Gwladys Oliver, Walham Green, 84; Ellen Catherine Davies, Dulwich, John Henry Evans, Lewisham, ac Evan John Jenkins, Jewin Newydd, 83; Jennie Jones, Charing Cross, 81; Ethel Jones, Stratford, 77; Thomas Benjamin, Jewin Newydd, 75; Thomas Jones, Jewin Newydd, 73; Gwladys Ashton, Strat- ford, 72; John Pritchard, Mile End Road, 71 Evan Daniel Davies, Portobello Road, ac Elizabeth Ann Davies, Wilton Square, 65; Bessie Edwards, Shir- land Road; Gwilym F. Williams, Portobello Road; Blodwen Jones, Holloway; John Jones, Mile End Road; Maggie Ellen Jones, Mile End Road a Maggie Francis, Wilton Square, 64; Maggie Davies, Portobello Road, ac Annie Eales, Holloway, 63; Mary Thomas, Stratford, 62 Rees John Oliver, Mile End Road, 60. Tystysgrifau Boddhaol. William J. Williams, Jewin Newydd, 57; Gwilym Ivor Price, Portobello Road, 56; Thomas Davies, Portobello Road, 54; Myfanwy Daniel, Stratford, 51; Jennie Francis, Wilton Square, 45. Safon III.-Marciau cyflawn, 90. Tystysgrifau Rhagorol.-Trevor Burrell, Willesden Green, 88; Evan Evans, Lewisham, 84; Oswal Lloyd Owen, Willesden Green, 83; Lily Pugh, Jewin, a Megan Foster, Portobello Road, 82; Maggie Jones, Jewin Newydd, 81; William Parry, Portobello Road, a Gwilym Edwards, Holloway, 76; Thomas Lloyd, Jewin Newydd, 74; Einion Williams, Jewin Newydd, 73; Idris Lloyd, Portobello Road, 72; Eunice Bebb, Shirland Road, Gwilym Hughes, Willesden Green, a Llewelyn Jones, Falmouth Road, 71; Gaynor Edwards, Holloway, a Gladys Joel, Jewin Newydd, 67; Annie Davies, Lewisham, 65; Elsie Bebb, Shirland Road, 62; Willie Prytherch, Falmouth Road, 62; Grace Davies, a Getta Morgan, Jewin Newydd, a Nellie Follows, Falmouth Road, 60. Tystysgrifau Boddhaol.-Mattie Oliver, Mile End Road, a David Rees, Jewin Newydd, 57; Joe Davies, Barnsbury Myfanwy Joel, Jewin Newydd; Jennie Evans, Falmouth Road; William John Price, Fal- mouth Road a Ceridwen Coel, Wilton Square, 55; Sarah Hughes, Mile End Road, ac Arthur Ffoulkes Jones, Willesden Green, 53; Alair Olwen Jones, Charing Cross, 52; Blodwen Roberts, Falmouth Road, 50; Maggie Hughes, Falmouth Road, 49; Lizzie Davies, Mile End Road, a Maggie Jones, Charing Cross, 48; Elizabeth Davies a Maggie Mary Evans, Mile End Road, 47; Mary Elizabeth Morris, Mile End Road, ac Elizabeth Ann Williams, 46; Hannah Lewis, Falmouth Road, 45. Safon IV.-Marciau cyflawn, 100. Tystysgrifau Rhagorol. Rachel Lloyd, Jewin Newydd, 91; DiJys Jones, Jewin Newydd, 90; Katie Edwards, Charing Cross, 88; Ieuan lorwerth Phillips, Charing Cross, 87; Margaret Mary Williams, Mile End Road, 86; Roger Pugh, Jewin Newydd, 85; Sophia Jones, Charing Cross, Gwilym Morgan Lloyd, Portobello Road, ac Ivor Morgan Jones Holloway, 84; Richard Jones, Portobello Road, 82; Maggie Evans, Falmouth Road, a John Jones (Euston Street), Charing Cross, 81; Gwladys Mary Price, Portobello Road, 80; Mary Evans, Charing Cross, Dafydd LI. Williams, Shirland Road, a Wm. Jones Morris, Mile End Road, 79; John Griffiths, Charing Cross, a John Owen Morris, Mile End Road, 76; Richard Claridge, Falmouth Road, a William Abraham Davies, Portobello Road, 75; John Jones (Red Lion Street), Charing Cross, Gwladys Lloyd Walham Green, a Sarah Myfanwy James, Portobello Road, 74; Kitty Lloyd, Walham Green, Jane Davies, Lewisham, Gracie Jones, Charing Cross, a Lizzie Jones, Portobello Road, 73; Annie Elizabeth Jones, Portobello Road, 72; David William Evans, Mile End Road, 71; Johnny Evans, Falmouth Road, Richard Davies, Jewin Newydd, a David Morris Lewis, Holloway, 70; Katie Jones, Charing Cross, 69; Lilian Evans, Walham Green, 68. Tystysgrifau Boddhaol.-Olwen James, Portobello Road, 63; Florence Miriam Harries, Portobello Road, 61; Ebenezer Jones, Jewin Newydd, a Johnny Evans, Charing Cross, 60; Annie Morgan, Jewin Newydd, a Johnnie Williams, Holloway, 55. Safon V.—Marciau cyflawn, 100. Tystysgrifau Rhagorot.-Griffith Edwards, Holloway, 97; Arthur Trevor Evans, Holloway, 94; Nannie Williams, Jewin Newydd, 93; Myfanwy Hughes, Shirland Road, 86; Ida Oliver, Walham Green, 85; Annie Gwendolen Evans, Mile End Road, 82; Annie Evans, Falmouth Road, 81; Thomas Charles Oliver, Mile End Road, 80; Edith Bebb, Shirland Road, 79 Gwen Williams, Holloway, 78; David Ll. Evans, Mile End Road, 76; Winifred Doris Owen, Hollo- way, 75; Margaret Daniel, Stratford, 72; Bessie Thomas, Mile End Road, 69; Sarah Lloyd, Walham Green, 67. Tystysgrifau Boddhaol.-Annie Elizabeth Jones, Mile End Road, 66; Thomas Morgan Evans, Mile End Road, 56 John Peter Daniel, Stratford, 52. Safon YI.-Marciau cyflawn, 100. Tystysgrifau Rhagorol.-Cassie Jones, Jewin Newydd, 95; May Davies, Jewin Newydd, 91; Hannah Jones, Jewin Newydd, 88; Elizabeth Sayers, Willesden Green, 84; D. Thomas Jenkins, Mile End Road, 83; Mary Morgan, Jewin Newydd, 81 William Thomas, Mile End Road, 81 Eleanor Davies, Mile End Rd., 78; David Jones, Mile End Road, 77; Caradoc Jones, Wilton Square, 76. Safon VII.—Marciau cyflawn, 150. Tystysgrifau Rhagorol.—Gwladys Edwards, Hollo- way, 122 Lizzie Dennis, Holloway, 114. WILL JENKINS, Ysgrifennydd. 11

Advertising