Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

A BYD Y GAN.

News
Cite
Share

A BYD Y GAN. GAN PEDR ALAW, Mus. BAC. YR ORIEL.—Bydd gennym yn fuan amryw ddarluniau i ymddangos, yn eu tro, yn y golofn hon. EIN CANTORION, &O.—Bydd nodion o drefniadau a gweithrediadau y cyfryw yn dderbyniol bob amser. Gobeithiwn y gwel- ant fantais iddynt eu hunain drwy ohebu a ni! ADOLYGIADAU.-Adolygir darnau cerddorol .&c. yma, fel y bydd galw am hynny. EISTEDDFOD MILE END.—Wrth son am y canu ar y bedwarawd a'r darn i Gor Meibion, dealler nad at waith y buddugwyr yr oeddym yn cyfeirio yr oedd y naill a'r Hall yn bur ganmoladwy. CYNGHERDD WILTON SQUARE, nos Iau, Mai y 9fed. Yr unawdwyr oeddynt: Miss Towena Thomas, Miss Dilys Jones, Mr. .Spencer Thomas, Mr. Dan Price, Mr. W. II. Hen ton, a Mr. Walter Hughes. Cynorthwyid hwy gan Gor Meibion Wilton, Mr. R. 0. Jones yn arwain. Y cyfeilydd corawl ydoedd Miss Maggie Davies. Cadeiriwyd gan Dr. Hugh Davies, yn cael ei gynorthwyo gan ei fab a'r Parch. G. H. Havard (y Gweinidog). Nid oes gofod nac angen i enwi yr holl ddarnau ganwyd gan yr Artistes uchod-yr oedd yr encores dibaid yn dystiolaeth eu bod -oil ar eu goreu ac os oes eisiau prawf pellach o hyn, yr oedd gweled y Doctor yn neidio ar ei draed mor fynych i ganmawl geniusy cantorion a'r cerddorion Cymreig, yn brawf diamheuol. Rhaid imi fanteisio ar y cyfle hwn i alw sylw at waith un o'r datganwyr, sef Mr. Dan Price, yr hwn oedd yn canu, ys dywedir, yn fendigedig Nid ydym er's amser yn cofio canu mor afaelgar—mor llawn o ysbrydiaeth! Yr oedd y cantor yn cario'r gwrandawyr gydag ef. Gwyn fyd na chaffem ganu fel hyn yn amlach. Os nad oes defnydd cantor operataidd yn Dan Price, ym mhwy y mae ? Ond er mor uchel y rhaid canmawl Mr. Price, credwn fod canu Nos Galan—gyda'r dorf yn ymuno yn y Gydgan, gyda Fa, la, la, la, la !—yn gamgymeriad mawr. Os yw y capel i gael ei droi ar nos Iau yn lie i ganu Fal-lal o'r fath, prin y mae yn ddigon .cysegredig i gydgyfarfod i addoli ynddo y Sabbath! A'i tybed nad yw y capel mor .gysegredig a'r Abbey? Ac a fuasid yn canu y fath ddarn yno unrhyw adeg ? Clywsom am Roman Catholic arferai dynnu ei het bob tro yr elai heibio yr Eglwys. Gofynwyd iddo paham ? Atebai: "Y mae yr host (y presenoldeb Dwyfol) yna." Ac er nad ydym yn edmygu Eglwys Rufain, edmygwn y fath barch a hynyna i'r Man cyfarfod"! Meddylier am hyn, ,Gymry anwyl! Synwyd ni yn fawr yng ngwaith cor Wilton. Deallasom nad oedd namyn tri -cantor ynddo o King's Cross. Yn wir yr oedd yn canu yn rhagorol! Ac yr oedd yn dda yn y lie y disgwyliem iddo fod yn wan, 0 sef yn y darn disgrifiadol a beichus "The Martyrs of the Arena"! Yr oedd y dat- ganiad yn afaelgar a meddylgar drwyddo. Felly hefyd, yn wir, oedd ymdrechion ereill y cor. Heb ini fanylu ar y man bethau (peth diflas lie y ceid cymaint o'r da), os gellir ychwanegu at rif a nerth yr ail Denors, a'r Bass cyntaf, bydd y cor hwn

PYSGODWYR DYNION.

--. Y GOG A'R WENNOL.

A BYD Y GAN.