Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

A BYD Y GAN.

News
Cite
Share

A BYD Y GAN. GAN PEDR ALAW, Mus. BAC. ORIEL Y CYMRO A'R CELT,Y mae yn ein bwriad i gael hanes a darlun o'n ,cerddorion Cymreig mor ami ag a fyddo'n bosibl. Gweler feUy yr amcenir gwneud y .golofn hon yn un ddyddorol ym mhob modd. Y mae gennym amcan arall hefyd. Carem, drwy y golofn hon, i fod o ryw was- anaeth i'r cantorion sydd mewn angen am help Haw yn yr yrfa gerddorol y maent yn dechreu arni. Beth allai fod yn fwy teilwng na hyri ? Y mae dyddordeb neu anydd- ordeb y golofn felly yn dibynnu, i raddau, ar y cantorion a'r cerddorion eu hunain Nid un o'r rhai hynny sydd yn dechreu ydyw y foneddiges y rhoddwn ei hanes a darlun o honi yr wythnos hon. Felly hi -sydd yn gwneud cymwynas a ni, ac nid i'r gwrthwyneb Rhoddodd esiampl o'i bonedd- igeiddrwydd, drwy ateb ein cais am ei darlun, ar unwaith. A dyma fe- GWLADYS ROBERTS.—Ganwyd hi yn Llan- elli, a bu yn astudio canu a'r berdoneg yno o dan gyfarwyddid Mr. A. W. Swindell- gwr ddylai fod yn falch o'r fraint! Yn ei gyngherddau blynyddol ef y dechreuodd dynu sylw pobl y De. Pan yn bum mlwydd oed gallesid gweled y fach yn canu ar y llwyfan a'i thaid wrth ei hochr rhag iddi dorri i lawr Cyn iddi adael yr ysgolion elfenol a chanol-radd yn Llanelli profodd Miss Roberts ei hoffder at a'i rhagoriaeth mewn gwybodaeth o'r iaith Gymraeg, canys ennill- ,odd y wobr gyntaf yn y pwnc hwn, sef copi dau gini o'r "Mabinogion" (Guest). Y mae'r cariad at y Gymraeg wedi aros gyda hi hyd heddyw, ac nid oes arni gywilydd siarad yr hen iaith ddigymar Daeth Miss Roberts i'r R.A.M. yn 1901, ac o fewn chwe mlynedd y mae wedi cyrraedd safle anrhydeddus fel contralto. Y gwir yw, nas gallai beidio llwyddo, canys yn sicr y mae gwreiddin y mater ynddi. Edrycher .ar ei gwobrwyon yn y coleg :— 1. Bronze Medal am ganu. 2. Bronze Medal am ganu ar yr olwg gyntaf a darllen. 3. Silver Medal am ganu. 4. Certificate of Merit am ganu (anrhydedd uwchaf y coleg). 5. Y Sainton-Dolby prize. 6. Y Llewelyn Thomas Gold Medal prize. 7. Y Rutson Memorial prize. 8. Y Westmorland Scholarship. 9. Y Lilian Eldée" Scholarship. 10. Y Swansea Eisteddfod prize-agored i gantorion Cymreig yn yr R.A.M. Enillodd medal rhif 1 ar ddiwedd ei Wwyddyn gyntaf yn y coleg. Yn y tri mis cyntai o'r ail flwyddyn yr oedd wedi enill y Sainton-Dolby prize i'r contralto oreu. Ar ddiwedd yr ail dymor cipiodd y wobr Thif 6 uchod. Wedi canu y darn prawf, set Sabbath Morning at Sea (Elgar), dywed- oddy Caderirydd wrthi pan y dyfarnwyd hi'n oreu Diolch yn fawr iawn i chwi am ddatganiad dramayddol mor anarferol o dlws Ni raid i ni gofnodi yr amrywiol Gyng- herddau Uwchraddol y bu Miss Roberts yn ,.canu ynddynt-y maent yn rhy liosog. Am y dyfodol gellir dweyd y bydd ar tour yng N ghymru yn ystod Mehefin ac Awst. A bydd yn canu yn Eisteddfod Genedlaethol Swansea yn mis Awst, ac yng ngwyl Caer- dydd ym Medi. Nid oes angen ychwaith i ni enwi yr amrywiol ddarnau wrth ganu pa rai y mae y gantores yn gwefreiddio'i gwrandawyr. Y ifaith yw ei bod yn canu yn dda bob amser. Nis gwyddom ond am un contralto Gymreig y dyddiau gynt ellid ei chydmaru a hi, set Miss Eleanor Rees, ac nid yw y gymhariaeth yn anffafriol i Miss Roberts. Y mae dweyd nas gwyddom am contralto Gymreig cystal a hi, ac y credwyn y cydnabyddir hi gan y Saeson ymhlith y goreuon ymddangosant yn eu cyng- herddau hwy, yn dystiolaeth uchel, ond nid rhy uchel i'n gwrthrych. Hir y parhao, drwy ei chanu, i helpu i godi'r hen wlad i uchel fri! EISTEDDFOD* MILE END.—Yn anffodus galwyd ni i helpu i "chwynnu" yr adroddwyr- Cymraeg a Saesneg-yma, fel na chawsom gyfle da i glywed y cystadlu cerddorol, ac felly ni ellir tynnu llinyn mesur teo,, I Mr. Maen- gwyn Davies oedd yn beirniadu, ac yr oedd, fel arfer, yn fanwl a theg. Mrs. Nelli Jones hefyd yn cyfeilio yn dda fel arfer. Llywyddodd yr ysgrifenyddion gweithgar i or-lenwi y lie yn wir y mae eisiau meddwl am le mwy i gynnal Eisteddfod mor boblogaidd I) Bai yr Eisteddfod ydoedd diffyg darnau mwy newydd. Eisiau mwy o brawf ar alluoedd y cantorion. Onid ydynt ers blynyddau wedi deall holl gyfrinion "0 na byddai'n haf"? Gweddol iawn ydoedd y canu o'r bedwarawd Miss GWLADYS ROBERTS. Ti wyddost," ac o'r gydgan Codwn Hwyl." Yn yr olaf yr oedd y donyddiaeth yn bur ddi- ffygiol. Disgwyliem well canu yn wir. Ni chlywsom ond y cantor olaf ar yr Unawd Tenor —a chafodd hanner y wobr gyda'r brawd Humphreys. Rhaid felly fod y canu yn dda! Llongyfarchwn y baritone buddugol, John Evans, Jewin. Y mae yntau yn hen orch- fygwr "° Y CERDDOR AM MAI.-NLid oes dim neill- duol yn ei gynnwys y tro hwn. Ceir anthem ynddo-darn cyd-fuddugol, ac un bur effeithiol ydyw. Gresyn y deuir yn ol i'r cyweirnod dechreuol mor sydyn o fewn chwe ban i'r diwedd. Er hyn, haedda y darn hwn gefnog- aeth y corau. THE COMING OF ARTHUR."—Dyma enw gwaith newydd o eiddo Mr. David Evans, a genir yng Ngwyl Gerddorol Caerdydd ym mis Medi. Yn yr un -wyl ymddengys y Berdon- yddes alluog, Miss Marie Novello, yr hon enillodd y fath gymeradwyaeth yn y Bechstein Hall yn ddiweddar.

NODION LLENYDDOL.