Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

BUDD=GYNGHERDD I'r Parch.

News
Cite
Share

BUDD=GYNGHERDD I'r Parch. M. H. EVANS, GOGINAN. Profodd Cymry Llundain eu bod yn ,deyrngar iawn i un o'u cydgenedl anffodus ddechreu yr wythnos hon. Er ceisio rhoddi ychydig o gynorthwy i'r pregethwr ieuanc .addawol o Goginan daeth llond neuadd -enfawr yr Holborn i dreulio noson mewn "Swq can ac araith nos Lun diweddaf, a rhaid bod yr achos yn un eithriadol, ac fod Mr. Evans yn fawr ei barch, onide ni chawsid y fath dorf ynghyd mor gynnar ar ol y gwyliau. Yr oedd pob sedd o'r neuadd wedi ei llanw yn fuan ar ol agor y drysau, ac ni welwyd torf mwy gweddaidd a pharchus ers .amser yn ein plith. Cyngherdd a chyfarfod cystadleuol oedd .atdyniad y rhaglen, a rhaid rhoddi clod arbennig i Mr. Tom Jenkins, yr ysgrifen- nydd, am ei lafur diflino a'r detholiad rhag- orol, wnaeth efe a'i gydweithwyr ynglyn a'r rhaglen. Profasant fod pob darn wrth fodd J gynulleidfa, ac mae'r nifer cystadleuwyr -ddaeth i'r maes yn dangos hefyd fod yr adran honno yr un mor dderbyniol. Llywyddid y cynulliad gan Mr. John Jones, Dawlish Street, un o wyr blaenllaw oapel Falmouth Road. Arweinid gan y Parch. S. E. Prytherch. Gwasanaethodd Mr. Tom Price, Merthyr, fel beirniad y gerddoriaeth, a'r Mri. Goronwy Owen ac -ereill yr adrodd, a'r Parch. T. Lefi y darnau ysgrifenedig, a daeth Mr. D. Richards, A.R.C.O. i ofalu am y cyfeiliant yn ei ddull medrus arferol. Y cantorion oeddent Miss Maggie Davies a Mr. Trevor Evans, a phan enwir y ddau hyn gellir yn hawdd ddeall safon yr adran hon. Canasant yn rhagorol eu dau, ac ni chlywyd eu gwell ers amser hir yn ein mysg. I adrodd caed Mrs. Tudor Rhys un o'r adroddesau goreu sydd gennym—a ,gwnaeth hithau ei rhan yn ardderchog. Caed cystadlu lied galed ar y gwahanol ddarnau oedd wedi eu hysbysu, ac ar ol Uawer o chwynu ac ail ganu gwobrwywyd y lrhai a ganlyn :— Unawd i rai dan 17, gwobr cwpan arian, Miss Lalla Thomas, Hackney. Unawd contralto, Miss Jones, Clapton. Adrodd, Yr Hen Weinidog," Miss Myfanwy Hughes, Shirland Road. Unawd soprano, Miss Annie Thomas, Morley Hall. Enwi y rhestr oreu o Gymryesau enwog, Miss Edith Jones, Charing Cross. Unawd bass, Mr. J. T. Purcell, un o iyfyrwyr Madame Clara Novello Davies. Unawd Tenor, Mr. D. B. Jones, Falmouth Road. Adroddiad, Pleserfad y Niagara, Mr. Humphreys, Charing Cross. C> Enwi y 50 dyn mwyaf enwog, Mr. D. Jones, Ackermann Road. Pedwarawd, The sea hath its pearls," "Clapton Glee Singers. Yr oedd yr awr wedi myned yn hwyr cyn dirwyn y gweithrediadau i derfyn, ond profiad pawb ydoedd ei fod yn un o'r cyng- herddau goreu gaed ers talm, ac yn deilwng o'r neges ei cynhaliwyd. Y mae'n dda gennym ddeall fod elw syl- weddol wedi deilliaw o'i anturiaeth, ond bydd y trefnwyr eto yn fal3h i dderbyn xmrhyw danysgrifiad i'r mudiad, yr hyn a gydnabyddir yn rheolaidd drwy golofnau y papur hwn. Cyfeirir pob gohebiaeth i Mr. Tom Jenkins, 507, Battersea Park Road, S.W.

Am Gymry Llundain.

[No title]

CLYTIO'R EISTEDDIAD.