Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

-------------_-Rhifo'r Bobl.

Hunangofiant Gwenogfryn.

News
Cite
Share

Hunangofiant Gwenogfryn. Yn ystod yr etholiadau lleol diweddar yng Ngtiymra ymladdwyd rhai gornestau chwerw iawn. Fel rheol capel ag eglwys oedd y pleidiau bron bob amser, ond yn ardal Llanbedrog bu rhai yn cyhuddo Dr. Gwenogfryn Evans ei fod yn anffyddwr, a hynny, mae'n debyg, am mai Undodwr yw Mr. Evans. Mae ateb Mr. Evans yn un tra nodweddiadol o hono- Ganed a magwyd fi yn Ymneillduwr; yr ydwyf o argyhoeddiad wedi treulio f'oes yn Ymneillduwr; ac yr wyf yn credu fod Ym- neillduaeth yn grefydd ddigonol i fyw a marw wrthi. Yr wyf wedi bod yn aelod eglwys er yn dair-ar-ddeg oed yr ydwyf yn aelod ar hyn o bryd, ac ni fum i erioed dan gerydd, fel ag y bu llawer ag sydd yn fy C, 175 marnu ac yn gwaeddi infidel" o'r tu cefn i mi. Infidel" yw pob Ymneillduwr ym marn yr Eglwys Wladol, ond beth yw'r Ymneillduwyr sydd yn gwneud gwaith yr Eglwyswyr ? Beth yw ystyr infidel, tybed ? Dyn anffyddlon yw infidel, anffyddlon i'w broffes-bradychwr i gapel ac egwyddorion crefydd. Mae pob Sion bob ochr" yn infidel-yn fath o labwst masw heb ascwrn cefn iddo. Nid fel yna y'm dysgwyd i yn y grefydd Gristionogol. Nid proffesu fel hyn a gwneud fel arall, ond yr hwn sydd yn fy ngharu i, cadwed fy ngorchymynion." Os yw ymgais bod yn ddisgybl i'r Iesu mewn C;i ZD cred, gair a gweithred yn gwneud dyn yn "infidel," charwn i er dim fod yn ddim gwahanol. Mae'n resyn meddwl fod rhaid dweyd gair ar bwnc o'r fath, ar yr adeg bresennol, ymhlith rhai sydd ag enw'r Arglwydd ar eu gwefusau, ac yn bradychu egwyddorion ei genadwri. Cefais fy ngeni a'm magu ar aelwyd fferm-dy gorfn i mi ddysgu gwneud pob gorchwyl a wneir ar ddyn yn nyddiau'm ieuenctyd-ac yn ystod f'oes 'rwyf wedi treulio. rhan o bob blwyddyn hyd yn ddi- weddar ar yr hen aelwyd. Yr wyf o gan- lyniad yn deall lie mae'r esgid yn gw&sgu ar droed y ffarmwr.

CYMANFA GANU YR ANIBYNWYR.