Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

EISTEDDFOD CITY ROAD.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD CITY ROAD. Rai blynyddau yn ol Eisteddfod City Road .oedd yr uchel wyl flynyddol a geid ymyag Cymry'r ddinas, a deuai lluoedd o bell ac .agos i gymeryd rhan ynddi. Parhaodd ei bri am ychydig dymorau, a gwnaeth les dirfawr i'r ysbryd cerddorol a llenyddol yn ein mysg, ond pan yr ymgeisiodd efelychu y Genedlaethol yn ei maintioli daeth awr ei chwymp. Ar ol hyn daeth Falmouth Road i'r adwy, ond mae'r cyfeillion y tu deheuol i'r .a-fon wedi rlloddi'r.goreii i'r fath waith am beth amser, ac eleni wele'r hen gapel eto yn ymaflyd yn y mudiad gan gynnal gwyl hynod o Iwyddiannus ac addawol yn y Shoredith Town Hall. Nos Iau, Mawrth 7ed, y caedy cynulliad, a llwyddodd y brodyr i gael torf enfawr yno ynghanol tymor o fan gyfarfodydd oeddent yn sicr o fod yn atyniadau gwrthwynebol ar lawer ystyr. Nid yw'r Cymro Llundeinig, rhagor un Cymro arall, heb ei derfynau, a phan ddaw galwadau arno o wythnos i wythnos, a theirgwaith yn yr wythnos, am brynnu tocyn i gyngherdd neu Eisteddfod leol, y syndod yw fod cynifer wedi eu cryn- hoi ynghyd y noson hon. Mae'n wir fod rhaglen gampus wedi ei threfnu, ac 'roedd rhagolygon am gystadlu brwd, yr hyn a gaed. Daeth Mr. Wilfred Jones i feirniadu gwyr y gan, gofalwyd am gloriannu'r beirdd gan "Machreth," a'r llenorion gan y Parch. Herbert Morgan, B.A., y cyfieithu gan Mr. W. E. Davies, a'r arlun- wyr gan Mri. H. Watkins, E. A. Mitchell, a '• Relo," ynghyd a Mr. T11 dor Rhys ar yr .adroddwyr. Arweinid y gweithrediadau gan Mr. Maengwyn Davies, cadeirwyd gan Mr. Abel Simner, yr hwn a gyfrannodd bum gini at yr achos, a gwasanaethodd y Mri. Ebenezer Hughes ac Eddie Evans fel ysgrif- .ennyddion medrus a hynod gweithgar. Anaml y caed gwell trefn ynglyn ag un- rhyw Eisteddfod leol ag a gaed yn hon. Caed yr holl gystadlu drosodd o fewn ter- fynnau amserol, a chadwyd y cyfan i fynd gyda medr a brwdfrydedd o'r dechreu i'r diwedd. Bu cystadlu ym mhob adran bron, a chyhoeddwyd y rhai a ganlyn yn fuddugol ar y gwahanol destynau :— Unawd ar y berdoneg, dan 16 oed: 1, Miss Violet Boyton, Green Lanes 2, Master C. H. Rowlands, New Southgate. Dau Englyn, "Yr Enfys," Mr. John Phillips, Treforris, Abertawe. Unawd soprano, Nant y Mynydd," Miss Annie Thomas, Hackney. Cyfieithu darn o'r Gymraeg i'r Saesneg, Miss A. E. Jones, Clapham. Adroddiad, "Gwraig y Meddwyn," Miss Jennie Davies, Falmouth Road. Pedwarawd, Selene," Mr. Ted Thomas, Morley Hall, a'i gyfeillion. Unawd tenor, Yr Hen Gerddor," Mr. J. Bedford Morgan, Castle Street. Traethawd, Lie cariad yn adferiad cym- deithas," rhanwyd y wobr rhwng Mr. W. P. Roberts, Coleg Handsworth, Birmingham, a Mr. Robert Parry (Ffynonfab), Treffynon. Cyfieithu darn o'r Saesneg i'r Gymraeg, Mr. R. Pierce-Jones, Eglwys Brunswick. Unawd contralto, Song of Thanks- giving," Miss Maggie Pierce, Dewi Sant. z;1 Am dynu cyfres o luniau, Mr. John Richards, Knightsbridge. Adroddiad, darn Seisnig o "Hamlet," Miss Florence Ranee, Forest Gate. Unawd baritone, Border Ballad," Mr. E. J. Elias, Wilton Square. Cystadleuaeth mewn arluneg i blant, Master Ernest Jones, City Road. Deuawd T.a B., "Y Delyn a'r Crwth," Mr. Bedford Morgan, Castle Street, a Mr. Jack Evans, Jewin. Prif ddarn corawl, gwobr ugain punt, -daeth tri o gorau ymlaen, sef cor Seisnig "Willesden, cor Clapham Junction, a chor

HFDD AC UNDEB AR ODYDD GWYL…

EISTEDDFOD CITY ROAD.