Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

COFADAIL JAMES HUGHES.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

COFADAIL JAMES HUGHES. Fel y gwelir isod mae'r gronfa bellach yn agos i Y,80, ac o hyn mae Llundain wedi cyfrannu tair rhan o bedair. Bwriada'r pwyllgor, os yn bosibl, roddi Bronze Medallion Portrait o'r hen Esboniwr ar y gofgolofn, a bydd yn dda ganddynt os anfonir unrhyw gyfraniadau ychwanegol yn ddioed i'r ysgrifennydd neu'r trysorydd. Wrth anfon ei danysgrifiad awgryma Mr. David Samuel, M.A., y priodoldeb o gy- hoeddi cyfrol yn cynnwys gweithiau pryd- yddol James Hughes. Da gennym hysbysu Mr. Samuel, ac edmygwyr Iago Trichrug, Iod y Parch. J. E. Davies, M.A., er's misoedd wedi bod yn casglu y farddoniaeth, ac fel canlyniad ei apel yn CELT Llundain, a phapurau ereill, mae ganddo wmbredd o ddefnyddiau fwriedir eu cyhoeddi yn fuan, ynghyda hanes bywyd y gwrthddrych yn seiliedig ar ei hunangofiant dyddorol. Byddai'n ddymunol iawn pe gellid cyfuno y ddau fudiad a chyhoeddi y gyfrol ynglyn a chronfa'r gofadail, ond ar hyn o bryd nid yw'r casgliad yn ddigon ond i gario allan yr hyn fwriedid ar y cyntaf. AIL RESTR. -Cydnabyddwyd o'r blaen £ 65 18 6 Undeb Ysgolion Sabbothol Methodistiaid Calfinaidd Llundain 3 3 0 Eglwys Shirland Road— Casgliad. 3 0 0 Dr. Thomas Phillips, Harrow 110 .Eglwys Clapham Junction— Casgliad yr Ysgol Sabbothol 1 0 0 3Eglwys Walham Green- Mr. John Thomas, Warwick Road 0 3 0 JMr. Isaac T. Lloyd, Chelsea 0 2 6 Mr. Henry Williams, Broadway 0 10 3 0 16 9 Eglwys Stratford — Parch. J. Wilson Roberts 0 2 6 Mr. Owen Thomas 0 2 6 Alr. Abel Vaughan 0 2 6 Mr. Owen Parry 010 Mr. D. Stephens 0 1 0 Mr. D. R. Evans 0 1 0 Mr. W. Morgans 0 1 0 Mr. T. P. Broadbent 0 1 0 Mr. D. Davies (Barking). 0 1 6 Mrs. Willis 006 Miss A. Jones (Ilford) 0 0 6 0 14 6 Eglwys Walthamstow- Mr. D. A. Davies, Wood Street .026 Mr. Ebenezer Evans 0 2 6 Mr. E. Matthias, Erskine Road 0 2 6 Mr. E. Evans, St. Mary's Road 0 1 0 Mr. O. Thomas, Albert Road 0 1 0 Mr. J. O. Davies 0 1 0 0 10 6 Eglwys Tottenham- Parch. W. H. Davies 0 2 6 Mr. E. O. Williams 0 2 6 Mr. John Davies 0 2 6 Mr. Thomas Davies 0 2 6 0 10 0 Mr. E. W. Evans, Frondirion, Dolgelly (er cof am D. a J. Evans, Cae Einion).. 0 5 0 Mr. David Samuel, M.A., Ysgol Sir, Aberystwyth 0 5 0 Mr. Dewi Thomas, Euston 0 5 0 Blaenor," Liverpool. 0 5 0 Mr. Abel Williams, Abersoch 0 5 0 Mr. David Foulkes, Penmaenmawr 0 1 0 Cyfanswm 78 0 3 O. Morgan Owen, 76, Palace Court, W., Trysorydd. D. R. Hughes, 11 Cartref," 122, Oglander Road, East Dulwich, S.E., Ysgrifennydd.

[No title]

GWRON Y CONEMAUGH.

Advertising