Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

--SYNIADE DAFYDD JOS.

Am Gymry Llundain.

News
Cite
Share

Am Gymry Llundain. EISTEDDFOD. Heno cynhelir eisteddfod flynyddol Cymdeithas y Tabernacl yn King's Cross. BRYTHONWYR.—Nos Iau nesaf ceir noson yng ngwlad hud a lledrith gan aelodau y Brythonwyr. Yr areithydd am y noson fydd Mr. Goronwy Owen, B.A. MARWOLAETH.—Bydd yn ddrwg gan gan- noedd o ddarllenwyr y CELT glywed am farwolaeth yr hen chwaer, Mrs. Jones (Taly- bont, Ceredigion), *yr hyn gymerodd le yn mhreswylfod ei mab, 32, Sidney Buildings, Poplar, ar 20fed cyfisol, a hi wedi cyrraedd yr oedran teg o 81. Daeth Mrs. Jones i'r brifddinas tua pedair blynedd yn ol, ac ymaelododd gyda'r Methodistiad Calfinaidd: yn Mile End, ond yn herwydd gwendid a nychdod ni allai fynychu lie o addoliad ond anaml. Hannai Mrs. Jones o rai o arwyr Metdodistiaeth yn sir Aberteifi, ac i'w chyd- nabod, a phawb ddaeth i gyffyrddiad a hi, nid oedd radd o amheuaeth o barth i ddilys- rwydd ei phroffes a'i' chrefydd. Gwnaed cyfeiriadau arbennig at ei hymadawiad y Sul dilynol i'w marw mewn dwy bregeth-y naill gan y Parch. T. Jones, yn Poplar, yn y prydnawn, ac yn yr hwyr yn Mile End gan y Parch. D. Oliver. Aeth nifer fawr iawn o'i chydnabod ac ereill i Euston i hebrwng ei gweddillion, a dymuna Mr. Jones, drwy gyfrwng y CELT ddiolch yn gynes i'r rhai hynny sydd wedi anfon ato ac ereill am eu cydymdeimlad a'u cynorthwy. Claddwyd hi ar y 25ain cyfisol, yn mynwent Nazareth, Talybont, yn nghanol arwyddion cyffredinol o alar. Heddwch i'w llwch. WALHAM GREEN.—Nos Fercher, Ionawr 30ain, cynhaliwyd un arall o gyfarfodydd ein Cymdeithas Ddiwylliadol, pryd y dar- llenwyd papur galluog a dyddorol gan ein cydwladwr, Mr. John Rowland, o'r Bwrdd Masnach. Ei destyn ydoedd Ai mantais i Gymru, ac i'r byd yn gyffredinol yw parhad y Gymraeg fel iaith lafaredig." Llywyddwyd gan yr is-lywydd, Mr. David Jones, a chaed sylwadau pellach ar y diwedd gan y Mri. R. Morgan, J. W. Thomas, R. Gomer Jones, a Ben Evans. Hefyd yn ystod y cyfarfod galwodd Mr. Huw R. Gruffydd sylw aelodau y gymdeithas at ddosbarthiadau yr iaith Gymraeg, a fwriedir gynnal o dan nawdd Cynghor Sirol Llun- dain. Cymdeithas Ddirwestol y M erched.- Nos Lun, 4ydd cyfisol, cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol tra llewyrchus o dan nawdd y gymdeithas uchod. Rhoddwyd te a dan- teithion trwy garedigrwydd Mrs. Timothy Davies, yr hon hefyd a lanwodd y gadair am y noson. Yn ystod y cyfarfod cymerwyd rhan mewn canu, dadleu, ac adrodd gan y cyfeillion canlynol: Mri. Evans, John Humphreys, W. P. Jones, D. William, a Rees, ac hefyd Misses Oliver, Judith Thomas, Myfanwy Lloyd, Kate Jones,iMiss Humphreys, a Miss Williams. Cyfeiliwyd gan Mr. Idris Lewis. Anerchwyd y cyfarfod hefyd gan Mr. Thomas, Warwick Road, a Timothy Davies, Ysw., A.S. Wedi cyflwyno y diolch- iadau arferol terfynwyd trwy gydganu emyn, ac ymadawodd pawb gan obeithio cael cyfarfod cyffelyb eto yn fuan. Diau fod llwyddiant y cyfarfod hwn i'w briodoli i raddau helaeth i ymdrechion gweithgar Miss Jones. DEWI SANT, PADDINGTON. Pi-iotlas. Ar Ionawr 31ain, yn Eglwys St. Pedr, High- gate Hill, unwyd mewn glan briodas, Mr. R. II. Pierce, Holloway, a Miss Ellen Ford- ham, Hampstead. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch. W. Richards, caplan;

Y BYD CREFYDDOL.