Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

--SYNIADE DAFYDD JOS.

News
Cite
Share

SYNIADE DAFYDD JOS. Mistar Glygudd,—Fuo 'rioed ffasiwn row ges i gin Sioned ar ol darllan fy syniade yn y KELT iddi hi. Deud fy hanes mewn papur newydd wrth bawb," medda hi. Fel 'na bydd hi, Syr, yn codi twrw mawr am a-yw funud ac wedyn yn cytuno. Mi welis fod y KELT hwnw wedi'i gadw yn y biwro yn ofalus hefo petha gora'r ty fydd yn dwad allan ddim ond ar speshal ocasions. Felly ma hi'n olright i mi sgwenu tipyn eto. Mi fyddai'n lecio lecsiwn bob amsar- digon o hwre a ffwrdd a hi a phawb yn fotio yn erbyn y Toris ond nhw i hunan. Ac mi rydwi am ofyn i chi neyd ych goia i bob prograsif fynd i fewn i'r Cwnti Cwnsil yn Llundan a phob rhyddfrydwr yng Nghymru nes na bo'na ddim hanas am na modarets na Thoris byth mwy. Ma'n werth i bawb neyd ymdrach fawr iawn i yru'r prygresifs yn i iiola—y nhw sy wedi gneyd Llundan ne wedi helpu John Burns i neyd o. Dyn iawn ydi John Burns codi bob bora cyn ehwecli pie bynag bydd o. Ma Sioned yn siwr o fod yn iawn does dim posib dal dwrnod yn erbyn i gynffon. Wel, helynt garw ydi helynt y llefrith ynte. Ma hi ar ben ar bobol y fusnes rwan. Tydio'n rhyfedd fel ma edicasion yn gneyd "cimint o wahaniath mewn petha. Pan o'n i'n hogyn llefrith a llaeth enwyn fydda nain yn roi i mi bob amsar. A dyma'r bobl yn deud rwan am beidio byta dim byta dim byd fel am fod dicad yno fo. Mi rydwi wedi deud wrth Sioned na chymai ddim uwd i frecwast, na bara llefrith i swpar. I be rwt ti'n gwrando ar bob stori dwad, medda hi. Mi wyddun i as talwm iawn na dodd dim ond isio i ferwi o ac mi fydd o'n olright, a mi fyddai'n i ferwi o i ti bob amsar. Ond nid llefrith wyt ti'n gael gin bawb yn Llundan cofia-ma na dipin o ddwr a chalch a phetha erill yno fo er bod y ■Ownti Cwnsil yn gneyd i ora i gadw fo'n Ian. Ond wath gen i be am riports y doctoried ma, llefrith ydi llefrith bob amsar, a ma fo'n ddigon da i fod yn fwyd a diod i fi. Ac mi rydach' chithe yn Llundan yn edrych yn gampus arno fo hefyd. Ac ma Sion Rhys yn deyd ma i Llyn Ffylied y dylwn i fynd Pan ddarllis i lythyr o i Sioned dyna hi'n deud ar unwath er i bod hi yn suffrajet na chyma hi byth mo'i hen fot o, ac os byth y cawsa hi fot y basa hi fel pob dynas gall yn fotio fel basa'r gwr yn deyd, achos be wn i bedi gwaniath rhwng toris a rhyddfrydwrs, medda hi, a mi rydwi'n siwr o wrando arna ti hefo hyny. Y peth ydwi'n synu ato fo ydi fod o'n meddwl cimint o hono foi hun. A ma fo yn un gwirion hefyd. Sut gebyst rydach chi'n gadal iddo fo sgwenu ffasiwn druth i'ch papur chi dwn i ddim-a does gyno fo ddim mymryn o barch i chi. Ac ma'n gwilidd iddo fo alw dyn sy gimint yn well na fo i hun yn fwbach. Tasa fo'n dwad i afal Sioned mi fasa hi'n rhoi iddo fo fwbach ac impedens mewn chwinciad llygad mochyn. Gora pan gynta iddo fo neyd apoloji rhag ofn i ni anfon llythyr twrna iddo fo. Mi rodd yn dda iawn gin i ddarllan ych barn chi am y gymdeithas newydd yna, ac ma'n dda gin i Sion Rhys am gytuno a miar hon. Ma rhaid i bod hi'n gymdeithas feiddgar i dreio rhoi enwa pobol yn perthyn iddi heb iddyn nhw wbod. Pan welis i ffrind y dwrnod o'r blan medda fi wrtho fo —sut ma'r Wels Lig yn dod ymlaen ? Diar mi be ydach chi'n gofyn i mi, medda fo. Ond tydach chi'n vies precedent, medda fina. Chlywis i ddim son, medda fo, a fynodd neb i mi, ac ma nhw'n iwsio fenw i heb ganiatad. Wel, Syr, ma adnod Sysnag yn deud Honesty is the best policy, a gwell i'r gymdeithas yma fydda cofio ma nid wrth godi twrw ma gneyd lies yn y byd, ac ma trwyi bawb wthio hefo'i gilidd ma posib mynd a'r maen i'r wal. Biti garw fod ni'r Cymry mor hoft o ffraeo hefo'n gilidd pan fydd isio gneyd rhywbeth o ddifri. Mi rydwi'n gorfod gadal lot o betha tan tro nesa.—Yr euddoch yn barchus, DAFYDD Jôs. P.S.—Felna ma rhoi ar y diwadd ynte ? Mi anfonis i lythyr i Shon Rhys Cymri" hefor post, a ma fo wedi dwad yn i ol a lot o betha arno fo—Try Barteifi, Try Aberyst- wyth-ac ar hyd y cwbwl "Not known," a medda Sioned: Pam fasa nhw'n treio Sylam Carfyrddin."

Am Gymry Llundain.

Y BYD CREFYDDOL.