Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Rhondda District Council Election,…

Rhondda Urban District Council…

Advertising

The Election. -

Advertising

.,-.1. Election Addresses.

Rhondda Urban-District CouncilI…

JEtholiad Cynghor DosbartlitolJf…

News
Cite
Share

JEtholiad Cynghor Dosbartlitol Jf y Rhondda. AT ETHOLWYR ADRAN Y GED. I FONEDDXGESATJ A BONEDDIGION, Y mae y cyfnod am yr hwn yr •amhydeddasoch fi â' ch ymddiriedaeth fel eich Cynrychiolydd ar Gynghor Dosbarth y Rhondda ar derfynu, a gostyngedig wahoddaf adnewyddiad o'r cyfryw ym- ddiriedaeth. Yr wyf wedi cael y pleser och cyn- lychioli' ar yr Hen FWRDD LLEOL a'r CYNGHOR PRESENOL am 18 is MLYNEDD YN DDIDOR, a'm uchelgais bob amser oedd gwasanaethu i feddiaiiau Uchaf yr Etholwyr. Yn anffodug, nid yw Dwfl" Gyflenwad hull gylch y Rhondda o dan reolaeth y Cynghor. Dibyna, rhan isaf yr Adran hon |i" gyflenwad d'darperir gan Gwmni Dyfrol Pontypridd. Am fiynyddoedd nid oedd v gyflenwad hwnw o ran swm nac ansawdd (quantity nor quality) yn foddhaol, a gorfuwyd Cynghor y, Rhondda i gymeryd Illesurau cyfreitliiol i erlyn. y Cwmni. Cefais y pleser, ar ran ein Cynghor, o Weithredu yn y mater, gyda'r canlyniad calonogol i welliant sylweddol a buan gymeryd lie. Teimlaf ddyddordeb mawr yn NGWAITH ADDYSGOL Y CYNGHOR, ae mewn cyd- ■ft'eithrediad â'm cyd-gynrychiolwyr lhvydd- .ais i gario penderfyniad yn v Cynghor i adeiladu YSGOLDY NEWYDD I FABANOD AR HEOL BRITH- WEUNYDD. a CHYCHWYNIR Y OWAITH YN DDIOEDI. Da genvf nodi hefvd fod y Cynghor wedi penderfynu codi YSGOL tlvCH- ELFENOL YN NHONYPANDY, i'r hwn symudiad y rhoddais fy nhefnogaeth cryfaf. Os gwnewch i mi yr anrhydedd o'm dychwelvd v waith hon. TERFYNA Y CYFNOD NESAF UN-MLYNEDD-AR- HUGAIN 0 WASANAETH CYHOEDDUS AR EICH RAN, a gwnaf bob ymga if-: Posibl i wylio eich iawnderau a liyrwyddo Pob mesur fyddoa, thuedd ynddo i ychwanegu eich buddiant a'ch cysur. Yn parchus wahodd eich pleidlais a'ch *dyanwad, Wyf, Foneddiffesaja a Boneddigion, Eich ufudd Was. 'r, XV J. D. WILLIAMS. Clyclach Gourt. Trealaw, Mawrth 25ain, 1909, 4773

----Rhondda Urban District…