Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Cllt"1'QIr\lí7.V;(",)-=-,nr.¡;,)::':''T''-'':::'''':o.e.:.r_1tf.f.'htiNtiir,";XUr-c=-tJVÇ..…

------,--,,-------':';; LOST…

.I -""''j, CORRESPONDENCE?.

.f'/"'./.....,-,_r'_.........r'J"""'""""--"--"""---"---"",,"'r--...r-..r........"........---,""""'---"THE…

A--"c .'-VEGErABLE GARDEN.…

_-__n__---.-PROPOSED COTTAGE…

""""----........,..r---"'-./"/,/-,,.--.-..r""'--'--'-----.…

BWRDD YSGOL TYDDEWI.

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL TYDDEWI. At Olygydd y COUNTY ECHO. SYR,—Rhoddais awgrym yn fy llythyr diweddaf nad oedd Bible lessons yn code subject,' am ba un y telir gan y Llywod- raeth, er mwyn cwrdd agwrthwynebiad Gohebvdd yn herwydd y tal am, medd efe, drlysgu crefydd.' Teimlai mae gwyr-droi ffèiiau wna Gohebydd. Dywed, gan y Llywódraeth y- telir am bob addysg yn bresenol.' Gellir atodi 'Bible lessons' heb dal. Nid oeddwn yn medru liyncu y rheswm a-rhoddod am honiad dros y ddys- .geidiaeth Fiblaidd gan y ddau aelod Bglwysig ar y bwrdd, gan fod Ymneilldu- wyr (rhai diaconiaid) hefyd wedi pleidleisio yr un ffordd ag oni bai casting vote y cadeirydd droi y fantol buasau Bible lessons yn cael eu rhoddi yn yr ysgol y dydd heddyw, heb fod gan y Llywodraeth lawna rhan yn y gwaith. Dymunaf yn ddibetrus wrthdystio yn "erbyn ei gyhiidd- iad, 'fod yr etholwyryn brynadwy.' Mae effeithlau yr etholiadau blaenoroI yn profi fel arall. Nid ydwyf wasaidd, felly ni wna ysgrif Gohebydd fi ofni na'm cywyl- iddio i beidio dweyd y gwir. Nid cabl- draeth oedd yn fy meddwl p-an yn sou am yr Ysgolion Sui, ond cymeliiad i rhoddi mwy o sylw i'r plant. Yr ydwyf wedi bod yn wyth o'r pymtheg Ysgol Sul sydd yn plwvf Dewi, ac felly yr wyf yn gwybod peth am danynt, ond gwell fyddai rhoddi y cwestiwn hwn o'r neiiidu. Ni chyplyais y Mefchodistiaid Calvinaidd gyda neb ereill, efe wnaeth hyny. Pe ca.i Monpeli^r ei ddymuaiad, &,c.; I cymeryd yn ganiataol y mae eto am danaf. Mae am i I Rhyddfry- dwr selog fel fi i aros,' ond nid yw tuedd unrhyw wir Ehyddfrydwr i aros, ond yn y blaen gyda'r oes, a gwneuthur ei oreu er mwyn lies y wiad, onide fe a yr oes o'i flaen. Tyred yn mlaen Gohebydd. Tybiaf nad ydwyt yn Dori; felly paid aros gyda'r whigs. Ar law aelodau y bwrdd saif y cyfryfoldeb pwy fydd yr ysgolfeistr a'r ysgolfeistress. Gan y ddau aydd yno'n bresenol cafodd fy mhlant eu dysgu, ac ni 0 fynwn er dim dailu unrhyw sarhad arnynt. MafK egwyddoi: o ^dysgeidjaeth Fibi- U:QIIIIffi'çJo\' aidd yn cyrha.edd yn mhellach na Tyddc arcylch, acna Chymru hefyd. Da oel genyf weled fod Gohebydd 0'1" diwedd y cydnabod yr egwJdclor o'r addysg, g-ai obeiuhio y daw yn gyfan gwbl cyn bo hir. Gawd hanes am eaeth fee ban y dydd o'r blaen nad oedd wedi gweled na, chlywed Gair Duw. Yr oedd y plentyn yn yr ysgol dd,ddiol, ond ni fu mewn capel nac eglwys erioed. Ilwyrach oes. miloedd o'i cliyfielyb yn y trefvdd nnwrioil yna. Dywed Gohebydd mai" 'goreu gyd pa gynted y ceir gw-ared o rhai a broffesant un ueth a gweithredu yn gwbl groes.' Pe :>;wnelir hyn a ni, pa un o honom m'n dau a adewir ?—Yr eiddoch, GOBEBYDD.

GAIR AT "JON TOMOS."

AT EIN BEIRDD.

----""'''''-''''-'-'--.....-.,..-,---._..------.--,...-...…

Advertising