Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

FIELD. AND DAIRY FARMING.

[No title]

Advertising

BWRDD YSGOL 7 YD DEW I.

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL 7 YD DEW I. At Glygydd y COUNTV ECHO, 0 SYR,—Wedi gweled Uith Non Con, mae i mi air ato os gwelweh yn ddct ganiatau ychydig ofod. Nid yw Non. Con yn fodd- Ion cydnabod ei anghysohdeb fel un yn proffesu ei fod yn deheu am Ddadgysyllt- iad, fod safle daearyddol yn gwneud dim a'r peth. Ydyw yn sier, gan mae a rhan-, barth o'r deyrnas Brydeinig a elwir Cymru sydd ai gwaedd ac yn deheu am Ddatgys- ylltiad. Nid Cymru fel cenedl yn unig, ond trigolion, neu breswylwyr anghydffur- fiol Cymru a Sir Fynwy, byddent hwy Gymry, Saeson, Gwyddelod. neu uarhyw genedi arall. Gan mae atebiad i'ch gofyn- iad chwi fel ymneillduwr ydoedd, dywedaf eifod yn anghysondeb mwyaf anesgysodol. Pe deuai ymneillduwyr Cymru i gydym- flurfio i gael addysg Fiblaidd yn yr ysgolion dyddiol, dyna fyddai propio y cys'ylltiad anachaidd, a byddai yn ddirywiad i'r cri am Ddadgysylltiad. Dichelldro chwareu- ol ydyw carnesbynio brawddegau. Ai nid ufydd-dod ffyddiog a chrediniol o'r ddys- eL 1 1 geidiaeth Fibiaidd ydyw crefydd Cymru. Chwiliwch yr ysgryfchyran.' Rboddi ar ysgolfeistr, taledig trwy dreth orfodo!, i ddysgu y Bibl i bla,nt! Mewn gwirionedd, gwaeddu ar y L!y wodraefch ■ i ddysgu j crefydd fyddai hyny. Sicr fy mod mor be!! a JNon Con i olygu enwadaeth yn grefydd, eto o'r Bibl y cyfyd yr holl enwadau eu credoau a'Ll gwahanol olygiadau. Teimlaf 0 zn yn ddiolchgar i Non Con am gydnabod nad ydyw yn iawn i wijetid 'cydraddiad o'r Bibl a llyfrau cyffredin, a chydsyniwn hefyd ei fod i'w ddarllen mor ami a llyfrau cyffredin ond yn mha Iefydd y mae i'w ddarllsn ? Na thafler y gem hwn o flaen y ixioct-i.' Nid yw y Bibl i gael ei sathru dan draed. Ewch i'r holl fyd a phre- gethweh yr Efengyl i bob creadur." A ddywed Mr Non Con wrth bregethwyr y Gair i fyned i'r marchriadoedd a'r ifeiriar: i wneud hyny ? Choeliaf fi ddim y dywed ef hyny. Os wrth gadw o'r llefydd hyny y dangosir parch i'r swydd urddasol, oni 'chwanegir parch i bregethu y Gair wrth beidio gwneyd hyny ar y Sabbath, ac ar adegau ereill mewn llefydd rhagbarotoedig. Mae ei le i'r Bibl, ac i'r pregethiad o hono nid ei stv&fio i lefydd ammheus i'w ddiraddio a'i anmharchu. Arferid adrych i f.yny ar y Dwyfol Air fel iiyfr ysbrydol- edig a chysegredig, a'i ban ;iu fel rhodd arbenig Duw i ddyn. Ijlyfr ydyw i'w ddarllen yn fyfyriol. Os yn glywadwy, dysgwylid cael dystawrwydd, onide rhaid fyddai rhoddi heibio darllen. Fy ngred gadarn yw, pe roddid ef fel y myn rhai ei gael yn werslyfr yn yr ysgol ddyddiol, y gwnend y ffwrdd a'r cysegredigrwydd hwn a berthyn i'r Bibl; byddai ei roddi felly yri nwylaw plant i'w gam-drin, ynei wneud yn gydstad a llyfrau cyffredin, o gyfansoddiad a chynwysiad dynal a bydol. Beth pe byddach chwi Non Con yn rhoddi i mi eich rheswm o ba egwyddor yr ymofyn- 'wch gyplysi addysg Fibiaidd a bydol. Gwhahaniaeth niter am yr egwvddor yw fod y Llywodraeth wedi cymeryd at a gorfodi rhieni i ddanfon eu plan t i gaol addysg fydol, ond os wyf yn eich deall, tueddweh chwi i gredu fod claims y plant ar gymdeithas a gwladwriaeth i gyfranu iddynt addysg Fiblaid,4 orfodol, pa un a fydd y rhieni yn caniatau hyny ai peidio, Yr ydwyf mewn ysgrif fiaenorol wedi caniatau gael llyfrau syml, hanesiaefch Fiblaiddyn werslyfr, er dysgu darllen, heb nodiad nac esboniad, ond ni foddlonwch chwi na Monpelier ar hyny. Hhaicl i chwi gael ysgolfeistr taledig o drethoedd y wlad i ddysgu i'r plant egwyddorion Bibl- aidd. Pe caffael hyny, sicr wyf mae'r canlyniad fyddai erledigaeth grefyddol ar rhyw bersonau.—Yr eiddoch, GOHEBYDD. [Yr ydym yn teimlo yn falch wrth weled y cwestiwn uchod yn cael ei drin mor dda. Mae yr hyn sydd dan sylw, sef addysg Fibiaidd yn yr ysgol ddyddiol, yn gwes- tiwn pwysig, ac yr ydym yn credu y bydd ymdrafodaeth o hono, mewn yspryd priodol, yn lies ac yn adeiladaeth i luaws o ddarllenwyr yr Echo. Yr ydym yn gwahodd ereill i ddatgan eu barn.—, Uo] I

7YDDEWI.

YSGOL SABBOTHOL CRONLLWYN.

'=::::"::::""1',':"""",,,-'f…

!!2:.::.=.,.;_-.-PROPOSED…

COMING EVENTS.

GARDENING FOR MAR C H . -^3

Advertising