Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

-----..J CORRESPONDENCE. .......................

itMODERN BURIALS!

THE RELIGIOUS AND MORAL STATE…

[No title]

..,1Ø;.".mw:- -.--__--------__-----.-"._-----------TRIBUTARY

Advertising

7 BWRDD YSGOL 7YDDEWL

News
Cite
Share

7 BWRDD YSGOL 7YDDEWL At Olygydd y COUNTY ECHO. SYR,-Teimlaf yn ddiolchar i'ch Gohebydd am gymeryd sylw o'm gofyniadau, a dym- unaf wneud rhai sylwadau ar ei lith. Mewn atebiad i'm ail ofyniad dywed, Mae yn anghysondeb o'r mwyaf anesgysodol i unrhyw un sydd yn Nghymru." Felly safie daearyddol yn gwneud fy anghysondeb, ag o bosibl yn gysondeb o'r fath oraf yn Lloegr. Nid yw ei ateb yn dal perthynas a'r pwnc. I waeddu am i'r Llywodraeth i ddysgu crefydd, &c." Gwyr-droi ffeithiau n y am nad oes neb wedi anfon na gwaedd nac erfyniad i'r Llywodraeth am ddysgu crefydd, nac yn meddwl i ddysgu crefydd 'chwaith, os wrth grefydd goJyga enwad- aeth. Dywed fod Rhai heb feddu ar deim- lad rhienu tuag at blant, am na feddant blant eu hunain." Dichon ei fod yn gywir ond y mae gan amryw o gefnogwyr y pwnc dan sylw blant yn yr ysgolion. Er osgoi y wawdiaeth sarhaol, &c., gwna ambell Ym- neillduwr roi i fewn i'w Jesuitaidd ddylan- wad." A ydych yn credu hyny am eich brodyr crefyddol gyfaill ? Ai nid ydynt yn egwyddorol ? A ydynt ya derbyn llai z_1 sarhad ? Coeliaf fi ddim. Yr wyf yn ddiolchgar iawn iddo am ei verse, a chredaf fy mod wedi deall ei gwir ystyr bellach. Gofyna Gohebydd A ydyw yn iawn i wneud cydraddiad o'r Bib! a Ilyfrau cyffredin ? Nag ydyw. Ond y mae yn iawn ei ddarllen mor ami a Ilyfrau cyffredin. Os wrth ei gadw o ysgolion ein gwlad y dangoser parch iddo, od 'chwanegir at ei barch wrth ei gadw o'r Ysgot Sal lieiyd, o'r teulu, ac o'r byd, fel na ddelo dwylaw dyn i gyffyrddiad ag ef. Os yw Gohebydd am gael ymdrafodaeth bellach ar y pwnc, dymunaf iddo ddechreu gyda'r egwyddor- ion, sef a yw yn gyson gyda egwyddor y Bibl, egwyddor y bwrdd ysgol; y berthynas sydd rhwng y bwrdd, y rhieni, a'r plant a'u gilydd, yn nghyd a claims y plant fel aelodau o gymdeithas, yna fe ddichon y derbyniwn les oddiwrth yr ymdrafodaeth. Yr eiddoch, Tyddewi. NON. CON.

At Olygydd y COUNTY ECHO.

'v PENILUON

Advertising