Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

'THE WORLD'S FAIR.'

WHAT THEY SAY,

LLYTHYR Y CYMRO.I

News
Cite
Share

LLYTHYR Y CYMRO. MR GOL.Yr oeddwn yn teimlo yn falch iawn wrth weld yn yr Echo fod cwm- int o Eistedd-i-fod y mis nesaf. Un yn Solfach ar yr 2il o Fawrth, a'r ail yn Carnedren ar yr 21ain, a'r drydydd gyda ni jj. y Temperance Hall ar y 26ain. (Yna wdw i chi welwch yn yr yspryd, os oes miloedd o filldiroedd rbyngom ag ymgomio.) "Wdw i yn credu yn yr Eisteddfodau yma. Y maent yn peri fod yno dipyn o waith parotoi fod, ac y maent yn foddion i dfengos tegwch ein beirniaid wrth ddala y dafol, ac wrth uso y llinin mesur. Y maent hefyd yn dysgu dynion i gnoi eu cul wrth weled ereill yn cael y wobor. Peidiwch synu os. gwelwch chi fi wedi dwad nol erbyn yr Eisteddfod ac os galla i fod yn bresenol pan fydd Mr Jenkins, ein parchus C.C. yn llywyddu, mi fydda i yn ceisio ganddo ddweyd y stori na obwtti yr hen fenyw yn y drittou.' Dyna ddyn am adrodd stori yw Mr Jenkins, yn Gwmrag, neu yn Saisneg, neu yn unrhyw iaith fynoch chi. Ag os dwed e hi, ac mae e yn siwr o wneud ond i ni geisio gyda ge, mi rho i prize o gini melyn i'r dyn cynta ddaw atta i ar ol hyny a d-vveyd yn onest ei fod wedi anghofio'r stori bob gair. (Rhwntoch chi a finne, ddaw ddim un, wath alia nhw byth anghofio'r stori ) Wel, boys, fe aiff yr Eisteddfodau yma heibio heb fod yn hir, a chofiwch wedin ysgrifenu Uithire mor bigog ag a ell wch chi, y naill am y Hall, a choti weh rhoi cymaint o fai yn erbyn y beirniaid ag a ailwch. Beth ma nhw Yll wbod, &o. A dilynwcb yr esampl sydd wedi ei rhoddi i chi ar ol Eisteddfod Bheoboth! Mr Hughes heb fod yn gwbod sut i farnu canu ai e ? A disqualifeio os colli'r pitch a rhyw nonsense dwi fel na. Os colli pitch, colli marks. Ac y mae yn digwydd yn emal fod y cor gollody pitch wedi ennill wobor, am fod y marks a gafodd am expression, style, balance of parts, pre- cision, blending, finish, fortissinno, pian* issinnO) a phobpethissinno arall; ond y pitch, yn fwy na'r corau oedd yn ei erbyn. 0 leiaf, dyna oedd y rheol genym ni wrth farnu yn Eisteddfod fawr Chicago. Pwy 69ns fed cor sydd, yn iyn mbobpeth ond rhyw nodyn neu lai mewti pitch yn cael ei ddisqualiffeio ? A'r llall yn cael ei wobrwyo am gadiv'r pitch, gan nad pwy wobrwyo am gadiv'r pitch, gan nad pwy gagal fu ar y darn Os bydda i yno mi wela i fod chware teg yn cai ei wneud i bawb fydd yn canu, onide gwae i'r beirn- iaid. Ond peidiwch meddwl yn gul am ddynion noble, gal'iuog, respectable, cydwy- bodol. Y maent yn siwr o neid yn iawn. Gwnewch chithe ich gore. 0 ie, agos i fi anghofio. Wedd son yn yr Echo diwetha am 12 o ddynion yn eistedd ar gwestiwn pwysig iawn ac wedi dod i fewn a'r ddedfryd, cawn y geiriau ei bod of opiizioi2, Beth yw dyben y frawddeg bon ? Dim ond tafiu mwy ammeuhaeth ar y cwestiwn. Y mae y Sais yn dweyd am beth fel yna, Bead between the lines. Rhyfedd! Rhyfedd! Beth nesa ? Pe bae yr OPINIWN hwn yn cael ei rhoi ar action, faint rhoise bobol y wlad o werth arno? Pan ddaw yr action y mae un yn barocl i gynnig mor lleied a dim am dauo, a hwatv yw JON TOMOS. -r

Y FLWYDDYN 7893.

Y PARCH. T. G. MORTIMER, Y…

NA FYDDWCH WAG-OGONEDDGAR.

Advertising