Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

Advertising

Font as a Cheese Press.

A VERSAILLES MYSTERY.

BATTLE WITH RAISULI.

WERTHEIMER ART ROBBERY. -

[No title]

—Cardiganshire Cancer-Treatment.

Y Sul Cyntaf yn Awst.

News
Cite
Share

Y Sul Cyntaf yn Awst. inlac y Sul hwn, fel y gwyddus, yn cael ei gadw yn Sul cwydd gweddi er ys cenhedlaeth- au lawer gan luaws Bedyddwyr Cymru, yn emvedig yn nghymanfaoedd y siroedd de orllewinol, beth bynag am gymanfaoedd eraill. Ond erbyn heddyw ychvdig, ysywaeth, a wyddant yr achos o'i sefydliad, a dichon y l byddai gair neu ddau ar hyny yn rhyw fantais 1 ddarllenvvyr yr Adsain gogyfer a'r Sab- bath sydd ar ddyfod. Mor bell ag yr wyf fi wedi cael allan, mae amgylchiadau neillduad y Sul hwn yn ddiwr- nod o gyrddau gweddi fel y canlyn :—Tua dau can' mlynedd yn ol esgynodd y Frenhines Anne i orsecld Prydain Fawr. Eglwyswraig Z! I ?I selog ydoedd Anne. Mac yn wir nad oedd dim rhyw harddwch mawr yn ei buchedd hi; ond yr hyn oedd yn ddiffyg yn ei buchedd hi a ymdrechodd wneud fyny mewn sel dros vr Eglwys Sefydledig, a rhoddodd i'r Eglwys hono swm o arian dros byth a adwaenir hyd y dydd heddyw fel "Queen Anne's Bounty." Ond i brofi ei sel nid digon oedd iddi hefpu yr Eglwyswyr, ond hefyd gorthrymu yr Ym- neillduwyr, yr hyn hefyd a wnaeth 11 HI eithaf ei gallu. Wedi bod rai blynyddoci'kl ar yr orsedd, mynodd, trwy gyfrwng y blaid y perthyn iddi, basio drwy y senedd y Schism Bill.un o'r mesurau mwyaf gorthrymus a fu erioed—Mesur ag oedd yn ei gwneud yn waeth ar yr Anghudffurfwyr nag ydoedd ar- nynt cyn pasio Deddf Goddefiad. Yn ngwyneb hyny, pan oedd y mesur yn I myned trwy y senedd, penderfynodd Bedydd- wyr Cymru neillduo diwrnod o ympl-yd a gweddi i ddeisyf ar Dduw gyfryngu ar ran ei bobl erlidiedig. Nid oes sicrwydd eu bod wedi gofyn ganddo i symud Anne, trwy farw- olaeth, fel y dywedir fod Robert Jones wedi gwneud yn nglyn a Disraeli, ond hawdd genym gredu foci llawer hen Biwritan o Fed- yddiwr cyffelyb iddo wedi gwneud hyny. Pa fodd bynag, pasio trwy y Senedd wnaeth y Mesur, a'r unig beth oedd yn eisiau yn awr tuag at iddo gael ei osod ar Ddeddf-lyfr y deyrnasjoedd llawnodiad y Frenhines. Ond dywed yr hanes, pan oedd hi a'r ysgrifbin yn y t, I ei llaw yn barod i osod ei henw wrth y mesur melldigedig i'w wneud yn ran o Gyfraith y tir, ddarfod ei tharo gan ryw glefyd a brofodd yn angau iddi yn fuan iawn. Felly marw a wnaeth Anne, a chyda hi bu farw y "Schism Bill," yr hyn o bosibl a rodd gychwyniad i'r hen ddywediad, "As dead as Queen Anne." Daeth i feddwl Bedyddwyr Cymru mai ateb uniongyrchol i'w gweddiau hwynt ydoedd hyn oil, a dechreuasant gadw y dydd cyntaf o Awst-dydd marwolaeth Ariiie-yli ddiwrn- od o gyrddau gweddi diolchgarwch am y waredigaeth fawr, a chyn pen dwy flynedd y gwnaethant benderfyniad ffurfiol i'r perwyl hyny, yn Nghymanfa Llanwenarth, ac am yn ymyl dau can' mlynedd mae'r peth wedi ei gario yn y blaen gan luaws mawr Bedyddwyr Cymru, ond yn unig mai- ar y Sul cyntaf yn hytrach nag ar y dydd cyntaf o Awst y cvn- efir y evrddau er's blynyddau bellach. Ac a laddodd frenhinoedd ardderchog, o herwydd ei drugaredd ef a bery yn dragywydd; Og brenin Basan, a Sehon brenin yr Amoriaid, o herwydd ei drugaredd ef a bery yn dragywydd" "Acyn nghylch y pryd liwnw yr estynodd Herod ei ddwylaw i ddrygu rhai o'r eglwys ac allan o'i law y tarawodd angel yr Arghvydd ef, a chan bryfaid yn ei ysu, efe a drengodd a gair Duw a gynyddod ac a amlhaodd. BEDYDDIWR.

MOTOR -'BUS O-VERTURIGED.

A PLUCKY IRISH LADY

AIRSHIPS THAT"'WILL STEER.

JUBILEE CELEBRATED.

A LAD'S OCEAN - TRAVELS.

THE EARL AND THE BURGLAR.

KARTHQI AIC#1N SCOTLAND.

Advertising

Pig Rearing and Feeding on…

Socialism.

MIXED WEATHER.

[No title]

GREAT BLAZE AT CONEY ISLAND.

Advertising