Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Goodwick Eisteddfod.

News
Cite
Share

Goodwick Eisteddfod. LITE li A R Y A DJUDICA TlüXS. The fuilowing adjudications at the above eis- teddfod -hpld ou the 3rd July have been sent us for publication ESSAY OPPORTUNITY. Four essays came to hand and I class Did- ymus and" Silurian together as essays of the supertici.il type; « W. H.S.' and 'Gwltdig' as essays of the philosophical type. The form- er deal chiefly with "Opportunities" in gener- al, the latter with Opportunity" in its essence and fortunately formeas adjudicator the difference in language is as marked as the difference in matter. 'Didymus' and 'Silurian' are almost of equal merit, 'Didymus' having better language, but not such good matter as 'Silurian'. Didymus' language however is far from perfect. The chief objection I have to raise against it is its great tendency to redundancy of expression amounting often to tautology. Here is a typical sentence "If we succeed in having an opportunity that we have longed for and wished for, the more we appreciate it owing to the difficulties we encountered in obtaining the opportunity.' I fail to grasp the delicate shade of distinction between "longed for and wished for" in this sentence, and, as you will notice; the word opportunity occurs twice in this short sentence. I found it 19 times in the singular and plural in the first 3 pages. As the handwriting is by no means cramped and is really very pretty, 4 Didymus I feel sure, will allow that we have more opportunities here than we need. Will this competitor believe me that neither strength rot elegance in writing is better obtained by duplicating expressions than by saying what you mean in short, clear, crisp sentences. If your first word expressc s your meaning perfectly leave it alone. It requires no assistance from another word.If it does not, then find the one that will. The most difficult thing in landscape painting is to know what to leave out, and a study of good literary styles shews that the same principles also apply to sentence building. Silurian has more original ideas in his essay than Didymus, but it is very apparent that he is not writing in the language he is must conversant with. His essay bristles with Welsh idioms and reads like a translation. Expressions are used which no Englishman would dream of using. For instance, in the first sentence we read an opportunity lost cannot be recalled to the sorrow of an immense crowd of people." Now, this immediately suggests to an Englishman that the people who are sorrowing are gathered together in an immense crowd," a kind of Trafalgar Square demonstration of mourners over lost opportunities. A great number" or the smiple adjective many should have been used as the crowd signifies a number gathered together. This competitor would do well to study good English authors, being care- ful never to use a word unless the meaning is quite clear in his mind, for he evidently has the ability to write a good essay in a language better at command. Writing good English is a difficult acquirement to Welshmen, only to bo attained by constant practice and the care- ful reading of good models. To the cultured b Englishman our sentences often sound strange, although, not ungramatifcal. The reason being they are cast in a Welsh mould and are therefore not strictly idiomatic. To him the choice is instinctive, to us Welshmen it is a matter of labourious acquirement. Coming now to the other class which I have called the philosophical," we have to deal with the essays of W. H. S." and Gwledig" These essayists have grasped the fuller and deeper significance of the subject and have given us far better essays in every respect. They resemble one another in their ideas of the question and treat it similarly in some respects, and I would have some difficulty in deciding between them were it not for a differ- ence here again in language and style. One writes in clear forceful English a pleasure to read, while the other has encumbered his style with turgid Carlylese. 1 think 'W.H.S.'must be a young man, and it seems now-a-days as if every thoughtful young man must go through a period of Carlyle-Goethe worship before he grows to full mental stature. It is like the measles, and breaks out on him generally in an ugly unpleasant rash of inverted German idioms bristling with 'eternities and 'immensities' and 'infinities' of lopsided English a la Carlyle, and 'W.H.S.' has got it badly. This has been his opportunity to fire off on me a number of Carlyle, Goethe & Shakespeare chestnuts on The tide in the affairs of men." I owe him no grudge however for it. I went through the fever myself long ago and so can sympathise with him in bis sufferings,and I have great hopes from the thoughtfulness he displays in 1; is essay that when he likes to find that, great though they are, Goethe is not the climax of human wisdom, nor Carlyle the acme of perfect English style, he will write better English and give more of his own ideas on the average in each page. But I must commend his essay as a very good one well worthy of the prize were it not that another has come in from Gwledig", who has written an essay for which I have nothing but praise. Whoever he is he knows how to write well. The subject is a difficult one to treat, but he has succeeded in writing an essay of which anyone of us might well be proud. To him I unreservedly award the prize. Letters ton. H. A. Williams, The prize goes to Gwlediar."—The author was Mr. W. Thomas, printer, of Cardiff, son of Mr. John Thomas, Wallis, Fisbguard. Testyn y Gaduir—" Sefydlogrwydd." Daeth pumr o ymgeiswyr i'r ymgyrch am y gadair, ar y testyn Ilrddereho hwn ac er mai rhywogaeth go an3efydlog yw y beirdd eto y mae pob un o'r ymgeiswyr hyn yn llawn deilwng o anrhydedd y gadair. "Swn y Don.Alae gan y bardd hwn gynllun eang yr hwn a weithir allan gydag eni n bywiog- rwydd ond rhaid ei feio am ei fouglerwch gyda'i gorfanau. Mae corfanau dyrchafedig a disgynedig yn diiphlith diwy y llinellau, nes anmharu el gydryddiaeLh, a'i gwneud yn dolciog a difi wsief. Gallasai y bardd hefyd weithio ei fiigyrau allan i fwy o berffeitbrwydd, yn lie eu pentyru a'u cyru- ysgu fel y gwna. Gydag ychydig mwy o ofal gallasai fod yn ues i'r fuddugoliaeth. Edmund."—Mae gan Elmund gyfansod-d- iad barddonol a phrydferth, ond Did ydym yn teirnlo ei fod yn hollol ar y testyn drwy y dafn. Dylai ddisgyn ar ei destyn ar unwaith fel eryr ar ei ysglyfaeth, gan sugno ei holl waed. Uwch y Dan."— Cyfansoddiad rhagorol a barddonol a phrydferth iawn, ond teimlwn ei fod yn cyfyngu ei r.wen i un cyfeiriad yn unig-sefyd, logrwydd crefyddol. Mae sefydlogrwydd yn myd anian, ac yn myd y meddwl, ond nid yw y bardd yn rhodio ar y Uenyrch prydferth hyn. "Meudv.y'r Mynydd." — Ea,rdd rhagorol yw hwn eto, ac y mae ei gynllun yn gyfl iwn, ac yn cael ei weithio allan gyda medru.srwydd a chyson- deb. Dechreua gyda sefydlogrwydd y dderwen, ac a yn mlaen at sefydlogrwydd y creigiau, y ser ksefydlog, y seren ogleddol; ac yna cyd mara hwya sefydlogrwydd y Ciistion yn mhrofedigaethau bywyd ac yn angau, a diwedda yn briodol iawn gyda sefydlogrwydd Craig yr Oesoedd. Yr ydym yn mawr edmygu naturioideb a phrydferthweh gwaith y bardd galluog hwn. Ar Eigion ljywyd."—Ei mor swynol a meistr- olgar yw eiddo Meudwy'r Mynydd," mae hwn yn rhagori arno. Cyfyd ei awen ar ei hedyu a chwilia i bob cyfeiriad am sefydlogrwydd. De- chreua gyda rhyfeddodau gweithredocdd dyn a chrefydd, ond cenfydd- I Fod gorwych adeiladau'r byd a themJaji heirdd y Ilawr A'u sylften ar y tywod sydd ar nraeth y cefnfor mawi. A yn mlaea at deyrnasoedd y byd a dywcd- "lae Rhufain nerthol yn y llwch, c'dd uwch na Gesar fedd," &c. > Wedi hyny tremia igoff rau natur ond ni we ond "n18 a dydd," If hilf a gauaf," a rhyw fya'd a dod sydd yn y cwbl, ac wedi niyned dros bethau cadarnaf y byd, egyr yr hen Feibi, ac yno y cen fydd 4' sefydlog fawredd ar bob llaw," a "Gwel fyrdd o heuliau'n goelcerth goch, a'r byd yn ufel for, Ac amser mwyach yn ei ftdd dan sel Uywodraeth lor," A r gwyll yn ffoi o llaen y wawr-y neiol wawr- ddydd wen- A phob pelydryn gwyn yn dvveyd Caf aros byth uwchben Diwedda gyda sefydlogrwydd y nefoedd-- Mae ar dragwyddol gantau'r wlad gerddorfa yn ei gwj n, A "phlant y tonau'n" cadw gwyl a'u tanau'n fythol dyn 0 Ac O r dysgleirdeb welir draw ar nn orseddfainc wen- Canolbwynt pob sefydlog beth^-a'r Mawredd arm n ben: Ac Alpha ac O:nega'r nef yn rhyw Brenol gwiw- A sefydlogrwydd Salem Ian yn gadarn fel ei Duw; PerorullilVl:.ig aIIlHtu'r cor a gwyd llIal ymchwydd tor, A'r clychau euraidd ganant byth am sefydlog- lvrydd hon." Nid oes un petrusder yn fy meddwl wrth ddy- farnu y wobr i Ar Eigion bywyd," ac y maeyn llawn deilwng o Gadair Eisteddfod Goodwick. Ar air a chydwybod, I laaelli. J. CADIFOK SAMUKU [Y buddugwr oedd Mr. W. Thomas, 11 Gwaun- fa," C;teid)d,.I. I

NATIONAL EISTEDDFOD;

Advertising

1 TRELETTERT. I

Pars on Passing Events.

MATHRY.

--+.""-----.7 ; PONTVANK.

Haverfordwest District Council…

- West Wales Silver Mine -

Half-Yearly Meeting of the…

Advertising

—Cardiganshire Cancer-Treatment.

Advertising