Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

Cilfynydd.

- Ferndale.

Pentre.

- LiwynypiaL

Ynysir.

- Tonyrefail.

Senghenydd.

Peqrhiwceiber

Lianbradack.]

ATHLETICS.I

Abereynon. /

Cwmpark.

-----+----Pontypridd-Wednesday.

--_--------THE RHONDDA VALLEY…

News
Cite
Share

THE RHONDDA VALLEY BAPTIST MIN- ISTERIAL UNION. MONTHLY MEETING AT SALEM, PORTH On Tuesday the 10th inst., the Rhondda Val- ley Ministerial Union held their Monthly Meet- ing, the first of the session at Salem, Porth. The conference commenced at p.m under the presidency of the Rev R. B. Jones, the new minister of, the church. RESOLUTIONS. 1—In the absence of the secretary, the Rev. D. C. Jones, Cwmpark was elected secretary pro. tern.. I 2—The following Reverend gentlemen, J. Williams, Porth,T. Davies, Moriah, Pentre, and R. B. Jones, Salem, Porth were heart- ilv received as new members of the assoeiat- ion. 3—The minutes of the last meeting were read and confirmed. 4—A vote of sympathy was passed with the secretary, the Rev B. Davies, in his present illness and wishing him a speedy recovery. 5-That we desire to express our sorrow and loss in the death of our dear brother-the ue- tiring worker and the successful preacher— the Rev Henry Rosser, Treherbert, and our deepest sympathy with Mrs Rosser and family and our prayer, that they should be oomfort- ed by the God of all grace in their sad trial. 6—Letters of apology were received for their as-bence from the following, Rev. W. Rees, Rhondda, Rev. D. J. Morris, Pentre, and the Rev. O. Waldo James. Blaenclydach 7-We desire to express our feeling of loss on the removal from our midst of the Rev. W. T. Davies, Hafod, to his new sphere of labour in another part of the vineyard. 8-The following Reverend gentlemen, W. Rees, Rhondda, J. M. Lewis, Cymmer, R. B. Jones, Porth, are appointed to draw up an address, to be presented to the Rev. T. Davies, Hafod, on his departure from this Ministerial Union. 9—That we tender our beet thanks to our secretary and treasurer for their past services and that they be re-appointed. 10—A paper was read bby the Rev. J. Y. Jones, Trealaw, on the subject "Means of Revival." 11- In the coarse of conversation which followed the reading of the paper, the chair- man read the letter which is here appended with Mr Davies's explanation of the circumstan- nees in which it was written in the Revival Year, 1897. The following letter which bears immediately on the subject of the paper, viz., "The Means of Revival," was written forty years ago by the late Rev. John Jones, (Hen Gloddiwr) Llanberis. The church of Llanberis was then in the midst of a great Revival. This was the last visitation of that kind that our country experienced. The church at Llanberis in com- I mon with other parts, especially, of North Wales, had been filled with revival feeling. Their religion took a new aspect and every means proved a powerful law for the conver- sion of sinners. There was a daily open-air prayer meeting on the mountain side, and hundreds, if not thousands attended them faith ifully. I was minister then of the Welsh Church, meeting at Price St. Birkenhead. We had already felt as it were the outside of the shower. But the droppings only created a thirst for more. I wrote to Mr Jones, and he very kindly and promptly replied. This letter I read to the church on the following Sunday evening, with very happy results. I shall not attempt to translate tie communi- cation. "Llanberis, Oct. 7, 1859. Anwyl Frawd Davies, Yr wyf yn brysio i ateb eich llytkyr. Yr ydym fel eglwys yn Llanberis mewp teimladau cysurus y dyddiau hyn. Y mae ein profiadau wedi eu dyrchafu o'r iselder, ae fel beehgyn heinyf yn ymddifyru ar lechweddau y bryn, yn chwareu er uohfanau y macs. Y mae ) telynau a fu am dymor lied faith yn crogi ar helyg yr afon wedi eu tynu i lawr, ac mewn hwyl rhagorol yn seinio clodydd yr hwn a'n cofiodd yn ei ras, yr Hwn a wenodd arnom mewn trugaredd. Cawsom gawodydd ben- digedig i ireiddio ein hysbrydoedd sychedig. Oawsoro adnewyddiad neillduol ya ngbanol ein llesgedd, an blinder, a'n gwandid. "O'r Arglwydd y daeth hyn. a byn sydd ryfedd yn ein golwg ni!" Adroddaf ychydig 0 banes a helyat yr acbos yma. Y mae genym Addoidy newydd, pryd- ferth a ohyfleus. Yr oedd Swir angen am dano, gan fod yr hea fol y gwyddoeft, c ei sefyllfa yn Bed anghyfleus. Cawsom gape! yn ddidraul i ni ein hunatn, rr hyn oedd yn ddymuuol iawn. Yr oedd y newidiad yn dra manteisiol i gynydd yr achos vn ein plith. Y roae yn liawer mwy na'r hen. ae yn nghanol- barth yr ardal. ac felly yn trus iawn. Y mae yn Uawcr mwv na'r hen. ond er hyny y mae yn rhy fychan o lawer. Bydd rhaid r>\ hekethu yn fuan iawn Credwyf fod y newid- iad dan sylw wedi bod yn adfywiad mawr i'r achos yn ein plith. Nid oedd yr Arglwydd yn mhell oddiwrthyn. cyn yr ymweliad nodedig preseoool. Yr oedd ami un yn dyfod at vr achos. fW araryw o wrtik. gilwvr yn troi yn ol i Seioo. Yr oedd teiml- fHiall T eglwys VI) reel eu haddfedu er ys mis- oedrt i gyfarfod aV peth nrawr hwn; undeb a thangnefedd yn ffynu. evclymdramlad a chtl- weithrediad yn addurno y i'rawdoliaetk, yr Ysgol Sabbothol yn lhiosogi, y Cyfarfodydd < Gweddi yn cynyddu, yr hyn oedd yn argoeli yn dd*, ac yn sylfaen gobaith am Iwyddiant l^mawr. Os bydd vr .cglivys yu cMifa (<$t ddiawydd i ddyfod i foddion srras; os esgeulus- ur y Cyfarfod Gweddi a'r Gyfeillach, ofer yw dygwyl am Iwyddiant,, cheir mohono'n wir. Rhaid i'r eglwys deimlo yn achos y gwranda- wyr. Ac nid pob aelod i deimlo'n ddystaw vii- ddynt eu hunain, ond dadganu eu teimladau i'w giiydd. ar goedd, Jl1 gvhoeddus. Gwneyd ymdrech i ddod i'r Cyfarfodydd Gweddi; ie, gwneyd aberth er dyfod: dyfod trwv rwvstr- all-mynu dyfod er gwaethaf pob peth. 0 trawd! treiwch argraffu ar feddyliau y frawd- ohaeth, bob brawd achwaer y pwys-y dir- fawr bwys- i ddod i'r Cyfarfodydd Gweddi f y yr eglwys ddod yn gJ-fan, hyny 37W rawb a alio trwy ymdrech. Dyfod mewn sel a ■uennlad -dyfod a-r ysbryd wcdi ei drwytho ag awyddfryd duwiol i ogoneddu Duw a lleshau o;eidiau y gwrandawyr. Dowch i'r eyarfod- weddio i weddio. Rhowch eich Hamenau c'.nes alian yn ddigywilydd g'(b'I' brodyr fydd !) anerch yr orsodd yn gyhoetfuus-mj-nweh g,c'1 cyfarfodydd gweddi hwyl as ac eecithiol- lLnwer e-ch gweddiau a gwres a theimlad. a thaerineb a difrifoldeb. Yna ni chewch achos i gwyuo eu bod yn dcueu ac anmhoblogaidd. Y mae gweddiau teimladwy yn sicr o sngilo y bobl i'w swn, a'n dal yn y swn neg eu dychwelyd. Yn nheimlad yr eglwys y dech- miodd y Diwygiad yma yr hwn deimlad ac a ^e'thrinvvyd mewn ymarferiad a uioidion a ystyrid o'r blaen yn Bed ddibwys amharchus, sef y Cwnhl Gweddi. Bydded i chwithau gynal cyfarfodydd gweddi rn am]-god rhyw bwys neillduol arnynt wrth t" cyhoeddi. Dicbon na fydd yn hawdd yn y dechrcu i ddenu llawer iddynt. Er hyny byddweh ddyfal, ac yn fuan ceir bias arnvnt, gwelir eu effeithiau yn eglur iawn. Y mae > lien yn darfod a'r amser yn brin. Anfonef air eta atoch cyn hir ar yr un pwnc. Y mae yma tua 45 wedi ymuno a'r eglwys er ys saith wythnos. Yn eiddoch, JOHN JONES. That the best thanks of the meeting be given the Rev. J. Young Jones, for his excell- ent and timely paper. 13—That the following gentlemen, Rev. R. B Jones, Porth, Rev J. M. Lewis, Cymmer, and the Rev. W. Rees, Rhondda. represent the Ministerial Union at the farewell meeting of the Rev T. Davies, Hafod. A public meeting was held at 7 p.m when two excellent sermons were delivered by the Rev D. Lloyd, Rhydwyn, and the Rev H. Harries.' Treherbert. An excellent repast was provided by the cnureh for the entertainment of the ministers. A characteristic of the present gathering was the invitation given by the church to the ladies wives of the ministers of the Union to ex- tend a cordial welcome to the Rev Mr and Mrs R. B. Jones and likewise to the Rev Mr and Mrs Davies, Moriah, Pectre.

Advertising

- "OONCERT AT LLANDRIKDOD."

----------------.--A Bosk…

Pontypridd.

Tori. !

Tonyrefail.

Ynysybwl.

--_----FOOTBALL.

Caerphilly—Tuesday

A PF.VTRE VOLUNTEER FOR THF…

Advertising